Iecavas
novads
IEsaistās
Seko: twitter facebook rss instagram

Sabiedrības aktivitātes un to finansēšanas iespējas

0

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Saistošie noteikumi „Par Iecavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6

______________________________________________________________________________________________________________________

Dotācijas un subsīdijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem

Iecavas novada pašvaldības dotāciju un subsīdiju piešķiršanas, saņemšanas un atskaitīšanās kārtību, kas piemērojama, piešķirot pašvaldības līdzekļus komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem nosaka "Noteikumi par subsīdiju un dotāciju piešķiršanas kārtību komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem"

______________________________________________________________________________________________________________________

BIEDRĪBU, NODIBINĀJUMU UN TRADICIONĀLO RELIĢISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSS 2018

Apstiprinātie projekti

N.p.k.

Biedrība

projekta nosaukums

Projekta kopējā summa, EUR

Piešķirtais pašvaldības finansējums EUR

Pašu finansējums, EUR

Cits piesaistītais finansējums, piemēram, ziedojumi

1.

Sporta klubs „Drostalas”

 

Jāšanas laukuma

līdzinātāja iegāde

2191,31

1500,00

691,31

 

2.

Iecavas hokeja klubs

 

Iecavas hokeja laukuma infrastruktūras – apgaismojuma- uzlabošana

1725,00

1466,25

258,75

 

3.

Zemgales kinoloģiskais klubs

Biatlons ar suni 2018

2110,00

1500,00

210,00

400,00

4.

Iecavas Svētā Antona katoļu draudze

Baznīcas interjera labiekārtošana

2160,00

1500,00

660,00

 

5.

“RaDam”

 

Fotoizstādes “Latvijas Armija krāsās” sarīkošana Iecavas kultūras namā

2018. gada novembrī

1035,00

879,75

155,25

 

6.

Iecavas Tradicionālās kultūras biedrība

“Tradicionālās kultūras vasaras skola pieaugušajiem”

1725,00

1205,00

520,00

 

7.

Iecavas Ozolu iela 15

Ozolu ielas 15 stāvlaukuma izveide

2322,92

1500,00

822,92

 

8.

Iecavas Jauniešu padome

Baltā galdauta svētki Iecavā

1035,00

875,00

160,00

 

9.

“Arhīvs” sadarbībā ar biedrību «Moskvich club.lv»

Muzeju nakts motošovs Iecavā

2940,00

2499,00

441,00

 

 

 

KOPĀ:

17 244,23

12 925,00

3 919,23

400,00

 

Biedrību, nodibinājumu un tradicionālo reliģisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums

_________________________________________________________________________________________________________

Projektu konkurss «IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI» 2018

Apstiprinātie projekti

 

N.p.k.

Darba grupas nosaukums

(darba grupas vadītājs, kontaksttālrunis)

Projekta nosaukums

Projekta plānotā kopējā summa, EUR

Pašvaldības plānotais līdzfinansējums, EUR

Pašvaldības līdzfinansējums, %

Pašu līdzfinansējums, EUR

Pašu līdzfinansējums, %

 

1.

Ozolu 3

Līguma Nr. 14/2018/F

Logi Ozolu ielā 3.korpuss 1

1274,36

850,00

66,70

424,36

33,30

2.

Ozolu 3

Līguma Nr. 15/2018/F

Logi Ozolu ielā 3.korpuss 2

1274,36

850,00

66,70

424,36

33,30

 

3.

Ozolu 3

Līguma Nr. 16/2018/F

Logi Ozolu ielā 3.korpuss 3

1274,36

850,00

66,70

424,36

33,30

 

4.

Ozolu – 5

Līguma Nr. 19/2018/F

Prieks mūsu bērniem

1348,56

850,00

63,00

498,56

37,00

 

5.

Sila iela 10 iedzīvotāji

Līguma Nr. 17/2018/F

Pagrabstāva logu atjaunošana un apkārtnes apzaļumošana

551,16

468,49

85,00

82,67

15,00

 

6.

Sila iela 10

Līguma Nr. 18/2018/F

Daudzdzīvokļu ēkas uzlabošana – cokola daļēja atjaunošana

1551,22

850,00

54,80

701,22

45,20

 

7.

