Iecavas
pilsēta un pagasts
IEmāca
Seko: facebook instagram

Interešu izglītība

0

Nekas tev nebūs jānožēlo,
Ja dzīves laiks tiks piepildīts.

Skolas deju kolektīvs ap 1943.g. Vadītāja M.Tumbīle (Līcīte) Šos Dz. Rinkules–Zemzares vārdus varētu teikt arī daudzi Iecavas vidusskolas skolēni, jo piepilda savu laiku, apmeklējot dažādas nodarbības, kas tiek piedāvātas mūsu skolā un kur katrs var atrast kaut ko tieši sev.

Viskuplāk pārstāvēta Iecavas vidusskolā ir dziesma un deja. Jau ilgstoši deju kolektīvus vada Solveiga Lineja un Aija Krolle, un viņām palīdz koncertmeistares Dace Deņisova un Solvita Dārziņa. Šogad dejotgribētāji veido veselus desmit deju kolektīvus. Īpaši gribas uzteikt vidusskolas deju kolektīvu, jo skolēni, kas šobrīd mācās 12.klasē, bija tie, kas pēc pārtraukuma atsāka tautas deju tradīcijas Iecavas vidusskolā. Toreiz viņi mācījās 1.klasē, un, lūk, divpadsmit gadi dejā izdzīvoti.

Labām tradīcijām un darbam seko arī labi rezultāti: pieci kolektīvi pirms gada piedalījās IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, katru gadu ir labi sasniegumi deju skatēs, iegūti draugi gan Bauskas rajonā, gan citur Latvijā. Atskatoties uz sasniegto un domājot par nākamajiem gadiem, S.Lineja saka lielu paldies skolas direktorei, klašu audzinātājiem, vecākiem un, protams, pašiem bērniem, jo sasniegtais ir visu kopīgais nopelns.

Vidusskolas koris 1956.g. Diriģents Georgs Dovgjallo.Savukārt par skolēnu dziedātprasmi rūpējas skolotājas Milita Pīlādze un Dace Deņisova. Arī kori panākumu ziņā neatpaliek no deju kolektīviem: vairākkārtēji “Do-re-mi” laureāti, IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki. Arī šogad dziedātāji jau paguvuši apliecināt savu dziedātprasmi, 14.septembrī piedaloties Dziesmu dienā Rīgā, Doma laukumā.

Iecienītas Iecavas vidusskolas skolēnu vidū ir arī teātra mākslas dažādas izpausmes: drāmas nodarbības, teātra sports, teātris. Skolotāja Valda Prokopenko uzsver, ka katrai no tām ir citi akcenti. Drāmas nodarbībās jaunāko klašu skolēni attīsta saskarsmes prasmes, uzmanību. Teātra sportā galvenais ir spēt atbrīvoties, rīkoties spontāni, oriģināli, prast uzstāties, izteikties. Savukārt iestudējot teātra izrādes, jāprot katra uzstāšanās reize padarīt par vienlīdz kvalitatīvu priekšnesumu. Skolotāja Dace Greiža savu saskarsmi ar skolēnu teātri atceras šādi: „Kopš strādāju Iecavas vidusskolā (no 1980.gada),  esmu centusies ieinteresēt skolēnus par teātra mākslu. Sākotnēji tās bija ludziņas klasē, tad teātra pulciņš skolā, līdz 1996g. iestudēju pirmo žetona vakara izrādi. Pēc tam esmu bijusi konsultante (neuzdrošinos nosaukt sevi par režisori) daudzām žetona vakara izrādēm, kas mūsu skolā ir skolotājas Daces Vickas ieviestas. Vairāku izrāžu konsultante bijusi arī skolotāja Aldonija Gaveika. Šī tradīcija ne tikai popularizē teātra mākslu, bet lieliski saliedē izrādes dalībniekus. Uzstāšanās īpašai publikai - vecākiem, skolotājiem, draugiem - rada neaizmirstamu pārdzīvojumu. Esmu iepazinusi savus audzēkņus un daudzus citus mūsu skolas izlaiduma klašu audzēkņus un gribu teikt viņiem lielu paldies par kopdarbību.

