Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: facebook instagram

Laikraksts

18-12-2020 0

Laikraksts «Iecavas Ziņas» iznāca no 1995.gada 24.februāra līdz 2020. gada 18.decembrim reizi nedēļā - piektdienās.
Izdevējs – Iecavas novada dome. 
Reģistrācijas apliecība Nr. 000701661.

Laikraksta pastāvēšanas laikā bija mainījušies tā veidotāji, redkolēģija, mainīts izdevuma saturs un vizuālais risinājums, taču nemainījās izdevuma atslēgvārds – Iecava - un mērķis - lai visi, Iecavas centrā vai tālākajā lauku sētā dzīvojošie, allaž būtu informēti par pašvaldības lēmumiem un dzīvi novadā.

2020. gada 18. novembrī stājās spēkā grozījumi likumā «Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem», saskaņā ar kuriem papildināta likuma 8. panta pirmā daļa un ir šādā redakcijā: «Tiesības dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus ir juri-diskajām un fiziskajām personām, kā arī personālsabiedrībām, izņemot pašvaldības un to iestādes.» Tādēļ 2020. gada 1. decembra domes sēdē deputāti nolēma pārtraukt Iecavas novada pašvaldības laikraksta «Iecavas Ziņas» darbību, sākot ar 2020. gada 21. decembri, un no 2021. gada 1. janvāra izdot informatīvo izdevumu «Iecavas Ziņas». Informatīvais izdevums tiks izdots vienu reizi mēnesī.

Laikraksta arhīvs

2020.gads

2019.gads

2018.gads

2017.gads

2016.gads

2015.gads

2014.gads

2013.gads

2012.gads

2011.gads

2010.gads

2009.gads

2008.gads

Lai skatītu laikrakstu "Iecavas Ziņas" elektroniskā formā, ir nepieciešama programma Adobe Reader Adobe Reader

Lapas informācija atjaunota:    18.12.2020