Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdvesmo
Seko: facebook instagram

Pakalpojumi

0

ABONEMENTS

Lasītājiem piedāvā:

 • plašu latviešu oriģinālliteratūras, t.sk. trimdā izdoto autoru krājumu
 • cittautu daiļliteratūru latviešu, krievu, angļu, vācu valodā
 • dokumentālo un zinātniski populāro literatūru
 • bibliotēku elektronisko kopkatalogu
 

Abonētās datu bāzes:

 • Letonika
 • Lursoft - laikrakstu bibliotēka
 

Darbības virzieni:

 • reģistrē un apkalpo lasītājus, izsniedz grāmatas uz mājām, pagarina lietošanas termiņu
 • konsultē lasītājus grāmatu izvēles procesā, strādā ar parādniekiem
 • nodrošina pieprasītāko grāmatu saņemšanu
 • pēc lietotāju pieprasījuma meklē uzziņas elektroniskajā  kopkatalogā
 • nodrošina starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumus
 • veido jaunieguvumu sarakstus un apskatus
 • regulāri strādā ar fondu: piekomplektē un attīra to no nolietotās, novecojušās un dubletu literatūras
 • veido un izvieto grāmatu tematiskās izstādes.
 

Lasītavā pieejami:

 • periodikas izdevumi - laikraksti 13 nosaukumi, žurnāli 30 nosaukumi 
 • novadpētnicības materiāli

 

Publiskais interneta pieejas punkts (PIPP): pieejams ikvienam novada iedzīvotājam.

Lapas informācija atjaunota:    06.01.2015