Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: facebook instagram

Iznomājamie zemes gabali

0

Iecavas novada pašvaldības noslēgtie zemes nomas līgumi 2021. gada *janvārī*februārī *martā

 

Bauskas novada pašvaldības iestāde "Iecavas apvienības pārvalde" piedāvā nomāt neapbūvētus zemes gabalus

 

Zemesgabala nosaukums,

atrašanās vieta

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Iznomāšanas mērķis

Nomas līguma termiņš

Gada nomas maksa

Publicēts

Lapu iela 10,
Iecava
40 640 101 433 0,03 Personiskā palīgsaimniecība 5 gadi 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) vai 90 EUR/ha 22.03.2023.
Rosme
Iecavas pag.
4064 014 0283 0,03 Personiskā palīgsaimniecība 5 gadi

1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR)

17.05.2022.
Dzirksteles 1,
Rosme, Iecavas pag.
4064 014 0292 0,06

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) 26.04.2022.

Dārza iela 16-9,

Zālīte, Iecavas pag.

4064 006 0396

0,08

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi

1,5% no zemes kadastrālās vērtības

(minimālā nomas maksa 7 EUR)

02.07.2021.

Mazdārziņu teritorija, Zālīte,

Iecavas pag.

 

0,01 – 0,06

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi

1,5% no zemes kadastrālās vērtības

(minimālā nomas maksa 7 EUR)

02.07.2021.

Mazdārziņu teritorija “Ķesterkalns”, Iecava, Iecavas pag.

4064 010 2282

0,03 vai 0,06

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi

1,5% no zemes kadastrālās vērtības

(minimālā nomas maksa 7 EUR)

02.07.2021.

Rosme, Iecavas pag.

4064 014 0313

4064 014 0312

līdz 0,06

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi

1,5% no zemes kadastrālās vērtības

(minimālā nomas maksa 7 EUR)

02.07.2021.

Rūpniecības iela 1, Iecava, Iecavas pag.

4064 010 2661

0,008-0,02

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi

1,5% no zemes kadastrālās vērtības

(minimālā nomas maksa 7 EUR)

02.07.2021.

Zorģi 1-1, Zorģi, Iecavas pag.

4064 011 0519

0,05

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi

1,5% no zemes kadastrālās vērtības

 (minimālā nomas maksa 7 EUR)

02.07.2021.

Paozoli 90, Iecava

4064 010 2019

0,025

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi

1,5% no zemes kadastrālās vērtības 
(minimālā nomas maksa 7 EUR)

27.08.2021.

 
 

Iesniegumu var iesniegt klātienē Bauskas novada pašvaldības iestādes "Iecavas apvienības pārvalde" Nekustamā īpašuma nodaļā Skolas ielā 4-40, Iecavā, Bauskas novadā, vai nosūtīt elektroniski uz parvalde@iecava.lv (parakstītu ar elektronisko parakstu), vai nosūtīt pa pastu. Personām, kuras vēlas nomāt zemes gabalu, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums. Iesnieguma veidlapa (šeit).
  

Sīkāku informāciju par piedāvātajiem nomas zemes gabaliem var saņemt Bauskas novada pašvaldības iestādes "Iecavas apvienības pārvalde" Nekustamā īpašuma nodaļā - kontakti.

 

ZEMES NOMA BAUSKAS NOVADĀ

Vecumnieki Bauska Rundāle

 

 
Lapas informācija atjaunota:    22.03.2023