Iecavas
pilsēta un pagasts
IEmāca
Seko: facebook instagram

Mūsu sirmā, mūžam jaunā...

0

Stāvam novembra nogalē, un šis mirklis ir iestājies skolas durvīs. Iestājies durvīs arī tu un liec sirdij ieskanēties priekā skolas 130 gadu jubilejas svinībās.

Apaļi gadu skaitļi vedina uz pārdomām... Ienākot 130 gadu vecajā zinību namā, klaudzēs soļi, kuru īpašnieki te mācījušies pirms 60, 50, 10 un mazāk gadiem... Pirmie - sirmām galvām un pamatīgu gadu nastu, bet 20-gadīgie - trauksmaini savā jaunības maksimālismā.

Nomainījušās skolēnu paaudzes, skolotāju kolektīvi un direktori, tomēr skolai joprojām ir sava aura un dvēsele.

Svētkiem esam rūpīgi gatavojušies: šodienas skolēni  tai pasniedz visskaistāko dāvanu  - labas sekmes un uzvedību, skolas darbinieki - godprātīgu darbu. Kopīgi esam pētījuši arhīva materiālus par skolas vēsturi, krājuši absolventu atmiņas. Skolas vēsturi esam publicējuši «Iecavas Ziņās», ar to var iepazīties arī internetā. Ir tapusi skolas vēstures brošūra, par ko paldies skolas muzeja vadītājai skolotājai Mirdzai Celmiņai. Mūsu senatne atstājusi ceļazīmes, lai mēs uz mirkli ielūkotos priekšteču dvēselēs un izprastu viņu domas un darbus laikmeta griežos. Mēs gribam zināt, ko katram nozīmē aizvadītie skolas gadi.

Ja esi piederīgs namam Skolas ielā 37 (vienalga, kāda nosaukuma skolā mācījies), tad būsi gaidīts skolas dzimšanas dienas pasākumā. Jau no plkst. 13.00 visi interesenti laipni lūgti skolas muzejā. Ik pa stundai no autoostas līdz Sarkanajai skolai viesus aizvizinās skolas busiņš. Galvenie notikumi gan risināsies Baltajā skolā, kur plkst. 17.00 sāksies svinīgā daļa. Tajā mēģināsim apturēt laika nepielūdzamo ritumu un par prieku visiem mazliet to pagriezīsim atpakaļ.

Pēc svinīgā brīža pulcēsimies klašu kabinetos, kur visbiežāk lietotie vārdi būs «Vai atceries?». Plkst. 20.00 mums spēlēs grupa «Varavīksne» un iecavniekiem jau pazīstamie Alma un Juris. Pēc kopīgi pārrunātām atmiņām par aizvadītajiem gadiem pirmā vēlēšanās varētu būt  uzzināt - «Kas tad ir mainījies?».

Lepojamies ar veikumu sakoptas estētiskās vides saglabāšanā un veidošanā. Laika posmā pēc skolas 125 gadu jubilejas tapuši klašu kabineti virs garā gaiteņa, izveidots caurstaigājams koridors no pirmā uz trešo korpusu, bet tagad top jaunā ēdamzāle. Svētkos sakām lielu paldies pašvaldībai, jo skolas panākumi materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā nebūtu iedomājami bez novada Domes atbalsta.

Šos teikumus rakstot, varam vilkt paralēles ar 1926.gadā «Bauskas Vēstnesī» rakstīto: «Par skolas ēkas atjaunošanas darbiem pārskatu sniedz Kristona kungs, aizrādīdams, ka rūpes par savu skolu pagastam ir stāvējušas pirmā vietā un, cik vien pagasta budžets to atļauj, par to arī tiek gādāts. Šīs ēkas atjaunošanā pēdējā laikā no pagasta līdzekļiem pielikts kāds pusmiljons rubļu...» Gadsimts cits, cits pašvaldības priekšnieks, cits skolas direktors, bet doma par izglītības nozīmību ir nemainīga.

Skolas nākotne ir mūsu - gan skolotāju, gan audzēkņu, gan absolventu - rokās. Līdzdarbosimies mūsu mācību iestādes tālākajā izaugsmē! Ja gribēsim un darīsim, tad viss izdosies. Visi, kas jūtamies piederīgi skolai, novembra 25.datumu krāsosim ar balto krāsu otā!

Agra Zaķe-Fridrihsone, skolas direktore

Lapas informācija atjaunota:    06.01.2015