Novads

Šodien apmeklēta: 28
Kopš 2008-10-22: 229008

Informācija papildināta:
2014-10-31 10:03:54

Novads / Simboli

Iecavas novada simbolika

 

Iecavas novada ģerboni izstrādāja mākslinieki Ilze Lībiete un Jānis Ivanovs. 2012.gada 14.februāra domes sēdē deputāti ģerboni apstiprināja, bet martā to apstiprināja arī Heraldikas komisija un reģistrēja Kultūras ministrija. Mākslinieku sagatavoto mapi ar ģerboņa heraldisko aprakstu un attēliem parakstījis Valsts prezidents Andris Bērziņš, kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende un Heraldikas komisijas priekšsēdētājs Laimonis Šēnbergs.

Heraldiskais apraksts

Zilā laukā sudraba šķērskrusts, pēdā zelta zvans; sudraba šaurapmale.


Iecavas novada ģerboņa leģenda

Iecavas novada ģerbonī attēloti:

  • sudraba šaurais šķērsu krusts zilā laukā - simbolizē Iecavas atrašanās vietu jau no seniem laikiem nozīmīgu ceļu krustojumā: ziemeļu-dienvidu virzienā to šķērso maģistrāle VIA Baltica, kas ir viens no deviņiem nozīmīgākajiem Eiropas transporta koridoriem, bet rietumu-austrumu virzienā no Vecumniekiem Jelgavas virzienā novadam cauri izvijas Zemgales josta, kas savienojas ar Sēliju. Zilā - debesu, tāluma un ūdens krāsa - godina zemgaļu gara cildenumu un ataino saistību ar novadu šķērsojošo Lielupes labā krasta pieteku Iecavas upi.
  • ģerboņa pēdā ir zelta zvans - ļoti ietilpīgs simbols:
    • pirmkārt, tas saistīts ar Iecavas vēsturi: 17.gadsimtā hercoga Jēkaba laikā Dzelzāmurā darbojās dzelzsceplis, vara kaltuve un čuguna lietuve. Divi tajā laikā gatavotie lielgabali vēl tagad apskatāmi Iecavas centrā; kopš 1641.gada joprojām stalta stāv un ar dzidrām zvana skaņām caurbraucējus sveicina Iecavas luterāņu baznīca, kura gadsimtu gaitā gan godā celta, gan pelta nu gaida savu atjaunotni;
    • otrkārt, asociācija ar skolas zvanu uzsver izglītības nozīmi, norādot uz daudzajām - kopskaitā astoņām - izglītības iestādēm (Iecavas vidusskola, Iecavas internātpamatskola, Dzimtmisas pamatskola, Zālītes speciālā internātpamatskola, divas pirmsskolas izglītības iestādes - «Cālītis» un «Dartija», kā arī mūzikas skola un sporta skola);
    • treškārt, zvans simbolizē tautas modināšanu darbam;
    • un, visbeidzot, tas akcentē vēlmi - lai novada labā slava tālu skan!

Prezidents pasniedz oficiāli apstiprināto novada ģerboni (03.04.2012) 

 

Māksliniece I. Lībiete izstrādājusi arī Iecavas karoga metu.


Karoga apraksts: taisnstūra formas vertikāli dalīts uz pusēm. Viena puse karoga ir dzeltenā, bet otra ir zilā krāsā. Karoga vidū attēlots novada ģerbonis.

 

 

 

 

Iecavas ģerbonis attēlots pastmarkā (15.01.2010.)

 

 

 

 

 

 

 

Iecavas novada himna - Mareka Pelša dziesma «Ciematā dzimtajā»

(apstiprināta ar Iecavas novada domes 12.11.2013. lēmumu)

himnas teksts un notis

 

 

Atpakaļ Augšup