Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss instagram

Noteikumi

0

Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Iecavas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu pedagogu darba samaksai un sociālajām garantijām

Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Iecavas novada pašvaldības budžeta iestādēs

 

Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Iecavas novada pašvaldībā

Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada izglītojamiem  un viņu pedagogiem par sasniegumiem mācībās, zinātniski pētniecisko darbu  skatēs, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs

Par  Iecavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku komandējumiem

Par Iecavas novada pašvaldības iestādes  „Iecavas novada Sociālais dienests” klientu līdzdarbības pienākumu veikšanu

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu un kārtību, kādā atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi pašvaldības budžetā

Par kārtību, kādā Iecavas novada pašvaldība piemēro samaksas atgūšanu no vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem 

Par veselības apdrošināšanu Iecavas novada pašvaldībā

Noteikumi par subsīdiju un dotāciju piešķiršanas kārtību komersantiem, biedrībām
un nodibinājumiem

 

Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Iecavas novadā

        Veidlapas:

 

Par baneru izvietošanu un uzturēšanu Iecavas novada pašvaldības interneta portālā

Kārtība, kādā Iecavas novada domes pašvaldības iestāde „Iecavas novada Sociālais dienests” sniedz pakalpojumu krīzē nonākušai personai (ģimenei) krīzes dzīvoklī „Zorģi 1-2„ Iecavas novadā

Word dokumentsPar centrālās apkures atslēgšanu un alternatīvās apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu mājās un māju (ēku) iekšējo siltumsistēmu pārbūvi

Kārtība, kādā tiek veikta tirgus izpēte Iecavas novada pašvaldībā

Par autotransporta izmantošanu Iecavas novada pašvaldībā

Lapas informācija atjaunota:    04.06.2019
TWITTER
Iecavas novads
17 sep
18. un 25. septembrī būvinspektors Kaspars Alksnītis būs atvaļinājumā, informē Bauskas novada Būvvaldes vadītāja Da… https://t.co/a2Vda4jSlD