Iecavas
pilsēta un pagasts
IEmāca
Seko: facebook instagram

Ātrums! Azarts! Dinamika!

0

2002.g. Sporta dienas uzvarētāji 12.b klase Iecavas vidusskolā mācījušies un mācās sportot griboši un sportot varoši skolēni. Kā agrāk, tā arī tagad Iecavas vidusskolas slavu valsts mērogā nes ne tikai svešvalodu, matemātikas, ķīmijas olimpiāžu uzvarētāji, bet arī tie, kuriem sports ir neatņemama viņu dzīves sastāvdaļa.

Jau tālajā 1949.gadā toreizējās Iecavas septiņgadīgās skolas sporta dzīvē bija jūtama rosība. Tad skolēnus sportā ievadīja J.Pūpa, kurš pats bija republikas čempions vieglatlētikā un labs volejbolists. Vairāki audzēkņi sekmīgi startēja rajona un republikas sacensībās: L.Puķe – riteņbraukšanā, L.Grīnbergs un M.Funka - vieglatlētikā. 1951.gadā pirmo vietu Baldonē izcīnīja skolas šaha komanda – J.Briņķis, J.Zīvārts, U.Ribelis un S.Ansone.

50. un 60. gados sāka attīstīties basketbols un aktīvi darbojās riteņbraukšanas, vingrošanas, futbola, vieglatlētikas sekcijas. Šajos sporta veidos skolas pārstāvji guva panākumus arī republikas sacensībās.

1964.gadā skolā sāka darboties BJSS vieglatlētikas un basketbola grupas, kurās trenējās internātskolas un vidusskolas jaunie sportisti.

1968. gada 1. septembrī skola mācības uzsāk jaunajā ēkā. Pateicoties fizkultūras skolotāja Z.Asara – Asarovska neatlaidībai, sporta zāli uzceļ lielāku nekā sākumā paredzēts. Skolā strādājuši fizkultūras skolotāji Z.Asars–Asarovskis, Ē.Kāknēns, K.Pērkons, J.Ozoliņš, N.Dernovojs, V.Jurčenko, J.Siugalis, A.Zankovskis, V.Bondars, V.Gailums, J.Vasiļevskis, D.Ozols, A.Drozdovs, V. Sergeičiks - vesela vīru komanda dažādos laikos; vēlāk viņiem pievienojās V.Vizule.

Viktora Bondara vadībā tika izplānota un uzsākta sporta laukuma un stadiona būvniecība, ko tagad uzņēmīgi turpina skolas absolvents Juris Ludriķis.

Skolas rekordu grāmatu pāršķirstot, atrodam ierakstus, sākot ar 1964.gadu. Skolas rekordistu godā bijuši U.Kļaviņš (daži viņa sasniegumi vēl nav pārspēti), A.Bērziņa, I.Kaptjuga, J.Rušmanis, G.Naļivaiko, L.Kuzņecova, E.Grīnbergs, N.Saušs, V.Kalderauskis, A.Razāns, no jaunākās paaudzes minami A.Ratkus, L.Baha, A.Junolainens un daudzi citi, kuru vārdus atrodam šajā rekordu grāmatā.

Šodien Iecavas vidusskolas sportiskākie skolēni aktīvi apmeklē Iecavas bērnu un jaunatnes sporta skolu, kur zinošu treneru vadībā trenējas vieglatlētikas, basketbola un galda tenisa grupās.

Ar labiem panākumiem Iecavas vidusskolas vieglatlēti startējuši Skolu jaunatnes Olimpiskajās dienās Kandavā, labi rezultāti gūti „Lauku Avīzes” un republikas krosu sacensībās. Kopā ar treneri Daci Vizuli un skolotāju Sigitu Dreimani braukts uz sacensībām ārzemēs.

Skolas jaunie basketbolisti, sporta skolas komandas sastāvā, piedalījušies turnīros Somijā un Čehijā, no kurienes atgriezušies ar labiem rezultātiem un medaļām.

Arī skolas jaunie tenisisti Margita Buņķe, A.Hauka, E.Cildermanis, L.Lauciņa, utt., nesuši un nes Iecavas vārdu plašajā pasaulē (arī skolotāja A.Buša ir šī sporta veida piekritēja).

Iecavas vidusskolas komanda Lielajā Balvā-2000Pašreiz skolā strādā pieci sporta skolotāji: Ī.Korčagina, S.Dreimane (aerobikas speciāliste), R.Savinska, D.Vizule, V.Pārums (izcils basketbolists). Skolai izveidojusies cieša un laba sadarbība ar Iecavas sporta skolu. Mūsu skolas skolēni piedalījušies dažāda mēroga sacensībās. Skolas komandas startējušas gan „Lielajā Balvā”, gan aerobikas festivālos, gan aktīvi piedalās Bauskas rajona skolēnu sporta spēlēs.

2005./2006. mācību gadā 1.skolu grupā kopvērtējumā Iecavas vidusskola izcīnīja 4.vietu, tikai 39 punktus atpaliekot no 3.vietas. Vidusskolu grupā Iecavas vidusskola ierindojusies 2.vietā, piekāpjoties Bauskas 1.vidusskolai.

Rajona izglītības sporta diena 2003.gadāSkolā aktīvi sporto ne tikai skolēni, bet arī skolotāji. Rajona pedagogu sporta svētkos Iecavas vidusskolas skolotāji ierindojušies godalgotajās vietās.

Lielajā sportā sevi pieteikuši Dainis Upelnieks – stenda šaušanā, olimpisko spēļu dalībnieks Juris Vovčoks – kamaniņu braukšanā, Ivars Timermanis – basketbolā.

Jubilejas gadā gribas novēlēt visiem možu garu, izturību un veiksmi, bet sporta skolotājiem – sportot gribošus un sportot varošus skolēnus!       

Ī.Korčagina

Lapas informācija atjaunota:    06.01.2015