Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

SLUDINĀJUMI

Kategorija Pārdod
Lietotājs Igors Ponomarenko
Tēma Apsardzes kursi
Attēli
Saturs

LATVIJAS DROŠĪBAS CENTRS organizē apsardzes kursus.

Apsardzes kursi. Apsardzes sertifikāta pagarināšana.
- 80 stundu noklausīšanās kurss. Apsardzes sertifikāta pagarināšana bez eksāmena kārtošanas valsts policijā, ja tiek pagarināts apsardzes sertifikāts derīguma termiņa laikā (ne ātrāk kā 3mēn. un ne vēlāk kā 1mēn. pirms sertifikāta beigām), pārbaudījums nav jākārto personai, kura apsardzes sertifikāta derīguma termiņa laikā noklausījies paredzēto mācību kursu 80 stundu apjomā.

Apsardzes sertifikāta iegūšana un kvalifikācija ''Apsargs'' iegūšana.
– 480 stundu profesionālās tālākizglītības programma „Personu un īpašuma aizsardzība”, iegūstamā kvalifikācija Apsargs (otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis).

Apsardzes sertifikāta iegūšana ar Valsts policijā teorijas eksāmena kārtošanu.
– 84 stundu profesionālās pilnveides programma „Personu un īpašuma aizsardzība”, Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma.
 

 

ЛАТВИЙСКИЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ организует курсы охранников.

 

Курсы охранников. Продление срока действия сертификата.

- 80-часовой курс прослушивания. Продление сертификата охранников без проверки в Государственной полиции, если сертификат обновляется в течение срока действия (не ранее, чем за 3 месяца и не позднее, чем за 1 месяц до истечения срока действия сертификата), лицо, прошедшее 80 часов предписанного курса обучения, не обязано сдавать экзамен.

 

Курсы охранников c квалификации "Охранник".

- 480-часовая программа непрерывного профессионального образования «Защита личности и имущества», квалификация, которую необходимо приобрести Охранник (второй уровень профессиональной квалификации).

 

Курсы охранников базового уровня.

Получение сертификата путем прохождения теоретического теста в Государственной полиции.

- 84-часовая программа повышения квалификации «Защита людей и имущества», Программа обучения базовым знаниям для обеспечения безопасности.

 

Cena
E-mail daizpon@inbox.lv
Tālrunis 25602971
Atslēgvārdi Kursi , apsardzes kursi , apsardzes pakalpojumi ,
Datums 2019-08-22 13:45:20
TWITTER
Iecavas novads
19 sep
Trešdien, 18. septembrī, Ziemeļu bibliotēkā ar domes priekšsēdētāju Aivaru Mačeku, pašvaldības administrācijas izpi… https://t.co/lgr5OEsHTq