Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Sadraudzība

0

2017. gada 19. maijā Iecavā parakstīts sadraudzības līgums starp Iecavas novada domi un Billerbekas pašvaldību Vācijā.

Lai veiksmīgāk turpinātu un attīstītu sadarbību, kā arī atvieglotu dalību kopējos Eiropas Savienības projektos, abas puses apņēmās līdzdarboties sadraudzības kontaktu veidošanā ne tikai starp pašvaldībām, bet arī pašdarbības kolektīviem, sportistiem, nevalstiskā sektora organizācijām, uzņēmējiem, izglītības iestādēm.

https://www.billerbeck.de/

Sadarbības līgums atjaunots ar Bauskas novada pašvaldību 2022.gada 4.jūnijā.

 


Kontakti starp Iecavas un Terebodas (Töreboda) pašvaldību Zviedrijā nodibināti 1992.gadā, bet 1993.gada 15.maijā noslēgts sadraudzības līgums.

Šī līguma mērķis:

  • radīt un attīstīt kontaktus starp Iecavas un Terebodas iedzīvotājiem;
  • apmainīties ar pieredzi dažādās dzīves jomās;
  • veidot un attīstīt saimnieciskos kontaktus.

Visveiksmīgāk sadarbība risinās pašvaldību līmenī. Notiek delegāciju pieredzes apmaiņas vizītes. Zviedru draugi iesaistījuši Iecavu ilgtermiņa projektā „Par drošu vidi pašvaldībā”. 2002.gada rudenī Iecavas pašvaldības delegācija Zviedrijā piedalījās starptautiskā konferencē „Par drošību un neapdraudētību sabiedrībā”, bet 2003.gada novembrī Stokholmā piedalījās seminārā par drošas pašvaldības politikas izveidi.

Terebodas kanālsSadarbība notikusi izglītības jomā: starp bijušo Dzimtmisas pamatskolu un Fredsbergas skolu, Iecavas vidusskolu un Centrālskolu. Terebodā ciemojušies un koncertējuši Iecavas mūzikas skolas audzēkņi. Savstarpēji individuāli kontakti izveidojušies lauksaimniekiem.

Arī citu Zviedrijas novadu pārstāvji ir nodibinājuši kontaktus ar iestādēm Iecavā: organizācija no Enšensvīkas pilsētas „Latvija draugi” kopš 1993.gada draudzējās ar bijušo Iecavas internātpamatskolu, Iecavas valsts policiju un ugunsdzēsējiem; no „Latvija draugiem” vairākkārt saņemta humānā palīdzība un vērtīgi tehnikas dāvinājumi.

https://www.toreboda.se/

Sadarbības līgums atjaunots ar Bauskas novada pašvaldību 2022.gada 15.jūlijā.

 

1999.gada 18.septembrī noslēgts draudzības un sadarbības līgums ar Pasvales (Pasvalys) rajona pašvaldību (Lietuvas Republika).

Plānota sadarbība šādās jomās: izglītība, kultūra, sports, tūrisms, pārvaldes organizācija, vides aizsardzība, veselība un sociālā aizsardzība, demokrātijas paplašināšana.

Tiek organizētas ciemošanās un savstarpējas vizītes (īpaši cieša profesionālā sadarbība izveidojusies bibliotekāriem). Abu pušu amatiermākslas kolektīvi regulāri piedalās sadarbības partnera pasākumos.

 

https://www.pasvalys.lt/ 

Sadarbības līgums atjaunots ar Bauskas novada pašvaldību 2022.gada 4.jūnijā.

 

 

Lapas informācija atjaunota:    26.07.2022