Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Iecavas pilsēta un pagasts

0

Iecava atrodas Latvijas centrālajā daļā, kur satiekas Zemgales līdzenums, Rīgas smiltāju zemiene un Viduslatvijas nolaidenums.

Kopš 2021.gada 1.jūlija Iecavas pilsēta un pagasts ietilpst Bauskas novadā, robežojoties ar Vecumnieku pagastu, Jelgavas novada Ozolnieku pagastu, Olaines novadu un Ķekavas novada Baldones pagastu.

Iecavas pilsētas un pagasta kopējā platība ir 311,4 km2.

Iedzīvotāju skaits

01.01.2021. - 8890
01.01.2020. - 9016
01.01.2019. - 9019 
01.01.2018. - 9084
01.01.2017. - 9015
01.01.2016. - 9212
01.01.2015. - 9201
01.01.2014. - 9292
01.01.2013. - 9399
01.01.2012. - 9484
01.01.2011. - 9548
01.01.2010. - 9716

Teritorija sastāv no vairākiem ciemiem: Zālīte, Zorģi, Rosme, Dzelzāmurs, Dzimtmisa, Dimzukalns un Audrupi.

Iecavas pilsēta atrodas 21 km attālumā no Bauskas, 30 km attālumā no Jelgavas un 45 km attālumā no Rīgas.

Teritoriju 30 km garumā šķērso Lielupes labā krasta pieteka Iecava. Upe tek seklā ielejā, dziļāka ieleja ar stāviem, līdz 25 m augstiem krastiem ir 15 km garā posmā ap Iecavas ciemu – te atsedzas sarkanā dolomīta klintis.

Ziemeļu dienvidu virzienā teritoriju šķērso autoceļš Rīga-Bauska, kas ir starptautiskās automaģistrāles VIA Baltica posms.

Teritoriju šķērso arī dzelzceļa līnija Jelgava-Krustpils, kas ir daļa no Latvijas nozīmīgākā Austrumu-Rietumu virziena tranzītpārvadājumu dzelzceļa (dzelzceļa stacijas Iecava).

Ģeogrāfiskais stāvoklis piesaista teritorijai jaunus iedzīvotājus un uzņēmējus. Pateicoties mērķtiecīgai infrastruktūras attīstībai, Iecava veidojas par pievilcīgu dzīves vietu.

 

APBALVOJUMI

Iecavas novada pašvaldība atzīta par uzvarētāju Zemgales reģionā konkursā «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019».

Iecavas novada pašvaldība atzīta par uzvarētāju konkursā «Eiropas Gada pašvaldība 2013» novadu grupā.

Iecavas novads vairākkārt bijis konkursa «Sakoptākais Latvijas pagasts» Bauskas rajona laureātu vidū; divas reizes - 2000. un 2005.gadā - kļuvis par šī konkursa uzvarētāju Zemgales reģionā. 

 

Lapas informācija atjaunota:    25.01.2022