Dzirnavu iela 2a

Līguma Nr. 20/2018/F

Iebraucamā ceļa labiekārtošana

1249,44

849,44

85,00

400,00

32,01

 

8.

Jaunaudrupi

Līguma Nr. 21/2018/F

Logu un durvju maiņa

1201,26

850,00

70,76

351,26

29,24

 

9.

Senioru deju kopa “Kamenes”

Līguma Nr. 22/2018/F

 

Kam čaklas rokas, tam darbs sokas

968,00

822,80

85,00

145,20

15,00

 

10.

Skolas iela 17

Līguma Nr. 23/2018/F

 

Mājas pagalms un autostāvlaukums

1005,95

850,00

85,00

155,95

15,00

 

11.

Rīgas 41

Līguma Nr. 24/2018/F

 

Basketbola groza uzstādīšana un laukuma sagatavošana Rīgas ielas 41 daudzdzīvokļu mājas pagalmā

750,00

409,27

 

340,73

 

 

 

12448,67

8500,00

 

3948,67

 

 

Projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikums

 

Iecavas novada pašvaldība izsludina divus projektu līdzfinansēšanas konkursus (01.03.2018.)

______________________________________________________________________________________________________________________

Projektu konkurss «IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI» 2017

Apstiprinātie projekti

N.p.k. Darba grupas nosaukums Projekta nosaukums Projekta plānotā kopējā summa, EUR Pašvaldības plānotais līdzfinansējums, EUR Pašvaldības līdzfinan-sējums, %  Pašu līdzfinan-sējums, EUR Pašu līdzfinan-sējums, %
1. Prieks spēlēt Iedzīvotāji veido savu vidi 1080,00 850,00 78,70 230,00 21,30
2. Aktīvie  Iedzīvotāji veido savu vidi 1095,00 850,00 77,63 245,00 22,37
3. Jaunaudrupi Iekšpagalma labiekārtošana 800,00  680,00 85 120,00 15
4. Iecavas Sila ielas 14 iedzīvotāji Bērni drošībā! 956,59 765,00 79,97 191,59 20,03
5. Dzirnavu iela 2a Raitu soli, sausām kājām 1337,42 850,00 63,56 487,42 36,44
6. Zorģu aktīvisti Ceļa sakārtošana Zorģos 1050,00 850,00 80,95 200,00 19,05
7. Sila iela 10 Daudzdzīvokļu ēkas trepju labiekārtošana dzīves kvalitātes uzlabošanai 1012,40 850,00 83,96 162,40 16,04
8. Sila iela 10 iedzīvotāji Daudzdzīvokļu ēkas jumtiņu izveide 1083,42 850,00 78,46 233,42 21,54
Kopā: 8414,83 6545,00    1869,83   

 

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Plānotais budžets

Projekta īstenošanas pārskats


BIEDRĪBU, NODIBINĀJUMU UN TRADICIONĀLO RELIĢISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSS 2017

Apstiprinātie projekti

N.p.k.

Organizācija

Projekta nosaukums

 

Kopējā projekta summa, EUR

 

Pašu finansējums,
EUR

Pašvaldības piešķirtais līdzfinan-sējums, EUR

1.

Iecavas svētā Antona katoļu draudze

„Baznīcas zvanu torņa skatu laukuma pieejamības uzlabošana”

1015,00

105,00

910,00

2.

Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Iecavas
Sila 14”

“Mana dzīvesvieta – mana drošība”

2022,31

597,84

1424,47

3.

Biedrība “Eckau Generation”

“Iecavas kultūras un tūrisma digitalizācija 1.posms”

1615,00

205,00

1410,00

4.

Biedrība “RaDam”

“Ciemos pie grāfa fon der Pālena”

1585,00

160,00

1425,00

5.

Dejošanas biedrība „Iecava”

“Saturīga brīvā laika pavadīšanas un latviešu tautas dejas un tradīciju popularizēšana Iecavas novadā”

1422,00

142,20

1279,80

6.

Biedrība
 “Sporta klubs Drostalas””

“Apskaņošanas sistēmas iegāde””

2135,00

710,00

1424,90

7.

