Iecavas
pilsēta un pagasts
IEmāca
Seko: facebook instagram

Skola neaizmirst svinēt svētkus

0

 Nebaidīsimies laimīgi būt vēl vienos svētkos! Rudenī Iecavas vidusskola svinēs 130 gadu jubileju. Šajā rakstā atskatīsimies  pagātnē, kā tika svinētas skolas iepriekšējās sešas jubilejas. 

1926. gada 5. decembrī notika Iecavas sešklasīgās pamatskolas skolas nama 50 gadu svinības. Šo notikumu aprakstīja laikraksta «Bauskas vēstnesis» 1926. gada 49 numurā: «Svētdien, 5.decembrī, notika vietējās sešu klašu pamatskolas 50 gadu svinības, kuras bija pulcējušas gan skolas audzēkņus, gan arī citus interesentus no tālām Latvijas malām. Pati skola gan Iecavā pastāv jau vairākus gadus, bet 50 gadi pagājuši, kopš iesāka darboties skola tagadējās telpās, kuras ir par lepnumu visai apkārtnei un kādām līdzīgi ir tāli ko meklēt.» Tika izdota arī piemiņas lapa, kas veltīta skolas jubilejai. Piemiņas lapā var izlasīt informāciju par to, kādi skolotāji strādājuši, cik skolēnu mācījušies, kādi pulciņi bijuši šajā laikā līdz 50 gadu jubilejai.

1961.-62. mācību gadā tika svinēta skolas 85 gadu jubileja. Skolas muzejā var atrast piemiņas grāmatu, kurā skolotāji un absolventi rakstījuši veltījumus skolai. Vecāku komiteja ierakstījusi šādi: «Izsakām pateicību skolas vadībai un skolotāju kolektīvam par jaunatnes audzināšanu.» Bet Iecavas internātskola novēlējusi: «Dzīvot, strādāt un mācīties ļeņiniski - tāda lai ir jūsu darba devīze.»

 1976. gada 2. oktobris nozīmīgs ar to, ka notika skolas 100 gadu jubilejas svinības. Direktors J. Vaļums savā uzrunā sacīja: «Iecavas miestiņš izaudzis par visai ievērojamu pilsētciematu ar vairāk nekā septiņiem tūkstošiem iedzīvotāju… Mūsu jaunā paaudze - mundra, zinātkāra, nevar samierināties ar vecajiem mācību apgūšanas paņēmieniem. Tagad pati dzīve izvirza lielākas prasības, prasa vispusīgas zināšanas… Mūsu lielajos svētkos vislielāko pateicību gribas izteikt visai pedagogu saimei. Jūsu darbs, pūles, garīgais spēks, ko atdodat jaunajām paaudzēm, nav novērtējams. Savu  pirmo skolotāju un savu pirmo skolu ar siltumu sirdī atceras katrs cilvēks.» Skolotāja Dz. Krūma laikrakstā «Komunisma Ceļš» 1976. gada 25. novembrī lielās jubilejas sakarā pieminējusi skolotājus, kas aiz sevis atstājuši vērtības, kas gadu zibā neizgaist: G. Kalniņu, L. Foigtu un E. Ravovsku, G. Vītiņu, B. Kulmani, E. Griķi, A. Buļu, V. Šlihtu, R. Mastiņu,   I. Putnieku, A. Lūsi, skolotājas Stūrmani un Ansoni, L. Ķeri, J. Veilandu, J. Stūrmani, arī bijušo skolas saimnieku I. Birku. Par godu skolas 100. jubilejai tika izgatavota metālā kalta nozīmīte.

 1991. gada 23. oktobris bija atmiņu un tikšanās diena «Izglītībai Iecavā 115». Skolas direktore Ligita Putniņa vēstures atmiņu brīdī skolotājiem veltīja dzejnieka A. Ločmeļa rindas:

«Ja pēkšņi sanāktu visi bērni,
Kuru sirdīs esat metuši zinību liesmu,
Spēji pildītos klases,
Pilni gaiteņi būtu,
Pagalms šūpotu varenu dziesmu…
Un līdzi iešalktos skolas bērzi.»

