Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Notikusi ārkārtas domes sēde

03.01.2019 0

3. janvārī deputāti strādāja ārkārtas domes sēdē. Darba kārtībā bija viens jautājums, sēdē nepiedalījās deputāti Laine Baha, Sandis Karelis un Viktors Sidorenkovs.

Deputāti lēma veikt grozījumus Iecavas novada domes 2016. gada 12. aprīļa lēmumā «Par Iecavas internātpamatskolas nomas maksas pakalpojumu izcenojumiem», papildinot to ar punktu par Iecavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto Iecavas internātpamatskolas izglītojamo no trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm atbrīvošanu no maksas par gultas vietas īri Iecavas internātpamatskolas internātā.

2018. gada decembrī tika apkopota informācija, ka Iecavas novadā ir deklarēti 16 Iecavas internātpamatskolas izglītojamie no trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm. Lai šo skolēnu apstākļi izglītības iestādē nepasliktinātos mācību gada vidū, tika lemts viņiem nodrošināt internāta pakalpojumu un atbrīvot no maksas par gultas vietas īri (3,30 eiro/ diennaktī) līdz 2018./2019. mācību gada beigām.

Iecavas internātpamatskolas un Dzimtmisas pamatskolas reorganizācijas procesa ietvaros, kas jāpabeidz līdz šī gada 30. jūnijam, tiks vērtēta arī internāta/dienesta viesnīcas nepieciešamība nākotnē.

Kā pirmie reorganizācijas komisijas izstrādāto reorganizācijas plānu 8. janvāra sēdē skatīs Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti.

Diāna Goldmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    03.01.2019
TWITTER
Iecavas novads
19 jūn
Atgādinām, ka šodien,19. jūnijā, plkst. 18:00 Iecavas kultūras namā notiks publiskās apspriešanas sanāksme par Ieca… https://t.co/mt7Ekd9pWT