Iecavas evaņģēliski luteriskā draudze

„Iecavas luterāņu baznīcas draudzes ansambļa tērpi”

1095,00

469,17

625,83

KOPĀ

10 889,31

2389,21

8 500,00

Biedrību, nodibinājumu un tradicionālo reliģisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Izmaksu tāme

Naudas plūsmas plāns

Atskaite par finansējuma izlietojumu

Darbības un rezultātu pārskats

Vērtēšanas veidlapa

Līgums

 

Iecavas novada dome izsludina divus projektu līdzfinansēšanas konkursus (23.02.2017.)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Projektu konkurss «IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI» 2016

Apstiprinātie projekti

N.p.k.

Darba grupas nosaukums

Projekta nosaukums

Projekta plānotā kopējā summa, EUR

Pašvaldības plānotais līdzfinan-sējums, EUR

Pašvaldības līdzfinan-sējums, %

Pašu līdzfinan-sējums, EUR

Pašu līdzfinan-sējums, %

1.

Bērnos mūsu nākotne

Rotaļu laukums bērniem

1000,00

850,00

85

150,00

15

2.

Skolas 1

Bērnu laukuma iekārtošana

959,00

815,00

85

144,00

15

3.

Iecavas Sila ielas 14 iedzīvotāji

Sakopta vide – apmierināti iedzīvotāji

1000,00

850,00

85

150,00

15

4.

Audrupi

Sporta laukuma ierīkošana

920,00

782,00

85

138,00

15

5.

Ozolu 3

Taka mūsu mājai

1736,80

850,00

48,94

886,80

51,06

6.

Autovadītāji

Katram auto sava vieta

1633,00

850,00

52,50

783,00

47,50

7.

Zorģi 4

Mājup pa gludāku ceļu

980,00

833,00

85

147,00

15

8.

Zorģi 4/2

Siltāk un skaistāk

929,14

789,77

85

139,37

15

 

9157,94

6619,77

 

2538,17

 

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Izmaksu tāme

Projekta īstenošanas pārskats

 

 

BIEDRĪBU, NODIBINĀJUMU UN TRADICIONĀLO RELIĢISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSS 2016

Apstiprinātie projekti

N.p.k.

Biedrība

projekta nosaukums

Projekta kopējā summa, EUR

Pieprasītais pašvaldības finansējums, EUR

Pašu finansējums, EUR

Cits piesaistītais finansējums, piemēram, ziedojumi

 
  1.  

Sporta klubs «Drostalas»

 

Sacensības jātnieku sportā «Drostalu kauss 2016»

2313,00

1420,00

893,00

 

2.

Iecavas sieviešu klubs «Liepas»

 

«Vesels un zinošs»

1710,50

1425,00

285,50

 

3.

Biedrība «RaDam»

 

Aprīkojuma iegāde Iecavas novada iedzīvotāju radošo aktivitāšu īstenošanai

1350,00

1200,00

150,00

 

4.

Iecavas jauniešu padome

 

Iecavas MakGaivers

1425,00

1282,50

142,50

 

5.

Iecavas jauniešu padome

 

Maini pasauli ap sevi -2016

656,00

590,40

65,60

 

6.

Aktīvistu klubs «Vardes»

 

Tradicionālās kultūras vasaras skola

7000,00

1125,00

5575,00

300,00

7.

Sila iela 14

Skaista mana sēta

1640,00

1390,00

250,00

 

 

 

KOPĀ:

16094,50

8432,90

7361,60

300,00

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Izmaksu tāme

Naudas plūsmas plāns

Atskaite par finansējuma izlietojumu

Darbības un rezultātu pārskats

Vērtēšanas veidlapa

Līgums

 

________________________________________________________________________________________________________

2015. gads

Projektu konkurss «LMT Latvijai»

Apstiprinātie projekti

Pieteikto projektu apraksts

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Izmaksu tāme

 

Projektu konkurss «IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI 2015»

Apstiprinātie projekti

Lēmums par konkursa izsludināšanu

Konkursa nolikums 2015

Pieteikuma veidlapa

Izmaksu tāme

Projekta īstenošanas pārskats

 

BIEDRĪBU, NODIBINĀJUMU UN TRADICIONĀLO RELIĢISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSS 2015

Apstiprinātie projekti

Lēmums par konkursa izsludināšanu

Konkursa nolikums 2015

Pieteikuma veidlapa

Izmaksu tāme

Naudas plūsmas plāns

Atskaite par finansējuma izlietojumu

Darbības un rezultātu pārskats

Vērtēšanas veidlapa

Līgums

 

________________________________________________________________________________________________________

2014. gads

Konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi 2014» apstiprinātie projekti

 

Atbalstot iedzīvotāju iniciatīvu, var paveikt ļoti daudz (29.10.2014.)

