Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss instagram

Attīstības programma 2020.-2026.gadam

02-11-2018 0

Piedalies aptaujā par Iecavas novada attīstību!

(05.02.2019)

Lai Attīstības programmas dokumentu varētu izstrādāt, līdz šī gada 20. februārim lūdzam izteikt savu viedokli par mūsu pašvaldību, infrastruktūru, pakalpojumiem un citiem jautājumiem, kas minēti anketā. Šī aptauja ir anonīma un atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā.

Drukātā veidā anketa pieejama novada bibliotēkās, pašvaldības iestādēs, aģentūrā un kapitālsabiedrībās - vietās, kur notiek klientu apkalpošana. Pirmsskolas izglītības iestādēs to var aizpildīt gan darbinieki, gan bērnudārzu audzēkņu vecāki. Skolēnu vecākiem, vidusskolēniem un skolu pedagogiem saite uz aptauju ir pieejama e-klases sistēmā.

Anketas elektroniskā versija - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL4BPW0npjSLa3v4hjJniZzSD3Lymv_SgfTpLXwLSLTF2VEA/viewform?vc=0&c=0&w=1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lai pilnvērtīgi izstrādātu plānošanas dokumentu, ir nepieciešama  nozaru speciālistu un sabiedrības līdzdalība. Aicinām iesaistīties! 

Saskaņā ar Iecavas novada domes 2018. gada 30. oktobra lēmumu (Prot. Nr. 14, 2. p.) «Par Iecavas novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu», tiek uzsākta Iecavas novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrāde.

Attīstības programma ir vidēja termiņa (līdz septiņiem gadiem) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nodrošina mērķtiecīgu novada teritorijas attīstību ilgtermiņā. Attīstības programma ir pamats pašvaldības budžeta līdzekļu plānveida izlietošanai dažādu nozaru attīstības projektiem, kā arī investīciju piesaistei.

Plānošanas dokumenta izstrādes termiņš ir, sākot no 2018. gada decembra līdz 2019. gada oktobrim.

Iecavas pašvaldības administrācija aicina iedzīvotājus, biedrību pārstāvjus, uzņēmējus, kā arī citus interesentus pieteikties līdzdalībai programmas izstrādē šādās tematiskajās darba grupās:

1. Sabiedrības darba grupa (izglītība un jaunatnes lietas, kultūra un sabiedriskās organizācijas, sports un aktīvā atpūta, pārvalde, komunikācija un sadarbība);

2. Labklājības darba grupa (veselība un sociālais darbs, sabiedriskā kārtība un drošība);

3. Ekonomikas un vides jautājumu darba grupa (uzņēmējdarbība un nodarbinātība, mājokļi un dzīves vide, būvniecība un tehniskā infrastruktūra, vide un dabas resursi).

Darba grupu sanāksmes plānotas laika posmā no 2018. gada decembra līdz 2019. gada februārim.

Aicinām pieteikt savu dalību kādā no tematiskajām darba grupām līdz 2018. gada 14. decembrim, iesniedzot rakstisku pieteikumu brīvā formā ar šādu informāciju:

- kontaktinformācija (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese),

- vēlamā tematiskā grupa/-as, pieredze norādītās darba grupas kādā no apakšjomām, motivācija dalībai darba grupā.

Aicinām sūtīt pieteikumus pa e-pastu (dome@iecava.lv) vai pa pastu (Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913), tos adresējot Iecavas novada pašvaldībai ar norādi «Dalība Attīstības programmas izstrādē».

Lapas informācija atjaunota:    07.02.2019
TWITTER
Iecavas novads
21 mai
19.maijā Iecavas estrādē norisinājās folkloras festivāla "Pulkā eimu, pulkā teku" noslēguma koncerts. Pirms tā noti… https://t.co/ztIlaZEPyo