Iecavas
novads
IEdvesmo
Seko: twitter facebook instagram

Pakalpojumi

0
Lasītājiem piedāvā:
 • uzziņu literatūru
 • daiļliteratūru
 • novadpētniecības materiālus
 • preses izdevumus, tai skaitā novada avīzi „Iecavas Ziņas”
 • alfabētisko, sistemātisko un elektronisko katalogu
 • datorenciklopēdiju „Latvijas vēsture”
 • datu bāzes LETONIKA,LURSOFT
 • kopēšanas pakalpojumus
 • starpbibliotēku abonementa SBA pakalpojumus
 • sabiedriskās pieejas interneta punkta pakalpojumus
 
Darba formas:
 • literāro pasākumu organizēšana
 • izstāžu un konkursu organizēšana
 • piedalīšanās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”
 • aptaujas par bērnu attieksmi pret grāmatu un lasīšanu
 • informācijas nedēļa vienreiz mēnesī un jauno grāmatu apskati
 • bibliotekāro stundu organizēšana
 • elektroniskās datu bāzes veidošana
Lapas informācija atjaunota:    06.01.2015
TWITTER
Iecavas novads
02 nov
Just posted a photo https://t.co/ZKmxoXmBmL