Iecavas
novads
IEsaistās
Seko: twitter facebook rss

Baznīcas un draudzes

0


Iecavas evaņģēliski luteriskā draudze

Draudzes adrese: Rīgas iela 11, Iecava, Iecavas novads, LV-3913

Mācītājs Rolands Radziņš.

Draudzes padomes priekšsēdētājs - Edgars Kārkliņš, vietnieks - Jānis Siugalis.

Ērģeļniece - Zaiga Lazdiņa-Radziņa.

Draudze reģistrēta LR Tieslietu ministrijā 1991.gada 27. martā.
Iecavas evaņģēliski luteriskā baznīcā notiek aktīva garīgā dzīve:

 • Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst. 11:00;
 • Svētdienas skolas nodarbības mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā pl. 17:00.
   
  Daudz darba un līdzekļu vēl jāiegulda, lai atjaunotu baznīcas iekštelpu galveno daļu. Ikviens tiek aicināts ziedot šim mērķim kontā:
  LV57 HABA0551034534677
  klienta numurs 040256
  Reģistrācijas Nr. 90000389153

  Ziedojuma mērķis: Iecavas evaņģēliski luteriskās baznīcas iekštelpu galvenās daļas atjaunošanai.

vairāk...

 


Iecavas svētā Antona katoļu draudze

Draudzes adrese: Lauku iela 16, Iecava, Iecavas novads, LV-3913

1997.gada 7.aprīlī Iecavas Romas katoļu draudze reģistrēta LR Tieslietu ministrijā.
Reģ. Nr. 90000851874.

Prāvests Arnis Vizbelis (tālr. 26466355).


Dievkalpojumi notiek:

svētdienās plkst. 12:00

                                       vasarā (V-VIII)
pirmdienās    plkst. 8:00      7:00
otrdienās      plkst. 8:00      7:00
trešdienās    plkst. 8:00      7:00
ceturtdienās plkst. 8:00      7:00
piektdienās   plkst.18:00    18:00
sestdienās    plkst. 8:00      7:00

Svētdienas skolu vada skolotāja Vija Čivčiša (tālr. 63942572).

vairāk...            

 


Iecavas Vissvētās Dievmātes piedzimšanas draudze


Draudzes adrese: E. Virzas ielā 4, Iecavas novads, LV-3913
tālrunis: 28796902
Draudzes vecākā: Margarita Ananjeva
Draudze reģistrēta LR Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvaldē 2001.g. 12.februārī.

Iecavas Vissvētās Dievmātes piedzimšanas draudze ir Latvijas Pareizticīgo Baznīcas sastāvdaļa, kas savā iekšējā dzīvē un visos citos darbības veidos vadās no Latvijas Pareizticīgo Baznīcas Statūtiem, ievēro Satversmi un Latvijas Republikas likumus.
Pareizticība Latvijā ir vēsturiska kristīgā konfesija, kura iegājusi tautas dzīvē. Baznīca un kristietība sabiedrības un cilvēka apziņas līmenī ir absolūtās morāles nesēja.
Draudzes uzdevums ir, lai pareizticīgie kristīgie lūgšanās, noslēpumos, Kristus mācībā un baznīcas disciplīnā, palīdzētu viens otram sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvošanu un kristīgu labdarību, rūpētos par savas draudzes un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām.
Iecavas Vissvētās Dievmātes piedzimšanas draudze pastāv no privātpersonu ziedojumiem. Draudzes rocība ir pieticīga, taču viss nepieciešamais dievkalpojumiem ir sagādāts. Par draudzes garīgo un saimniecisko dzīvi gādā draudzes vecākā.
Kopš 2001. gada pareizticīgo kristīgo dievkalpojumi vienu reizi mēnesī notik Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes „Cālītis” telpās, jo draudzei nav sava dievnama. Draudze cenšas tuvināt baznīcas celtniecību, kas, pateicoties  sv. Sinodes atbalstam, top Iecavā, Zemgales ielā 20. Tuvojas Iecavas Vissvētās Dievmātes piedzimšanas baznīcas apbūves zemes iesvētīšana un pirmā akmens ielikšana.

Ziedojumu konts baznīcas celtniecībai Iecavā:
Reģ. nr. 99500000304.
Konta nr.: LV89LHZB3901085456001 
VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka
kods LHZBLV22

 

 

Topošās baznīcas skice

 

Publikācija: Pareizticīgo draudzes dievnams ieguvis atpazīstamu veidolu (15.03.2012.)

 


Iecavas Evaņģēliskās Ticības Kristiešu Draudze «Dzīvības Straume»

 

Draudzes adrese: Rīgas iela 14, otrajā stāvā, Iecavas novads, LV-3913.
Mob. tālr.: 29243378; 20223063. 

Draudze dibināta - 1991. gada 15. aprīlī.
Draudzes mācītājs kopš 1998. gada ir Raivo Šastakovičs.
Kopš 2003. gada 25. novembra draudze ir Latvijas Evaņģēliskās Alianses locekle.
Draudzē darbojas svētdienas skola bērniem, kur tiek mācīti Bībeles un vispārēji ētikas pamati.

