Iecavas
novads
IEsaistās
Seko: twitter facebook rss

Bērnu drošība

11-09-2017 0

Kā rīkoties, ja ir bažas par bērna drošību? Neatstāj to bez ievērības! Par bērna apdraudējumu nekavējoties jāinformē  bāriņtiesa, policija vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Iecavas novada bāriņtiesa ir pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Iecavas novada administratīvā teritorija. Pamatojoties uz Bāriņtiesu likumu, bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa sava novada iedzīvotājiem veic arī apliecinājumus: izgatavo pilnvaras, sagatavo un apliecina darījumus, apliecina parakstus, izgatavo testamentus, sastāda un apliecina nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatai.

Iecavas novada bāriņtiesa apmeklētājus pieņem Iecavas novada domes ēkas 4.stāvā Skolas iela 4, Iecava, Iecavas novads.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 8:00-12:30 un 13:30-17:00
Trešdienās 8:00-12:30 un 13:30-18:00

Informāciju par bērna dzīvības vai veselības apdraudējumu var sniegt bāriņtiesā jebkurā citā bāriņtiesas darba laikā otrdienās, ceturtdienās 8:00-12:30 un 13:30-17:00; piektdienās 8:00-12:30 un 13:30-16:00, vai zvanot 63942669, 63941886, 27875053, 27876222. Ārpus bāriņtiesas darba laika jāzvana Valsts policijai vai Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai.


Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs - 112
Valsts policijas palīdzības numurs – 110
Neatliekamās medicīniskās palīdzības numurs - 113

 
Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27.pantu bērnu var šķirt no ģimenes, ja bērna dzīvība, veselība vai attīstība ir nopietni apdraudēta vardarbības dēļ vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu, kā arī aprūpes trūkuma vai mājas apstākļu (sociālās vides) dēļ, gadījumos ja policija šķir bērnu no ģimenes, tad policija par to ne vēlāk kā nākamajā darbdienā informē bāriņtiesu, kura ir kompetenta lemt par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem.

 

 

Lapas informācija atjaunota:    11.09.2017
Aktuālais jautājums

Kā Tu vēlies svinēt Latvijas 100. dzimšanas dienu?

gaidu pasākumus savā novadā
apmeklēšu lielos svētku notikumus Rīgā
gribu piedalīties interesantās iniciatīvās
vēlos paveikt ko paliekošu un sapost Latviju tās dzimšanas dienai
neplānoju iesaistīties simtgades svinībās
TWITTER
IecavaLV
22 Jan
Bauskas rajona lauku partnerība izsludina LEADER projektu 4. kārtu uzņēmējdarbības atbalstam. Projektu iesniegumu p… https://t.co/SmFoD5Gz0s