1996. gada 7. decembrī Iecavas Sarkanā skola atzīmēja 120 gadu jubileju. Spilgti šo pasākumu ataino laikraksts «Iecavas Ziņas». 7. decembrī kopā sanākšanas un atmiņu svētki bija tiem, kas Iecavas vidusskolu sauc par SAVU. Vecajā ēkā skujotiem zariem izliktais 120 un reģistrācijas komiteja visus gaidīja jau krietni pirms pulksten 17. Otrā stāva telpā apskatei bija izlikti pedagoģiskie biļeteni, hronikas un fotogrāfiju albumi un citi materiāli. Atsevišķi stendi bija veltīti skolas absolventei Esmeraldai Ermalei, bijušajam direktoram un literātam Fēliksam Zvaigznonam, kā arī pedagoģijas zinātņu doktoram un skolotājam Mihailam Gorskim. Svinību tālākā daļa notika tagadējā vidusskolas ēkā. Daudz vidusskolas audzēkņu priekšnesumu, kora dziesmu, tautas deju, teatralizētu atmiņu. Jubilejas sarīkojumu apmeklēja 600 viesu, 460 no tiem bijušie skolotāji un absolventi. 120 gadu jubilejai par godu izdota brošūra «Iecavas skolai 120». Tās veidotājs un muzeja dibinātājs ir Jānis Zīvārts. Skolotāja M. Līcīte (Tumbile) (strādājusi no 1942. līdz 1949.gadam) vēstulē raksta: «Ļoti liels darbs veikts skolas vēstures izpētīšanā un materiālu uzskatāmā noformēšanā. Paldies par to tām darbīgām rokām un prātam, kas to ir paveikušas.»

 2001. gada 23. novembrī tika svinēta skolas 125. jubileja. Visu dienu bija atvērts muzejs, bet vakarā pieminēšanas un atkal redzēšanās mirkļi skolas telpās. Svinību apmeklētājus priecēja skolēnu dejošana, dziedāšana, skolēnu dome ar savu priekšnesumu. Mācītājs Siliņš skolas sporta zālē iesvētīja skolas karogu. Pagasta padomes priekšsēdētājs J. Pelsis sveica vidusskolas skolotājus, kas godprātīgi veikuši pedagoģisko darbu vairāk kā 30 gadu garumā. Tika saņemts apsveikums no Latvijas Republikas Saeimas. Jānis Straume, Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājs, rakstīja: «Cienot un augsi novērtējot jūsu neatlaidību, darboties gribu un zinātkāri, novēlu jums arī nekad nepagurt, mācot un mācoties, un vienmēr paturēt savai dzimtajai Zemgalei un Latvijai atdevīgu garu.» Jubilejai par godu «Skolas Diena» izdeva speciālizlaidumu. Skolas direktore A. Zaķe avīzē rakstīja: «Vidusskolas kolektīvs lepojas ar saviem absolventiem, jo viņi vienmēr ir un būs valstī pazīstamu sabiedrisko, politisko un kultūras darbinieku vidū, bet varbūt vienkārši - krietni cilvēki. Mēs apzināmies, ka mūsu spēks ir katrā no mums! Sanākot skolas 125 gadu jubilejas svinībās, iedegsim prieku pa lāsei, pa staram – no sirds.» Arī «Iecavas Ziņas» un «Bauskas Dzīve» atspoguļoja notikumus šajā jubilejā.

Liels paldies jāsaka visiem skolēniem, skolotājiem un tuviem un tāliem iecavniekiem, kas skolas muzejam vāc materiālus par skolas dzīvi. Skolai vienmēr ir jābūt TOPĀ!

Sagatavoja Evita Burceva
Foto no skolas muzeja krājumiem

Lapas informācija atjaunota:    06.01.2015