 

Šogad septiņu komandu dalībnieki veidos savu un citu dzīvi labāku (16.04.2014.)

 

N.p.k.

Darba grupas
nosaukums

Projekta plānotā kopējā summa, EUR

Pašvaldības plānotais līdzfinansējums, EUR

Pašu līdzfinansējums, EUR

 

 

1

«Zālīte»

1129,50 850,00 279,50

2

«Mēs - zirgus brīvā dabā mīlošie»

996,30 846,85 149,45

3

«Zorģu radošā kopa» 362,27 307,97 54,30

4

«Zorģu aktīvisti» 1000,00 850,00 150,00

5

«Brigāde Nr.9»

882,00 749,70 132,30

6

«Sila 12»

1182,40 850,00 332,40

7

«Sila 14»

1200,81 850,00 350,81

Kopā

6753,28 5304,52 1448,76

 

2014. gadā apstiprinātie Sabiedrisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un tradicionālo reliģisko organizāciju projekti

Pašvaldības līdzfinansējumu saņems desmit projektu īstenotāji

 

Projekta
nosaukums

Biedrība

Līdzfinansējums no pašvaldības, EUR

Radošās dienas „Māksla rodas eksperimentos"

 
RaDam


1300

Publiskais ūdens ņemšanas punkts

„Audrupu sūknis"

789

 Ozola acīm 1

Iecavas sieviešu klubs „Liepas"

 
814

Ozola acīm 2

Iecavas sieviešu klubs „Liepas"


814

„Spēka skolnieks - 2014"

SK „FORTE IECAVA WPC""

300

„Spēka faktors"

SK „FORTE IECAVA WPC""

1360

Āra apskaņošanas aparatūras iegāde biedrības „Iecavas hokeja klubs" rīkotajiem pasākumiem Iecavas novadā


„Iecavas hokeja klubs"

 

 

1400

 Iecavas Muzeju nakts 2014

„Arhīvs"

885

 Iecavas Baltā nakts 2014

„Arhīvs"

885

Sacensības jātnieku sportā „Drostalu kauss 2014"


Sporta klubs „Drostalas"


1413

Projektu konkurss «Iedzīvotāji veido savu vidi 2014»

 

Projektu konkursa nolikums 2014

Pieteikuma veidlapa

Plānotais budžets

Projekta īstenošanas pārskats

 

Sabiedrisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un tradicionālo reliģisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkurss 2014

 

Projektu konkursa nolikums 2014

Pieteikuma veidlapa

Izmaksu tāme

Naudas plūsmas plāns

Atskaite

Darbības un rezultātu pārskats

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

2013. gads

Konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi 2013» apstiprinātie projekti
 

2013.gada projektu prezentācija

Atbalstīs visus septiņus iesniegtos projektus (23.05.2013.)

 

N.p.k.

Darba grupas
nosaukums

Projekta plānotā kopējā summa, LVL

KNHM plānotais finansējums LVL

Pašvaldības plānotais līdzfinansējums, LVL

Pašu līdzfinansējums, LVL

MAX
281,12 LVL

MAX
210,84 LVL

 

1

«Dzīvokļu īpašnieku
biedrība
«Iecavas Sila 14»»

1068,20

281,12

210,84

576,24

2

«Zorģu radošā
kopa«

500,00

200,00

150,00

150,00

3

«Zorģu aktīvisti»

667,16

266,86

200,15

200,15

4

«Zorģu aktīvisti»

566,30

226,52

169,89

169,89

5

Sporta klubs
«Drostalas»

700,00

280,00

210,00

210,00

6

«Radošā aktīvo
pedagogu grupa»

