Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

27.09.2017 0

Iecavas novada izglītības iestādēs tiks uzsākts projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un koordinē Valsts izglītības satura centrs. Projektā piedalīsies Iecavas vidusskola, Iecavas internātpamatskola un Dzimtmisas pamatskola.

Projekta mērķgrupas ir skolēni ar mācīšanās traucējumiem, mācību grūtībām, vidējiem un augstiem mācību sasniegumiem un citi, piemēram, cittautieši, kuri apgūst latviešu valodu.

Projekta atbalsta pasākumu plāna finansējums ir 76 564 eiro, īstenošanas laiks – divi mācību gadi.

Lielākā finansējuma daļa – 31 204 eiro - tiks atvēlēta STEM (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas) un vides jomai. 18 800 eiro tērēs valodas jomai, 9999 eiro - kultūrizglītības un radošās industrijas jomai, 3359 - multidisciplinārajai jomai, 7772 eiro – sportam.

Projekta ietvaros ir paredzētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību.

Katra izglītības iestāde sastādīs individuālu aktivitāšu plānu.  Projekta aktivitātes tiks sadalītas divās daļās – mācību saturs, piemēram, praktiskās nodarbības, diskusiju klubi, individuālās konsultācijas, mācību vizītes, un ārpusstundu pasākumi, piemēram, tematiskās nometnes, konkursi, izstādes, radošās darbnīcas.

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolās ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas (mācību stundas), pilnveidojot izglītības pakalpojumu un nostiprinot skolu kolektīvu gatavību risināt izglītojamo vajadzības un paaugstinot viņu sasniegumus.   Individuālās pieejas pamatā ir iekļaujošas izglītības modelis, kur katrs izglītojamais jūtas kā pilnvērtīgs mācību procesa dalībnieks. Tas nozīmē, ka viņi ne tikai tiecas pēc individuāliem sasniegumiem, bet mācās strādāt grupās un sadarboties, un izglītojamie ar augstākiem sasniegumiem palīdz attīstīties tiem izglītojamiem, kuru sasniegumi nav tik augsti.

 

Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    27.09.2017
Aktuālais jautājums

Kā Tu vēlies svinēt Latvijas 100. dzimšanas dienu?

gaidu pasākumus savā novadā
apmeklēšu lielos svētku notikumus Rīgā
gribu piedalīties interesantās iniciatīvās
vēlos paveikt ko paliekošu un sapost Latviju tās dzimšanas dienai
neplānoju iesaistīties simtgades svinībās
TWITTER
IecavaLV
22 Jan
Bauskas rajona lauku partnerība izsludina LEADER projektu 4. kārtu uzņēmējdarbības atbalstam. Projektu iesniegumu p… https://t.co/SmFoD5Gz0s