Iecavas
pilsēta un pagasts
IEmāca
Seko: facebook instagram

Skolas daiļotāji

0

Garšīga ēdiena radītājas.Parasti vārds «skola» asociējas ar skolēniem un skolotājiem, bet mūsdienu skola nav iedomājama arī bez saimnieciskajiem darbiniekiem, kuri rūpējas, lai varētu mācīties un mācīt sakoptā un labiekārtotā vidē. Iecavas vidusskolā strādā 35 tehniskie darbinieki, kuri pilda apkopēja, elektriķa, galdnieka, šofera, sekretāra, grāmatveža, kurinātāja, naktssarga, sētnieka, dārznieka, medmāsas, pavāra, komandanta pienākumus. Par skaistumu un estētisko noformējumu skolā rūpējas floriste.

Skolas kopgalda saimniece Anna Pumpure. 1959.g.Pirmajos skolas pastāvēšanas gados visu skolas dzīvi vadīja direktors. Viņš rūpējās arī par saimnieciskām lietām. 19.gs. beigās kopēdināšanas saimniecību vadīja rokdarbu skolotāja - tā vēsta «Mājas Viesis» 1891.g. Nr.7. Rasma Mažāne, 1943.gada absolvente, atceras: «Skolas pārzinis Roberts Šūmanis par visu rūpējās pats, arī par skolotāju sadzīvi. Katram skolotājam «Cēsniekos» bija viena istaba. Pirms kara skolas telpas uzkopa viena apkopēja. Skolā bija kopgalds. Pēc kara skolai piederēja 30 ha zemes, zirgs un govs. Dārzeņus skolas kopgaldam izaudzēja skolai piederošajā «Miera dārzā», kurā strādāja skolēni. Dārzs kalpoja ne tikai kopgalda atbalstam, bet arī skaistumam.»

Palielinoties skolēnu skaitam, direktoram radās nepieciešamība pēc vietnieka - saimnieka, kas palīdzētu vadīt saimniecisko dzīvi. Ar labiem vārdiem atceramies skolas saimniekus Kancānu un Buļu. Ilgu laiku par saimnieku skolā strādāja I.Birks. Viņš bija ļoti stingrs un prasīgs. Pirms pāris gadiem saimnieka pienākumus ar lielu atbildības sajūtu pildīja A.Bogdanova, kura tagad devusies pelnītā atpūtā.

Vēl šodien skolā tiek lietotas skolēnu alfabētiskās uzskaites grāmatas un citi reģistri, kuri ir rakstīti ar ilggadējās kancelejas vadītājas Ausmas Bērziņas roku. Viņa skolā strādājusi 45 gadus (1948-1993). A. Bērziņas pamatdarbarīks bija pildspalva un rakstāmmašīna. Mūsdienās darbu kancelejā atvieglo mūsdienu tehnoloģiju iekārtas - dators, kopētājs, fakss.

Pašlaik skolā ir izveidojies saliedēts tehnisko darbinieku kolektīvs. Lielākā daļa darbinieku skolā strādā 10 un vairāk gadu.

Pēdējos gados par tradīciju kļuvušas kopīgas ekskursijas pa Latvijas skaistākajām vietām un kopāsanākšana Ziemassvētkos. Kopīgie pasākumi dod enerģiju un pozitīvi uzlādē turpmākam darbam, kas nes lieliskus rezultātus. Par to liecina skolēnu, vecāku atsauksmes un novada Domes atzinība tradicionālajā konkursā par sakoptāko sētu.

Daiga Skuja, direktores vietniece saimnieciskajā jomā

Lapas informācija atjaunota:    06.01.2015