Iecavas
pilsēta un pagasts
IEmāca
Seko: twitter facebook instagram

Un vēl viena jubileja

0

Skolotājas A. Zikrataja (no kreisās) un A. Buša pie daļēji pabeigtas absolventu parādes. 2006. gada jūnijs.2006. gada pavasarī Iecavas vidusskolu beidza    50. izlaidums. Ar statistiku, cienījamie lasītāji, nodarbojieties paši! Varat saskaitīt, cik cilvēku beiguši vidusskolu šajos gados, cik klašu bijušas katram audzinātājam, lai gan tas ir stipri nosacīts jēdziens. Ja audzina klasi no 1. līdz 11. vai no 5. līdz 12., tad iznāk cits rēķins, bet, ja tikai vidusskolā, tad atkal cits.

1956. - R. Berķe (Ārsteniece) (21)
1957. - I. Stīpniece (25)
1958. - Ļ. Eisaka (25)
1959. - A. Gedrovičs (18)
1960. - M.Birka (20)
1961. - I. Stīpniece (24)
1962. - Dz. Berga (28)
Trešais izlaidums skolas salidojumā 2005. gada vasarā.1963. - O. Mastiņš / I. Stīpniece (11)
1964. - M. Birka (15)
1965. - A. Rāzmane (16)
1966. - I. Stīpniece 11. kl. (15),
M. Birka,  V. Šlihta 10. kl. (18, 16)
1968. - P. Daņilova (21)
* M. Faļutinska (11)
1969. - I. Stīpniece ( 21)
* L. Gorenska (11)
1970. - J. Čudars (21)
* V.Poručailova (16)
1971. - Ā. Melderis (27)
* A.Petrauska (13)
1972. - I. Maldone (21)
* A.Ozoliņa (15)
1973. - R. Ārsteniece (15)
* A.Petrauska (28)
1974. - M. Birka (32)
* T. Lapina (28)
1975. - I. Maldone (26)
* Ņ. Solovjova (21)
1976. - I. Stīpniece (22)
* K. Redkina (18), *  Z.Kuharenko (21)
1977. - M. Čudare, J. Čudars (25)
* L. Gorenska ( 23), *  F. Isajenko (20)
1978. - R. Ārsteniece (31)
* M. Gorskis (19),
* O.Zimogļada (20)
1979. - I. Maldone (20),
M Čudare (24)
* V. Poručailova (21),
* A. Buša (20)
1980. - V.Jakuška/ V. Krastiņš (23),
M. Antonovs/ I. Maldone (19)
* Ņ. Vaļuma (18),
* K. Mateiko/Gorskis(28)
1981. - M. Birka (19),
A. Ozoliņa (20)
* A.Petrauska (16),
* T.Vasiļenko (25)
1982. - I. Stīpniece (18),
L. Grīga (20)
* Z. Kuharenko (12),
* M. Maniševa (19)
1983. - E. Mediņa/L.Putniņa (14),
Zinaida Zīvārte  (21)
* M. Gorskis (16),
* K. Redkina (25)
1984. - A. Baumanis (16),
M. Celmiņa (20)
* V. Poručailova (26
1985. - M. Čudare (21),
S. Kazačenkova ( S. Knāķe) (17)
* A.Petrauska (22)
1986. - A. Ozoliņa (21)
* M. Gorskis (27)
1987. - I. Maldone (16),
M. Birka (18)
* A. Buša (18)
1988. - D. Greiža (24)
* M. Gorskis (17)
1989. - A. Zaķe (20),
M. Čudare (18)
* J. Kazaroveca (14)
1990. - G. Celmiņš (16),
Zinaida Zīvārte (18) - 12.kl.
* K. Redkina (14)
1991. - A. Ozoliņa (28)
* Ļ Antonova (19)
1992.- D. Vicka (27)
* M. Gorskis (12)
1993. - M. Celmiņa (21)
1994. - E. Šmits/ A. Ozoliņa (28)
* J. Overina (6)
1995. - A. Indāns (16)
* A.Buša (13)
1996. - D.Greiža (21)
* M. Gorskis (5)
1997. - G. Celmiņš (29)
* J. Kazaroveca (7)
1998. - B. Griškevica (14)
* N. Beļenova (9)
1999. - I.Treiberga (11),
A. Ozoliņa (21)
* J. Kazaroveca (7)
2000. - I. Selicka (21),
Zanda Zīvārte (17)
* M. Gorskis (12)
2001. - M. Pīlādze 20),
M. Čudare (22)
2002. - M.Lasmane (16),
A.Ērgle (20)
2003. - G.Celmiņš (18),
S.Knāķe (20)
* A.Buša (14)
2004. – D.Greiža (19),
M.Celmiņa (17)
* M.Gorskis (13)
2005. - A. Ērgle (23),
A. Taurene (15)
2006. - S.Kozlova (22),
M.Čudare (25)

ar * atzīmētas krievu plūsmas klases
( ) uzrādīts skolēnu skaits klasē.

No visa lielā absolventu pulka gribas izdalīt divas grupas. Pirmkārt, medaļniekus:
Mārtiņš Vāvere ( sudraba) 1957. g.
Lija Zaumane (sudraba) 1960. g.
Jānis Komisars ( zelta) 1979. g.
Tatjana Akimova ( sudraba) 1980. g.
Igors Kuharenko ( zelta) 1981. g.
Ilze Zeltiņa ( zelta) 1986. g.
Maija Kante ( sudraba) 1989. g.
Valentīna Gorska ( sudraba) 1990. g.
Jeļena Raškina ( zelta) 1990. g.

 Projekta «Savējie» prezentācija. 2004. gads.Otrkārt, «savējos» - tos, kuri atgriezušies strādāt savā skolā par skolotājiem, grāmatvežiem, bibliotekāriem, dārzniekiem, šoferiem, medmāsām u.c. Skolas vēstures izzinātājiem tādus izdevies sameklēt vairāk nekā 70; pašlaik skolā strādā 38 «savējie». Viņu novēlējumi skolēniem:

«Izdzīvojiet katru dzīves mirkli un no šiem mirkļiem atstājiet sev vajadzīgo!» - Iveta Cera.
«Ne no kā nebaidieties un esiet atklāti pasaulei!» – Tatjana Jalovko.
«Esiet aktīvi, izpalīdzīgi, draudzīgi! Ņemiet visu, ko jums piedāvā skola, jo tā ir vienreizēja iespēja!» – Solveiga Lineja.
«Izbaudi skolas gaitas ar prieku, lai pēc gadiem ir ko atcerēties!» – Sanita Kozlova. 
«Katru dienu nodzīvot tā, lai nav jānožēlo izdarītais vai neizdarītais!» – Līvija Veikmane.
«Nespļauj kāpostos! Dzīvē var sanākt visādi…» – Dace Ojāru
«Būt zinātgribošiem, sirsnīgiem, aktīviem: «Kas tad to paveiks, ja ne es?!»» – Maruta Lasmane.
«Dzīvo pēc principa – nedari citam to, ko negribi, lai dara tev. Dzīvo saskaņā ar sevi, ģimeni, apkārtējiem. Neļauj nevienam nozagt savus sapņus, seko savai sirdsbalsij!» – Inese Vasiļjeva.

Teksts un foto no skolas muzeja materiāliem.

Lapas informācija atjaunota:    06.01.2015