Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Simboli

0

Iecavas pilsētas ģerbonis

2022. gada 1. jūlijā ir reģistrēts Ģerboņu reģistrā. 

Šķērsām četrdalīts sudrabs ar zilu. Uz dalījuma šķērskrusts, šķērsām skaldīts un dalīts – no viena uz otru, tam vidū likts zelta zvans.

 

 

 

 

 

Iecavas pagasta ģerbonis

2022. gada 24. janvārī ir reģistrēts Ģerboņu reģistrā.
(atjaunots administratīvi teritoriālās reformas dēļ; Heraldikas komisija 2021.gada augustā akceptējusi 2002.gada 7.maijā apstiprinātā ģerboņa atjaunošanu)

 

 

 

 

Ģerbonī attēloti:

  • sudraba šaurais šķērsu krusts zilā laukā - simbolizē Iecavas atrašanās vietu jau no seniem laikiem nozīmīgu ceļu krustojumā: ziemeļu-dienvidu virzienā to šķērso maģistrāle VIA Baltica, kas ir viens no deviņiem nozīmīgākajiem Eiropas transporta koridoriem, bet rietumu-austrumu virzienā no Vecumniekiem Jelgavas virzienā pagastam cauri izvijas Zemgales josta, kas savienojas ar Sēliju. Zilā - debesu, tāluma un ūdens krāsa - godina zemgaļu gara cildenumu un ataino saistību ar pagastu šķērsojošo Lielupes labā krasta pieteku Iecavas upi.
  • ģerboņa pēdā ir zelta zvans - ļoti ietilpīgs simbols:
    • pirmkārt, tas saistīts ar Iecavas vēsturi: 17.gadsimtā hercoga Jēkaba laikā Dzelzāmurā darbojās dzelzsceplis, vara kaltuve un čuguna lietuve. Divi tajā laikā gatavotie lielgabali vēl tagad apskatāmi Iecavas centrā; kopš 1641.gada joprojām stalta stāv un ar dzidrām zvana skaņām caurbraucējus sveicina Iecavas luterāņu baznīca, kura gadsimtu gaitā gan godā celta, gan pelta nu gaida savu atjaunotni;
    • otrkārt, asociācija ar skolas zvanu uzsver izglītības nozīmi, norādot uz daudzajām izglītības iestādēm;
    • treškārt, zvans simbolizē tautas modināšanu darbam;
    • un, visbeidzot, tas akcentē vēlmi - lai pagasta labā slava tālu skan!

 

Iecavas novada ģerbonis
(administratīvi teritoriālās reformas dēļ zaudējis spēku 2021.gada 1.jūlijā)
Bauskas novada domes lēmums - šeit.

Iecavas novada ģerboni izstrādāja mākslinieki Ilze Lībiete un Jānis Ivanovs. 2012.gada 14.februāra domes sēdē deputāti ģerboni apstiprināja, bet martā to apstiprināja arī Heraldikas komisija un reģistrēja Kultūras ministrija. Mākslinieku sagatavoto mapi ar ģerboņa heraldisko aprakstu un attēliem parakstījis Valsts prezidents Andris Bērziņš, kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende un Heraldikas komisijas priekšsēdētājs Laimonis Šēnbergs.

Heraldiskais apraksts

Zilā laukā sudraba šķērskrusts, pēdā zelta zvans; sudraba šaurapmale.

 

Prezidents pasniedz oficiāli apstiprināto novada ģerboni (03.04.2012)

Māksliniece I. Lībiete izstrādājusi arī Iecavas karoga metu.


Karoga apraksts: taisnstūra formas vertikāli dalīts uz pusēm. Viena puse karoga ir dzeltenā, bet otra ir zilā krāsā. Karoga vidū attēlots novada ģerbonis.

 

Iecavas pilsētas un pagasta  grafiskā zīme (logotips)  

(pārapstiprināta ar Bauskas novada domes 28.04.2022. lēmumu)

 

Pašvaldības vizuālās identitātes grafiskā risinājuma izstrādi veica SIA «sem.lv». 2016. gada 8. novembrī domes deputāti apstiprināja Iecavas novada grafisko zīmi (logotipu).

Vizuālās identitātes dizains veidots, pamatojoties uz ideju konkursa, kas notika 2016. gada pirmajā pusē, uzvarētāja Naura Cinovica izstrādāto darbu – tas guva pārliecinošu atbalstu abās konkursa vērtēšanas kārtās. Ideju konkursam iesniegtos darbus pirmajā kārtā vērtēja komisija, savukārt otrajā kārtā – sabiedrība. Apkopotas un vērā ņemtas arī citu konkursa dalībnieku, vērtēšanas komisijas un novada iedzīvotāju izteiktās domas par to, kas simbolizē Iecavas novadu, kas ir tā vērtības: aktīvi iedzīvotāji, daba, lauksaimniecība, labvēlīga vide attīstībai un uzņēmējdarbībai, tradīciju izkopšana, atbalsts, miers, izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums.

Logotipa pamatu veido grafiskā zīme - neregulārs ovāls - ar krāsu pārejām, kas simboliski pastiprina logotipa vēstījumu, ka Iecavas pilsētas un pagasta teritorija ir auglīga un vide ir labvēlīga iedzīvotājiem, vārda elements (priedēklis) «IE», kas palīdz veidot jaunus vārdus, un tekstuālā daļa.

Logotipam ir deviņi krāsu varianti, kas simbolizē Iecavai nozīmīgas jomas. Identitātes pamatkrāsa ir zaļā. Kā papildkrāsas tiek lietotas zilā, oranžā, brūnā, rozā, sarkanā, tirkīza, violetā un dzeltenā, kur zaļā simbolizē novadu, zilā - pašvaldību, oranžā – uzņēmējdarbību, brūnā – sabiedrību, rozā – izglītību, sarkanā – kultūru, tirkīza – sportu, violetā – jauniešus, dzeltenā attīstību. Krāsu papildina attiecīga tekstuālā daļa: zaļā – Iecava, zilā – Iecava iedzīvina, oranžā – Iecava iegūst, brūnā – Iecava iesaistās, rozā – Iecava iemāca, sarkanā – Iecava iedvesmo, tirkīza – Iecava iekustina, violetā – Iecava iesakņojas, dzeltenā – Iecava iegulda.

 

Iecavas himna «Pilsētā dzimtajā» (2021.gads) šeit.
(pārapstiprināta ar Bauskas novada domes 28.04.2022. lēmumu)

himnas teksts un notis

 

Iecavas novada himna - Mareka Pelša dziesma «Ciematā dzimtajā»
(apstiprināta ar Iecavas novada domes 12.11.2013. lēmumu)

himnas teksts un notis

 

Iecavas ģerbonis attēlots pastmarkā (15.01.2010.)

 

 

 

 

 

 

 

.

Lapas informācija atjaunota:    21.10.2022