Esmu pateicīga kolēģei Valdai Prokopenko, kas mani iedrošināja iepazīt teātra sporta pasauli. Nu jau četrus gadus kopā ar skolēniem esam gan ”inficējušies ar teātra sportu”, gan popularizējuši to, gan arī sasnieguši labus rezultātus. Vēlu visiem “teātra mīļiem” aizrautību un gandarījuma mirkļus kopā ar skatītājiem.”

SKolas deju kolektīvs 1982.g. Vadītājs Valdis KrastiņšNe mazāk interesantas aktivitātes piedāvā darbošanās Iecavas vidusskolas debašu klubā “Optimistiskie pesimisti un pesimistiskie optimisti”. Klubs darbojas jau septiņus gadus. Debatēs iesaistās skolēni, kuriem ir vēlme parādīt savas zināšanas, oratora māku, erudīciju, prasmi argumentēt. Skolotāju Vitas Lauciņas-Veineres, Gunāra Celmiņa, Anitas Ozoliņas vadībā skolēni veidojuši gan apstiprinošas, gan noliedzošas runas par dažādiem nopietniem un ne tik nopietniem jautājumiem, jo tā ir debates būtība - prast gan aizstāvēt, gan apstrīdēt. Vasarās ir iespēja piedalīties aizraujošās, interesantās nometnēs, par kurām skolēni paši saka - tāda aura, atmosfēra, noskaņojums ir tikai tur.

Floristikas pulciņš Ivetas Ceras vadībā piedāvā iespēju strādāt ar visdažādākajiem materiāliem, veidojot kompozīcijas, dāvaniņas, mācoties noformēšanas noslēpumus. Skolēni ar saviem darbiem ne tikai piedalās dažādos konkursos, bet aktīvi iesaistās arī Iecavas novada pasākumu noformēšanā. Jaunākais floristu veikums jau tuvākajās dienās būs skatāms Iecavas novada bērnu bibliotēkā. Regulāri notiek arī nometnes, sadarbojoties ar folkloras kopu “Tarkšķi” un tās vadītāju Kristīni Kareli.

Aktīvā dzīvesveida piekritēji arī var atrast sev nodarbošanos. Sigitas Dreimanes vadītajās aerobikas nodarbībās var ne tikai izkustēties, nostiprināt veselību, atbrīvoties no stresa, bet arī radoši veidot savas dejas kompozīcijas. Kulminācijas brīdis ir aerobikas festivāls, kas katru pavasari pulcē aerobikas mīļotājus ne tikai no mūsu, bet arī no citām apkārtnes skolām.

Skolas koris 80.gados. Diriģente Elza MediņaTāpat apmeklēti tiek arī volejbola treniņi, kurus vada Rolands Linejs, puiši labprāt iesaistās Daiņa Kravala vadītajos jaunsargos. Tie, kuriem interesē datorzinības, var doties pie Edgara Šmita; ķīmijas draugi Mihaila Gorska vadībā iepazīst vides ķīmiju. Šogad šīs iespējas papildinātas ar vairākiem jaunumiem. Pirmais no tiem attiecas uz meitenēm, jo beidzot arī viņām būs basketbola treniņi, kurus vadīs Voldemārs Pārums. Liene Logvina aicina skolēnus apgūt ceļu satiksmes noteikumus un uzlabot savu velobraucēja prasmi pulciņā “Jaunais ceļu satiksmes dalībnieks”. Šie skolēni tiks gatavoti gan rajonā notiekošajām sacensībām “Drošs satiksmes dalībnieks”, gan arī, sasniedzot divpadsmit gadu vecumu, varēs iegūt velosipēda vadīšanas apliecību.

Tā ka iespējas ir ļoti plašas. Atliek tikai izvēlēties, un „dzīves laiks tiks piepildīts”.

Anitra Taurene

Lapas informācija atjaunota:    06.01.2015