728,00

281,12

210,84

236,04

7

«Sporta
entuziasti»

839,93

280,00

210,00

349,93

Kopā

5069,59

1815,62

1361,72

1892,25

Kopā pieejamais
finansējums

 

2249,00

1687,00

 

 

2013. gadā apstiprinātie NVO projektu konkursa projekti

Deviņas NVO idejas saņems pašvaldības atbalstu

 

Projekta
nosaukums

Biedrības nosaukums

Pašvaldības finansējums, LVL

Biedrības finansējums, LVL

Iesildes laukuma sagatavošana jātnieku sporta sacensībām

Sporta klubs «Drostalas»

 

925,11

102,79

Latvisko tradīciju stiprināšana iecavnieku ģimenēs

Iecavas sieviešu klubs «Liepas»

 

697,09

560,00

V Jauniešu labdarības
pasākums «Palīdzi!»

Iecavas Jauniešu padome

 

185,00

 

70,00

4. Latvijas jauniešu īsfilmu
un foto festivāls

Iecavas jauniešu padome

 

700,00

 

110,00

Stiprs un vesels -
tas ir stilīgi!

Forte Iecava «WPC»

 

710,00

1000,00

Iecavas hokeja čempionāts

Iecavas hokeja klubs

 

818,90

 

91,10

Iecavas Muzeju nakts 2013

Arhīvs

 

958,50

 

106,50

Iecavas Baltā nakts 2013

Arhīvs

981,00

109,00

Arhīva papildinājums

Arhīvs

837,00

93,00

 

 

 

 

  

 

Iecavas novada Dome sadarbībā ar Nīderlandes fondu Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij (KNHM) izsludina projektu konkursu «Iedzīvotāji veido savu vidi 2013».

Konkursa nolikums

Reģistrācijas lapa

Budžeta veidlapa

Projekta īstenošanas pārskats

 


NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU (NVO)
PROJEKTU 
LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSS

Pamatojoties uz Iecavas novada domes priekšsēdētāja Jāņa Pelša rīkojumu, ir izsludināts NVO projektu konkurss 2013. gadam. Projektu pieteikumus jāiesniedz laika posmā no 01.03.2013. līdz 02.04.2013.

NVO projektu konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Izmaksu tāme

Naudas plūsmas plāns

Atskaite

Pārskats

________________________________________________________________________________________________________________________

2012. gads

2012. gada NVO līdzfinansēšanas konkursā Iecavas novada Dome atbalstīja deviņus konkursa pieteikumus.

Projekta
n
osaukums

NVO

No pašvaldības, LVL

Baznīcas tornis Iecavai
un draudzei

Iecavas luterāņu draudze

881,69

«Iecavas vēsturiskās ekspozīcijas atjaunināšana un Muzeju nakts»

Biedrība «Arhīvs»

975,60

«Iecavas Baltā nakts»

Biedrība «Arhīvs»

 

981,00

«Publiskā āra basketbola laukuma uzlabošana Iecavā Grāfa laukumā 7»

Biedrība «Basketbola klubs «Dartija»»

 

998,71

«Bērnu un jauniešu
aktīvai atpūtai Audrupos»

Biedrība «Sieviešu klubs «Liepas»»

400,00

«Aktīvistu klubs «Vardes»» projekts «Ielīgošana - Jāņu mācības «Kveriņos»»

Biedrība «Aktīvistu klubs «Vardes»»

 

216,88

«Neturi sveci zem stieņa»

Biedrība «Sporta klubs «FORTE IECAVA WPC»»

670,00

«V Jauniešu labdarības pasākums «Palīdzi!»»

Biedrība «Iecavas jauniešu padome»

245,00

Orientēšanas pasākums - Iecavai pa pēdām

Biedrība «Iecavas jauniešu padome»

240,00

Iecavas novada Dome 2012. gada 20. februārī jau trešo gadu izsludināja Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursu. Projektu pieteikumus varēja iesniegt nevalstiskās organizācijas un to struktūrvienības vai nodaļas, kuru juridiskā adrese ir Iecavas novadā vai tās savu darbību veic Iecavas novada teritorijā.

Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Iecavas novadā; veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos; veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.

