Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss

8. septembris – Starptautiskā rakstpratības diena

12.09.2017 0

Pirmsskolas izglītības iestāde ‘’Dartija’’ jauno mācību gadu sāka ar svētkiem vienai no galvenajām pratībām – rakstītpratībai.

8. septembris – Starptautiskā rakstpratības diena
FOTO: no PII ''Dartija'' albuma

Pirmsskola ir posms, kad tiek apgūti un iepazīti rakstpratības pamati. Kad mazais cilvēks pašu pirmo reizi savā rokā satver rakstāmrīku – vai tas ir kociņš rakstīšanai smiltīs, krītiņš zīmēšanai uz tāfeles vai krāsu zīmulis.

Gan bērni, gan vecāki tika aizrauti rakstpratības vēstures virpuļos, gan aktivitātēs ar dabas materiāliem, gan aktualizējot rakstpratības iespēju daudzveidību mūsdienās.

Rakstpratības projektu īstenoja sagatavošanas grupas bērni kopā ar logopēdi Ilzi Arāju. Pārrunās tika noskaidrots, ar kādiem rakstāmpiederumiem šodienas izglītības iestādēs bērni strādā – zīmulis, krītiņš, pildspalva, flomāsteri, krāsas. Daži bērni apgalvoja - “multfilmās esot izzinājuši, ka var rakstīt arī ar spalvu”. Sajūsmu radīja slepenā raksta veidošana ar sveci, ko nolasīja, tikai lapu pārklājot ar akvareļkrāsām. Jautri bija rakstīt ar melnu ogli uz melna papīra un baltu krītu uz balta papīra. Āra laukumiņos bērni ar sprungulīšiem rakstīja smiltīs. Interesants raksts izdevās, iejūtoties senatnes tēlos – ar skrāpi tekstu iezīmējot dolomīta gabalos un ierakstot vārdus Iecavas upē iegūtajos zilajos mālos.

Rīts piektdienā iesākās ar vecāku bērnu kopdarbu zibakcijā ‘’Parādi, ka proti rakstīt!’’. Uz bērnudārza ieejas bruģīša ikvienam bija iespēja ar krītu, kas iegūts tālo zemju kalnos, rakstīt savu apliecinājumu rakstpratības dienai.

 Dienas turpinājumā visas iestādes bērni un vecāki tika aicināti iepazīties ar izstādi radošo darbnīcu – aplūkot senās un vecās grāmatās dažādās drukas un 1897. gada vecvecāku rakstu darbu burtnīcas. Izstādes apmeklētājiem tika dota iespēja apsēsties vecajā skolēnu solā un ievingrināt roku rakstībā ar spalvas kātu, putna spalvu un niedres galu. Secinājums viens – tas ir grūti, vieglāk ir rakstīt ar pildspalvu, zīmuli, krītiņu vai datorā, rakstīšana ar spalvaskātu prasa spēka piepūli.

Aicinām visus un ikvienu – neaizmirsīsim prasmi rakstīt ar roku un saglabāsim cieņu citam pret citu, liekot lasīt savu rakstīto!

ANNO sistēmā viens no būtiskākajiem vispasaules attīstības uzdevumiem ir veicināt rakstpratību sabiedrībā – tās ir prasmes lasīt, rakstīt un rēķināt, mūžizglītības kontekstā un sabiedrības labklājības celšanā. UNESCO LN aicina skolēnus organizēt visdažādākos pasākumus un aktivitātes, kas aktualizētu ar rakstpratību saistītus jautājumus, kas līdzās pamatprasmēm ietver sevī jautājumus par šo prasmju kvalitatīvu un pārdomātu izmantošanu, par iespējām šīs prasmes izmantot mūža garumā, par spēju prasmes izmantot starpkultūru dialoga izveidē, kā arī paust savas vēlmes un viedokli plašākai sabiedrībai.

Aija Krūmiņa
vadītāja vietniece izglītības jomā
Lapas informācija atjaunota:    12.09.2017
TWITTER
IecavaLV
01 Jun
Iecavas novada dome izsludina publisko apspriešanu jautājumā par sabiedriskās kārtības nodrošināšanas kvalitāti Ie… https://t.co/j2KNjiMM9O