Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Iznomājamie zemes gabali

03-08-2017 0

Iecavas novada pašvaldības noslēgtie zemes nomas līgumi 2020. gada *janvārī *februārī *martā *aprīlī *maijā *jūnijā *jūlijā *augustā *septembrī *oktobrī *novembrī *decembrī

Iecavas novada pašvaldības noslēgtie zemes nomas līgumi 2021. gada *janvārī

 

Iecavas novada pašvaldība piedāvā nomāt neapbūvētus zemes gabalus

Zālīte, Iecavas nov. Upes iela 11 4064 006 0253 0,93 ha nav noteikti
Zālīte, Iecavas nov. Upes iela 4-1 4064 006 0272 0,2 ha nav noteikti
Zālīte, Iecavas nov. Mazdārziņu teritorijas   0,01 ha, līdz 0,06 h nav noteikti 
Iecava, Iecavas nov. Ženīši 1 4064 010 0754 0,08 nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Mazdārziņu teritorija "Ķesterkalns"

40640102282

0,03 vai 0,06

daļai no zemes vienībām ir apgrūtinājums - Maģistrālā gāzesvada "Rīga-Viļņa" aizsargjosla

Iecava, Iecavas nov.

Mazdārziņu teritorija "Punktiņdārziņi"

40640102639

0,03 vai 0,06

nav noteikti

Rosme, Iecavas nov.

Rosmes teritorija 

4064 014 0313
4064 014 0312
 

līdz 0,06 

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Ozolēni 48/49

40640101796

0,0200

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Ozolēni 32/33

40640101795

0,0200

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov. Ozolēni 47 40640101776 0,0100 nav noteikti
Iecava, Iecavas nov.  Rūpniecības iela 1 40640102661 no 0,008 līdz 0,02  nav noteikti
Zorģi, Iecavas nov. Zorģi 1-1 40640110519 0,05 nav noteikti

Iesniegumu var iesniegt klātienē Iecavas novada pašvaldības administrācijā Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, vai nosūtīt elektroniski uz dome@iecava.lv (parakstītu ar elektronisko parakstu), vai nosūtīt pa pastu. Personām, kuras vēlas nomāt zemes gabalu, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums. Iesnieguma veidlapa (šeit).
  

Sīkāku informāciju par piedāvātajiem nomas zemes gabaliem var saņemt Iecavas novada pašvaldības administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļā - kontakti.

Lapas informācija atjaunota:    01.03.2021
TWITTER
Iecavas novads
24 feb
Iepriecini savas dāmas Sieviešu dienā!❤️ https://t.co/z5nUk5ZJso