Draudzes darbība:

 • Svētdienas dievkalpojumi Iecavā,Rīgas iela 14, otrajā stāvā, katru svētdienu plkst. 13.00;

 • Bībeles studiju grupas draudzes locekļu dzīves vietās;

 • Lūgšanu sapulces katru pirmdienu plkst. 19:00Rīgas iela 14, otrajā stāvā;

 • Praktiskas palīdzības sniegšana grūtībās un nelaimēs nonākušajiem,katru trešdienu plkst. 18.00 un ceturtdienu plkst. 11:30 draudzes telpās ir iespējams dzirdēt Dieva Vārdu un saņemt humāno palīdzību;

 • Draudze savu kalpošanas misiju saskata rakstu vietā no Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas 17. panta «Jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta»;

 • Jau vienpadsmito gadu draudze piedalās projektā«Vislielākā Dāvana», šā projekta ietvaros daudzi novada bērni katru gadu saņem ASV bērnu gatavotās Ziemassvētku dāvaniņas;

 • Draudzes vēlēšanās ir izveidot katrā novada ciematā savu vietējo draudzi, izveidot dienas centru bērniem un jauniešiem. Vasarās rīkot kristīgās nometnes un sporta pasākumus bērniem;

 • Draudzē darbojas starpkonfesionāla un starptautiskaSieviešu kalpošana«Aglow»,draudzē darbojas arī vīriešuAglowgrupa;

 • Lūgšanu un bībeles stundu grupas notiek Zālītes, Zorģu un Stacijas ciematos;

 • Efeziešiem 5:15-17«Rūpīgi raugiet, kā jūs dzīvojat, nedzīvojiet kā negudri, bet kā gudri, izmantojiet šo laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Neesiet nesaprātīgi, bet saprotiet, kas ir Kunga griba.»;

 

Vairāk informācijas draudzes mājaslapā www.dzstraume.lv

 


Pestīšanas armijas
Iecavas korpuss

 

Adrese: Rīgas iela 23, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, tālr. 63941918.

Korpusa (draudzes) vadītājas:

Leitnante Liene Lazdiņa
(atbildīga par pieaugušo kalpošanu)
Tālr.: 29990476
e-pasts: liene.lazdina@pestisanasarmija.lv

Leitnante Karīna Kozlovska
(atbildīga par bērnu un jauniešu kalpošanu)
Tālr.: 29568002
e-pasts: karina.kozlovska@pestisanasarmija.lv

PA mājaslapa

PA savu darbību Iecavā uzsāka 1992. gada augustā.

Pestīšanas armija (PA) ir starptautiska kustība, evaņģēliskas ticības apvienība brīvā kristīgā baznīcā.
PA vēsts pamatā ir Bībele.
PA kalpošanas spēka avots ir mīlestība uz Dievu.
PA uzdevums ir sludināt Evaņģēliju par Jēzu Kristu un, nešķirojot cilvēkus, palīdzēt viņu vajadzībās.

Pasākumu grafiks no 2013. gada augusta.

Pirmdienās:
21:00 - zupas virtuve.
No 16. septembra:
10:30 - Mazuļu mūzika;
16:30 - mēs sāksim diskusiju/pārdomu grupa, kurā pārrunāsim dažādas Bībeles tēmas. 

Otrdienās:
21:00 - zupas virtuve.
No 17. septembra:
17:00 - Pašaizsardzības nodarbības vecuma grupā no 13+.

Trešdienās:
21:00 - zupas virtuve.
No 18. septembra:
13:30 - «Dziesmu un sadraudzības pēcpusdiena»;
18:20 - Angļu valodas nodarbības.

Ceturtdienās:
21:00 - zupas virtuve.
No 5. septembra:
12:00-14:00 - drēbju izdale;
no 19. septembra
16:00 - Jauniešu tikšanās;
18:20 - Angļu valoda.

Piektdienās:
21:00 - zupas virtuve.
No 20. septembra: 
15:30 - Bērnu klubiņš.

Katru Svētdienu ikviens ir mīli gaidīts Dievkalpojumā plkst. 11:00! 

Publikācija: Jau 20 gadus rūpējas par tiem, kam klājas grūti (19.10.2012. 6.lpp.)

Lapas informācija atjaunota:    23.09.2016
Aktuālais jautājums

Kā Tu vēlies svinēt Latvijas 100. dzimšanas dienu?

gaidu pasākumus savā novadā
apmeklēšu lielos svētku notikumus Rīgā
gribu piedalīties interesantās iniciatīvās
vēlos paveikt ko paliekošu un sapost Latviju tās dzimšanas dienai
neplānoju iesaistīties simtgades svinībās
TWITTER
IecavaLV
22 Jan
Bauskas rajona lauku partnerība izsludina LEADER projektu 4. kārtu uzņēmējdarbības atbalstam. Projektu iesniegumu p… https://t.co/SmFoD5Gz0s