Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss

Projekti

0

Pašlaik tiek realizēti:

 

Nosaukums
Informācija

“IEeļļo Iecavu''

 

Īstenošanas laiks: 15.11.2017.-28.02.2018.

 

Publikācijas par projektu:

IEeļļos jauniešu iniciatīvas (13.11.2017.)

Jaunieši piedāvā idejas, kā uzlabot dzīvi novadā (07.12.2017.)

Jauniešiem būs kafija ar politiķiem (04.01.2018.)

Darboties vienotā “asinsritē” (16.01.2018.)

Projekta mērķis ir uzlabot Iecavas novada jauniešu, vecumā no 13 līdz 25 gadiem, dzīves kvalitāti, veicināt viņu iniciatīvas, darba tikumu, piederību novadam, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī identificēt aktuālās jauniešu vēlmes un intereses, lai tās iestrādātu pašvaldības plānošanas un finanšu dokumentos atbilstoši finanšu iespējām.

Projekts budžets: EUR 1706,62

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”


Īstenošanas laiks: 2017./2018. – 2018./2019. mācību gads

 

Publikācijas par projektu:

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (27.09.2017.)

Projekta mērķis – nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un koordinē Valsts izglītības satura centrs. Projektā piedalās Iecavas vidusskola, Iecavas internātpamatskola un Dzimtmisas pamatskola.

Mērķgrupas - skolēni ar mācīšanās traucējumiem, mācību grūtībām, vidējiem un augstiem mācību sasniegumiem un citi, piemēram, cittautieši, kuri apgūst latviešu valodu.

Projekta atbalsta pasākumu plāna finansējums ir 76 564 eiro, īstenošanas laiks – divi mācību gadi.

 

    

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

«Brīvā laika pavadīšanas un sportisko aktivitāšu iespēju dažādošana Iecavas novadā»
(Nr.17-06-AL07-A019.2201-000004)


Īstenošanas laiks: 14.09.2017.- 18.06.2018.

 

Publikācijas par projektu:

Iecavā un Dzimtmisā ierīkos tīkla piramīdas (21.09.2017.)

Bērniem vairāk aktivitāšu iespēju (24.11.2017.)

Lai iesaistītu vairāk bērnu sportiskajās aktivitātēs svaigā gaisā un dažādotu brīvā laika pavadīšanas iespējas, ir plānots ierīkot trīs tīkla piramīdas: Iecavas internātpamatskolas internāta ēkas pagalmā, pie Dzimtmisas pamatskolas un Iecavas centrā daudzdzīvokļu māju Edvarta Virzas ielā 25 un 27, un Tirgus ielā 5 pagalmā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības attīstības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Kopējās projekta izmaksas 23 154,44 EUR (ar PVN), tajā skaitā:
publiskais finansējums (ELFLA) - 20 821,90 EUR,
pašvaldības līdzfinansējums - 2332,54 EUR.

    

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

“Publiskās infrastruktūras uzlabošana Iecavas parkā”
(Nr. 17-06-AL07-A019.2202-000003)


Īstenošanas laiks: 28.07.2017.-18.12.2017.


Publikācijas par projektu:

Uzlabos parka taku un piekļuvi koka tiltiņam (29.08.2017.)

Sāk Iecavas parka labiekārtošanu (11.09.2017.)

Gaiša dāvana gada tumšajā laikā (18.12.2017.)

Lai uzlabotu pašvaldības publisko infrastruktūru un vides pieejamību, kā arī risinātu gājēju drošības jautājumus Iecavas parkā, projekta ietvaros ir plānots uzlabot vides pieejamību uzbrauktuvei uz un no gājēju tiltiņa, uzlabot takas no tiltiņa līdz Iecavas Mūzikas un mākslas skolai infrastruktūru, ierīkojot apgaismojumu un bruģa segumu, atpūtas vietas ar soliņiem un atkritumu urnām.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības attīstības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Kopējās projekta izmaksas 85 256,04 EUR (ar PVN), tajā skaitā:
publiskais finansējums (ELFLA) - 45 000 EUR (jeb 90% no attiecināmajām izmaksām),
pašvaldības līdzfinansējums - 40 256,04 EUR.

“Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Iecavas novadā”
(Nr.9.2.4.2/16/I/038)

 

Īstenošanas laiks ir 36 mēneši, aktivitātes paredzot uzsākt 2017.gada 2.ceturksnī un beidzot 2019.gada 31.decembrī.

Pasākumu plāns 2017.gadam

Pasākumu grafiks 2017. gada septembrim un oktobrim

Pasākumu grafiks 2017.gada oktobrim

Pasākumu grafiks 2017.gada novembrim

 

Publikācijas par projektu:

Kardiologi iesaka mērījumus veikt regulāri (08.11.2017.)

Nodarbību plāns novembrim (27.10.2017.)

Noslēgusies Eiropas Sporta nedēļa (03.10.2017.)

Bezmaksas vingrošanas nodarbības oktobrī (26.09.2017.)

Otrklasnieki apgūst peldētprasmi (25.09.2017.)

Esi aktīvs - piedalies! Projekta aktivitātes septembrī un oktobrī (31.08.2017.)

Kopā laivo dažādas paaudzes (21.08.2017.)

''Dambī'' atzīmē Jaunatnes dienu (15.08.2017.)

Uzsāk vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses projektu iecavniekiem (21.06.2017.)

 

Projekta mērķis – vispārējās garīgās un fiziskās veselības uzlabošana Iecavas novada iedzīvotājiem. Lai sasniegtu mērķi, trīs gadu periodā no 2017.-2019. gadam pašvaldībā tiks organizētas 558 dažādas aktivitātes, kurās kā projekta mērķgrupa tiks iesaistīti 1854 Iecavas novada iedzīvotāji.

Projekta kopējie izdevumi plānoti 111607,00 EUR, no kuriem ESF finansējums - 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 94 865,95 EUR, un valsts budžeta finansējums - 15% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 16 741,05 EUR.

«Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs»
 

Īstenošanas laiks: 15.03.2017.–30.12.2020.

Pasākumu plāns 2016.-2017. gadam

 

Publikācijas par projektu:

Jaunieši iepazīst profesijas (23.08.2017.)

Profesijas izprot praktiskā ceļā (28.06.2017.)

Skolēnus iesaista karjeras izglītībā (30.05.2017.)

Iecavas novada dome 2017.gada 15.martā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Vairāk par projektu ŠEIT.
 

 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā II kārta”

 

 

 

Kohēzijas fonda aktivitāte SAM 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”.

Projekta ietvaros uzsākta tehniskās dokumentācijas sagatavošana jaunu kanalizācijas tīklu izbūvei dažādās Iecavas ciema infrastruktūras teritorijās.
Projekta iesniegšana ir paredzēta 2017. gada otrajā pusē.

 

«Par drošu pašvaldību» -
daudzgadu sadarbības projekts ar Terebodas komūnu (Zviedrija).

Šī projekta ietvaros tiek veikti dažādi uzlabojumi, lai radītu drošu vidi pašvaldībā.

Lapas informācija atjaunota:    16.01.2018
Aktuālais jautājums

Kā Tu vēlies svinēt Latvijas 100. dzimšanas dienu?

gaidu pasākumus savā novadā
apmeklēšu lielos svētku notikumus Rīgā
gribu piedalīties interesantās iniciatīvās
vēlos paveikt ko paliekošu un sapost Latviju tās dzimšanas dienai
neplānoju iesaistīties simtgades svinībās
TWITTER
IecavaLV
22 Jan
Bauskas rajona lauku partnerība izsludina LEADER projektu 4. kārtu uzņēmējdarbības atbalstam. Projektu iesniegumu p… https://t.co/SmFoD5Gz0s