Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Lemj par naudas balvu piešķiršanu

24.05.2019 0

23. maijā Izglītības, kultūras un sporta komitejas ārkārtas sēdē deputāti lēma par naudas balvu piešķiršanu labākajiem skolēniem un viņu pedagogiem par sasniegumiem 2018./2019. mācību gadā. Svinīgais pasākums notiks Iecavas kultūras namā 31. maijā plkst. 11.00.

Šogad izglītojamiem un viņu pedagogiem piešķiramā naudas summa ir 11 380 eiro, kas ir par 1420 eiro vairāk nekā pērn. Tas skaidrojams ar to, ka šajā mācību gadā daudzi 9. un 12. klašu skolēni ir uzrādījuši ļoti labus mācību rezultātus, vairāk panākumu bijis dažādos konkursos. Ņemot vērā, ka pašvaldības budžetā skolēnu un pedagogu apbalvošanai ir atvēlēti desmit tūkstoši eiro, par iztrūkstošās naudas summas piešķiršanu deputāti lems kārtējā domes sēdē 28. maijā. 

Par augstiem mācību sasniegumiem naudas balvu ir nopelnījuši 28 skolēni, kopējā summa - 2200 eiro. Pieciem skolēniem vidējais gada vērtējums ir 9 balles un vairāk.

Lai skolēnus un pedagogus apbalvotu par sasniegumiem mācību olimpiādēs, ir nepieciešami 2865 eiro, bet par sasniegumiem individuālos konkursos – 4280 eiro. Savukārt 2035 eiro par 40 dažādiem sasniegumiem nopelnījuši kolektīvi un to vadītāji.

Komitejas deputātu apstiprinātajā sarakstā ir iekļautas visas novada vispārizglītojošās skolas, pirmsskolas izglītības iestāde «Dartija», Iecavas Mūzikas un mākslas skola un Iecavas kultūras nams. Kopumā apbalvojamo sarakstā ir iekļauts 131 skolēns un 74 skolotāji.

Lēmums par apbalvojumiem pieņemts, pamatojoties uz Iecavas novada domes noteikumiem Nr. 5/2016 «Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada izglītojamajiem un viņu pedagogiem par sasniegumiem mācībās, zinātniski pētniecisko darbu skatēs, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs».

Diāna Goldmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    24.05.2019
TWITTER
Iecavas novads
20 sep
Jaunākās "Iecavas Ziņas" jau klāt! 📰 #Iecava #IecavasZiņas #Iecavasnovads https://t.co/s1R3M917FX