Viens pretendents var iesniegt neierobežotu skaitu projektu pieteikumu. Tāpat kā iepriekšējos nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursos, arī šogad projekta iesniedzējam būs jānodrošina finansējums ne mazāk kā 10% apmērā no projekta kopējās summas. Projektā pieprasītā pašvaldības līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt mazāks par Ls 50 un lielāks par Ls 1000, nepārsniedzot 90% no projekta kopējām izmaksām.

Salīdzinot ar 2010. gadu, kad NVO projektu konkurss noritēja pirmo reizi, Iecavas novada budžetā šim mērķim bija atvēlēti 2000 latu, 2011. gada projektu līdzfinansēšanas apmērs pieauga līdz 5000 latiem, bet šogad atvēlētais finansējums sasniedzis jau 6000 latus.

Komisija nolēma otru projekta konkursu šogad vairs nesludināt, jo no pašvaldības atvēlētajiem 6000 latiem projektu realizācijai ir piešķirti Ls 5608,88.


NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU (NVO)
PROJEKTU 
LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSS

Gaida pieteikumus NVO projektu konkursam (20.02.2012.)

NVO projektu konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Izmaksu tāme

Naudas plūsmas plāns

Atskaite

Pārskats

________________________________________________________________________________________________________________________

2011. gads

Iecavas novada Dome no 20.maija līdz 20.jūnijam izsludināja atkārtotu NVO projektu līdzfinansēšanas konkursu 2011.gadam. Kopējais pieejamais finansējums bija Ls 1981,74.

2011.gada konkursa pirmajā kārtā Iecavas novada Dome atbalstīja piecus Nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas konkursa pieteikumus.

Projekta

Nosaukums

NVO

Kopējā  summa, LVL

No pašvaldības, LVL

Pašu ieguldījums,

LVL

Piesaistītais līdzfinansējums,

LVL

„Iecavas sporta vēstures pamatekspozīcijas iekārtojums"

Biedrība „Arhīvs"

1122,40

998,94

123,46

 

„Iecavas vēsturisko materiālu un dokumentu apkopošana, sistematizēšana un digitalizēšana"

Biedrība „Arhīvs"

654,80

589,32

65,48

 

„3. Latvijas jauniešu īsfilmu un foto festivāls"

Biedrība „Iecavas Jauniešu padome"

570,00

 

510,00

 

60,00

 

 

Iecavas kultūrvēsturiskās vietas - Dievdārziņš labiekārtošana"

Biedrība "Iecavas sieviešu klubs „Liepas""

909,60

300,00

307,00

302,60

Seminārs „Spēka mitriķis"

Biedrības „SK „FORTE IECAVA WPC""

885,00

620,00

125,00

140,00

 

 

Salīdzinot ar 2010.gadu, kad NVO projektu konkurss noritēja pirmo reizi un Iecavas novada budžetā šim mērķim bija atvēlēti 2000 latu, šogad projektu līdzfinansēšanas apmērs ir pieaudzis līdz 5000 latiem.

Konkursa vērtēšana noritēja atbilstoši izstrādātajam nolikumam. Tas nosaka, ka projekta aktivitātēm jānotiek Iecavas novadā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Iecavas novada iedzīvotājiem. Iecerētais projekts jārealizē un jāpabeidz līdz kārtējā kalendārā gada 30. decembrim. Pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 90% no projekta kopējām izmaksām, un projekta iesniedzējam jānodrošina ne mazāk kā 10% finansējuma no kopējās summas.

 

Iecavas novada Dome sadarbībā ar Nīderlandes fondu Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij (KNHM) izsludina projektu konkursu «Iedzīvotāji veido savu vidi 2011».

Projektu konkursa mērķis ir rosināt Iecavas novada iedzīvotāju iniciatīvu un aktivitāti, veicinot dzīves kvalitātes uzlabošanos un attīstot sabiedrības, pašvaldības un vietējo uzņēmēju sadarbību.

Sadarbība ar Nīderlandes fondu ilgs trīs gadus. Piešķirtais finansējums pirmajā sadarbības gadā ir 8000 EUR, vienam projektam - 1000 EUR.

Projektu konkursā var piedalīties fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci vietējie iedzīvotāji, un ikviena reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kuru juridiskā adrese ir Iecavas novadā.

