Pašvaldība / Laikraksts

Laikraksts «Iecavas Ziņas»

Laikraksts «Iecavas Ziņas» iznāk kopš 1995.gada 24.februāra reizi nedēļā - piektdienās.
Izdevējs – Iecavas novada dome. 
Reģistrācijas apliecība Nr. 000701661.

Laikraksta pastāvēšanas laikā mainījušies tā veidotāji, redkolēģija, mainīts izdevuma saturs un vizuālais risinājums, taču nav mainījies izdevuma atslēgvārds – Iecava - un mērķis - lai visi, Iecavas centrā vai tālākajā lauku sētā dzīvojošie, allaž būtu informēti par pašvaldības lēmumiem un dzīvi novadā.

To, ka iedzīvotāju interese par notiekošo novadā tikai pieaug, apstiprina tirāžas pieaugums no 600-700 eksemplāriem laikraksta pastāvēšanas pirmajos gados līdz 1000 eksemplāriem pašlaik.

Lai nodrošinātu laikraksta «Iecavas Ziņas» regulāru iznākšanu, paustu objektīvu domes viedokli un palīdzētu redakcijas darbiniekiem, ir izveidota redkolēģija, kurā ievēlēti Jānis Pelsis, Agra Zaķe, Juris Ludriķis, Arnis Grundmanis, Mihails Haļitovs un Kārlis Sinka.

Redakcijas darbinieki: redaktore Beata Logina, korespondente Anta Kļaveniece.
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, LV–3913.
Redakcijas tālrunis: 63941299

Redakcijas nolikums

Sludinājumu, reklāmas materiālu iesniegšana – laikraksta redakcijā,
pa pastu, pa e-pastu: avize@iecava.lv vai pa faksu: 639 41991

Mūsu lasītāji – galvenokārt Iecavas novadā, ir abonenti arī citur Latvijā.

Abonēšana

Laikrakstu «Iecavas Ziņas» var abonēt ar «Latvijas Pasta» starpniecību

indekss: 3077

Abonēšanas maksa

  • 1 mēn. - € 0,85;
  • 3 mēn. - € 2,56;
  • 6 mēn. - € 5,12;
  • 12 mēn. - € 10,24.

 


Skatīt laikrakstu elektroniskā veidā...

Atpakaļ Augšup