Iecavas
novads
IEmāca
Seko: twitter facebook rss instagram

Metodiskais darbs

0

Iecavas novada mācību priekšmetu metodisko apvienību nolikums

Iecavas novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu
metodisko apvienību vadītāji 2018./2019. m.g.

N.p.k.

Mācību priekšmetu metodiskā apvienība

MA vadītāja vārds, uzvārds

 

Izglītības iestāde

Kontakti
(tel., e-pasts)

1.

Latviešu valodas un literatūras

Dace Greiža

Iecavas vidusskola

26140303
dacegreiza@inbox.lv

2.

 

Angļu valodas

Svetlana Knāķe

Iecavas vidusskola

29932339
sveta.kn50@gmail.com

Vācu valodas

Krievu valodas

3.

 

Vēstures

Sanita Kozlova

Iecavas vidusskola

 

29359850
sanita89@inbox.lv

Ģeogrāfijas

Kulturoloģijas

4.

Sociālo zinību

Antra Pāruma

Iecavas vidusskola

26130466
antra.paruma@inbox.lv

Ekonomikas

5.

Matemātikas

Dina Mediņa

Iecavas vidusskola

26350701
dina672@inbox.lv

Fizikas

Informātikas

6.

Bioloģijas

Ilvija Ķurbe

Iecavas vidusskola

29127712
Ilvija-kurbe@inbox.lv

Ķīmijas

Dabaszinību

7.

Vizuālās mākslas

Jana Arāja

Dzimtmisas pamatskola

29147587
jana.araja@gmail.com

Mājturības un tehnoloģiju

8.

Sākumskolas

Ingrīda Draudziņa

Iecavas vidusskola

29438516
ingrida2.dr@inbox.lv

9.

Pirmsskolas

Aija Krūmiņa

PII „Dartija”

28815202 

aijakrumina@inbox.lv

10.

Mūzikas

Milita Pīlādze

Iecavas vidusskola

29193235

militapiladze@inbox.lv

11.

Deju kolektīvu virsvadītāju

Solveiga Lineja

Iecavas vidusskola

29149940
solveigalineja@inbox.lv

12.

Klašu audzinātāju

Gita Zaķe

Iecavas vidusskola

29511929
gitazake30@inbox.lv

13. Sporta Baiba Gāga Iecavas  novada sporta skola ”Dartija”

29413982

dartija@inbox.lv

 

 

 

 

 

Lapas informācija atjaunota:    31.08.2018
TWITTER
Iecavas novads
16 sep
Iecavas novada seniori būs laipni gaidīti kultūras namā 4.oktobra pusdienlaikā! https://t.co/O3kJClncH1