Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss instagram

Piekrišana zemes iegūšanai īpašumā

18-08-2017 0

Pakalpojuma raksturojums

Personām, kuras vēlas iegūt īpašumā zemi, bet kuras likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmajā daļā nav minētas kā darījuma subjekti (Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji, nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi u.c.), jāsaņem attiecīgās pašvaldības piekrišana zemes iegūšanai īpašumā. Persona, kura vēlas zemi iegūt īpašumā, pašvaldībā iesniedz iesniegumu. Iesniegumu izskata novada dome, un, ja zemes turpmākās izmantošanas mērķis nav pretrunā ar pašvaldības teritorijas plānojumu un ir ievēroti likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 29.pantā minētie ierobežojumi, pašvaldība 20 dienu laikā dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā. 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas vai to pilnvarotās personas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

Klātienē (Iecavas novada pašvaldības administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļā), pa pastu, e-pastu (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma saņemšanas veids

Klātienē (Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā), pa pastu, e-pastu (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

- Iesniegums (iesnieguma veidlapa fiziskai personai; juridiskai personai)
- Nekustamā īpašuma pirkuma līgums vai kopija (uzrādot oriģinālu)
- Pilnvara (ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona)

Normatīvie akti

Likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

20 dienas

Maksa par pakalpojumu

Izziņa par nekustamo īpašumu 0,70 euro

Pakalpojuma sniedzēja apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās plkst.8-12.30; 13.30-17
Trešdienās plkst.9-12.30; 13.30-19

Uzziņas

Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, tālr.63941962; 25644393
e-pasts: dome@iecava.lv; baiba.leitlante@iecava.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    01.02.2018
TWITTER
Iecavas novads
23 aug
‼️ Atgādinām, ka no 24. līdz 31. augustam remontdarbu dēļ būs slēgts Pārupes gājēju tiltiņš. Uzņēmums SIA «MA-TAKA… https://t.co/5ge1NtNcVt