Lai piedalītos konkursā, iedzīvotājiem jāiesniedz pašu sagatavots projekts, kas saistīts ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Iecavas novadā un ko viņi paši spēj īstenot. Piemēram, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana, daudzdzīvokļu ēkas apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana, dabas, atpūtas vai sporta takas izveide, nometnes organizēšana, peldvietas labiekārtošana u. c. Ņemot vērā, ka projektu īstenošanas laiks ir ļoti īss - no līguma parakstīšanas brīža līdz 2011.gada 31.augustam, tad atbalstāmas ir aktivitātes, ko šajā laika posmā ir iespējams realizēt.

Svarīgs nosacījums ir tas, ka projekts nedrīkst nest peļņu. Tā rezultātiem jābūt brīvi pieejamiem plašai sabiedrības daļai, bet galvenais - projektam ir jūtami jāuzlabo iespējami lielākas iedzīvotāju daļas dzīves kvalitāte. Vērtēšanas komisija četru cilvēku sastāvā apskatīs katra iesniegtā projekta plānoto realizācijas vietu, kā arī pēc apstiprinātā projekta realizācijas dabā novērtēs projekta ietvaros veiktos darbus. Viens no galvenajiem izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem ir iedzīvotāju pašu darba ieguldījums.

Nolikums

Projekta īstenošanas pārskata veidlapa

Projekta īstenošanas pārskata veidlapa

 

26. aprīlī īpaši izveidota komisija, kuras sastāvā ir Iecavas novada Domes, Nīderlandes fonda un sabiedrības pārstāvji, tikās ar grupu līderiem un apmeklēja projekta realizācijas vietas. No 19 iesniegtajiem projektiem konkursam «Iedzīvotāji veido savu vidi 2011» komisija apstiprinājusi desmit. Finansējumu savu ieceru realizācijai saņems:

 

N.p.k.

Darba grupas un/vai projekta nosaukums, vieta

Projekta apraksts

Piešķirtais finansējums, LVL

1.

„Aktīvisti bērniem", Rīgas iela 41, Iecava

Rotaļu laukuma iekārtas iegāde, uzstādīšana; soliņu, atkritumu urnas, stādu iegāde, uzstādīšana un stādīšana

 

 

702.00

2.

„Roc, stādi, laisti un priecājies", Iecavas parks

Iecavas parka apstādījumi - stādījumu iegāde un stādīšana

 

650.14

3.

„Ābeļu taka", Iecavas parks

Gājēju celiņa turpinājuma izbūve  abpus Brīvības piemineklim

 

702.80

4.

„Zorģu radošā kopa", „Lapene Zorģu grāmatu tārpiem", Zorģu ciemats

Lapenes un apstādījumu ierīkošana

 

702.80

5.

„Zorģu radošā kopa", „Es tev, tu man - visi kopā", Zorģu ciemats

Radošās darbnīcas 4 dienu garumā Zorģu bērniem un jauniešiem

 

327.55

6.

„Zorģu 4 iedzīvotāji", Zorģu ciemats

Izejmateriālu iegāde rotaļu laukuma izveidei

231.59

7.

Rosmes 10, māja
Nr. 10, Rosmes ciemats

Pagalma seguma un piebraucamā ceļa uzlabošana ar smiltīm un šķembām

 

450.00

8.

Rosmīte, māja Nr. 7, Rosmes ciemats

Pagalma seguma uzlabošana ar smiltīm un šķembām

 

450.00

9.

„Zālīte - rullē!", Zālītes ciemats

Futbola laukuma seguma uzlabošana

702.75

10.

„Iecavas Luterāņu draudze", luterāņu baznīca, Iecava

Baznīcas griestu siltināšana, dzeramā ūdens pievada un kanalizācijas izbūve, sakristejas labiekārtošana, baznīcas ieejas apzaļumošana.

 

 

702.80

Kopā

5622.43

Lapas informācija atjaunota:    24.05.2018
TWITTER
IecavaLV
20 feb
Aicinām iepazīt plānoto iekšpagalmu pārbūves darbu aprakstu un grafisko materiālu. Projektā iekļautās teritorijas r… https://t.co/058wh3Pu5n