Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss instagram

Darba kārtība

0

 

IECAVAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS AIVARS MAČEKS SASAUC KĀRTĒJO

IECAVAS NOVADA DOMES SĒDI

2019.gada 27.augustā, plkst.08.30

IECAVAS NOVADA DOMES TELPĀS

UN IZSLUDINA ŠĀDU DARBA KĀRTĪBU

1.Domes pārvaldes informācija. Pašvaldības policijas informācija. Informācija par iepirkumiem un pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Informācija par SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” un SIA “Iecavas tirgus” reorganizācijas pabeigšanu.                                            

2.Par Zālītes speciālās pamatskolas direktora iecelšanu.                                         

3.Par pašvaldības aģentūras “Iecavas veselības centrs” pārskatu par aģentūras darbību laika periodā no 2014. līdz 2019.gadam. 

4.Par S.Kaidaka atkārtotu iecelšanu par PA “Iecavas veselības centrs” direktoru.                                                 

5.Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Zemgales iela 48”  izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.                                           

6.Par Iecavas novada domes kustamās mantas – automašīnas HONDA ACCORD – atsavināšanu.                                          

7.Par pamatlīdzekļu novērtēšanu.                                           

8.Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu nodošanu apsaimniekošanai.

9.Par mantisku ieguldījumu kapitālsabiedrībā.

10.Par pamatlīdzekļu nodošanu-pieņemšanu bez atlīdzības starp pašvaldības padotības iestādēm.

11.Par Iecavas novada domes 2019.gada saistošo noteikumu Nr.14 „Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2019.gadam” apstiprināšanu.                                         

12.Par Iecavas novada domes 2019.gada saistošo noteikumu Nr.15 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Iecavas novadā” apstiprināšanu. 

13.Par Iecavas novada domes 2019.gada saistošo noteikumu Nr.16 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās” apstiprināšanu.

14.Par Administratīvās komisijas sastāva izmaiņām.

15.Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvokļa īpašumam un tā izīrēšanu.

16.Par domes 30.04.2019. lēmuma par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un pārdošanas cenas apstiprināšanu atcelšanu.

17.Par zemes nomas līgumu pārtraukšanu.                                        

18.Par zemes iznomāšanu.

19.Par zemes nomas tiesību pagarināšanu.

20.Par adreses apstiprināšanu.

21.Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma.

Lapas informācija atjaunota:    23.08.2019
TWITTER
Iecavas novads
20 sep
Jaunākās "Iecavas Ziņas" jau klāt! 📰 #Iecava #IecavasZiņas #Iecavasnovads https://t.co/s1R3M917FX