Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: facebook instagram

Izsoles

0

Informācija par Bauskas novada pašvaldības organizētajām izsolēm - ŠEIT.

_____________________________________________________________________________

19.06.2020. - Izsolē bija trīs predendenti, īpašums pārdots par 83 110.00 eiro.

Iecavas novada pašvaldība nodod atsavināšanai atklātā otrajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu «Dzimtmisas skola», Dzimtmisā, Iecavas novadā, kadastra numurs 4064 003 0052.

Objekts sastāv no zemes vienības 3,4005 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4064 003 0151 un ēkām (būvēm): skolas, kopējā platība 926,4 kv.m, ar kadastra apzīmējumu 4064 003 0052 001, un saimniecības ēkas, kopējā platība 179,00 kv.m, ar kadastra apzīmējumu 4064 003 0052 002.

Izsole notiks 2020. gada 18. jūnijā plkst.15.00 Iecavas novada domes lielajā zālē, 5.stāvā.

Izsoles sākumcena - 68 310,00 EUR, izsoles nodrošinājums - 6831,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa - 50,00 EUR.

Reģistrācija izsolei tiek uzsākta pēc informācijas publicēšanas izdevumā «Latvijas Vēstnesis», pieteikšanās termiņš līdz 2020. gada 11. jūnijam plkst.17.00.

Izsoles noteikumi

Reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā, Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913. Tālrunis uzziņām 25773328.

_____________________________________________________________________________

19.06.2020. - Izsolē bija viens predendents, īpašums pārdots par 16 429.00 eiro.

Iecavas novada pašvaldība nodod atsavināšanai atklātā otrajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu «Altiņi», Dzimtmisā, Iecavas novadā, kadastra numurs 4064 003 0150.

Objekts sastāv no zemes vienības 0,21 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4064 003 0079 un būves ar kadastra apzīmējumu 4064 003 0079 001.

Izsole notiks 2020. gada 18. jūnijā plkst. 14.00 Iecavas novada domes lielajā zālē, 5.stāvā.

Izsoles sākumcena - 16 329,00 EUR, izsoles nodrošinājums - 1632,90 EUR izsoles solis - 100,00 EUR, izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa - 50,00 EUR.

Reģistrācija izsolei tiek uzsākta pēc informācijas publicēšanas izdevumā «Latvijas Vēstnesis», pieteikšanās termiņš līdz 2020. gada 11. jūnijam plkst.17.00.

Izsoles noteikumi

Reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā, Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913. Tālrunis uzziņām 25773328.

_____________________________________________________________________________

16.01.2020. - Izsole nenotika, jo tai nepieteicās neviens pretendents.

Iecavas novada pašvaldība nodod atsavināšanai atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu «Dzimtmisas skola», Dzimtmisā, Iecavas novadā, kadastra numurs 4064 003 0052.

Objekts sastāv no zemes vienības 3,4005 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4064 003 0151 un ēkām (būvēm): skolas, kopējā platība 926,4 m2, ar kadastra apzīmējumu 4064 003 0052 001, un saimniecības ēkas, kopējā platība 179,00 m2, ar kadastra apzīmējumu 4064 003 0052 002.

Izsole notiks 2020.gada 16.janvārī plkst. 14.00 Iecavas novada domes lielajā zālē 5. stāvā.

Izsoles sākumcena 75900,00 EUR, izsoles nodrošinājums 7590,00 EUR, izsoles solis 100 EUR; izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa 50,00 EUR.

Reģistrācija izsolei tiek uzsākta pēc informācijas publicēšanas «Latvijas Vēstnesī», pieteikšanās termiņš līdz 2020.gada 6.janvārim  plkst.17.00.

Izsoles noteikumi 

Reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā, Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913. Tālrunis uzziņām 25773328.

Īpašumu klātienē varēs apskatīt 18.decembrī plkst. 12.00. (Īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties pa tālruni 25773328.)

_____________________________________________________________________________

16.01.2020. - Izsole nenotika, jo tai nepieteicās neviens pretendents.

Iecavas novada pašvaldība nodod atsavināšanai atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu «Altiņi», Dzimtmisā, Iecavas novadā, kadastra numurs 4064 003 0150.

Objekts sastāv no zemes vienības 0,21 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4064 003 0079 un būves ar kadastra apzīmējumu 4064 003 0079 001.

Izsole notiks 2020.gada 16.janvārī plkst.16.00 Iecavas novada domes lielajā zālē 5. stāvā.

Izsoles sākumcena 20400,00 EUR, izsoles nodrošinājums 2040,00 EUR izsoles solis 50,00 EUR; izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa 50,00 EUR.

Reģistrācija izsolei tiek uzsākta pēc informācijas publicēšanas «Latvijas Vēstnesī», pieteikšanās termiņš līdz 2020.gada 6.janvārim  plkst.17.00.

Izsoles noteikumi 

Reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā, Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913. Tālrunis uzziņām 25773328.

Īpašumu klātienē varēs apskatīt 18.decembrī plkst. 11.00. (Īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties pa tālruni 25773328.)

_____________________________________________________________________________

16.01.2020. - Izsolē bija viens pretendents, kurš iegādājās īpašumu jau pēc viena izsoles soļa par 17 700 eiro.

 Iecavas novada pašvaldība nodod atsavināšanai atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Rīgas ielā 36, Iecavā, Iecavas novadā, kadastra numurs 4064 010 0670.

Objekts sastāv no zemes vienības zemes vienības zemes vienības 1215 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 4064 010 0670 un ēkām (būvēm): dzīvojamās ēkas jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 4064 010 0670 001, un saimniecības ēkas jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 4064 010 0670 002.

Izsole notiks 2020.gada 16.janvārī plkst.10.00 Iecavas novada domes lielajā zālē 5. stāvā.

Izsoles sākumcena 17600,00 EUR, izsoles nodrošinājums 1760,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR; izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa 50,00 EUR.

Reģistrācija izsolei tiek uzsākta pēc informācijas publicēšanas «Latvijas Vēstnesī», pieteikšanās termiņš līdz 2020.gada 6.janvārim  plkst.17.00.

Izsoles noteikumi 

Reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā, Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913. Tālrunis uzziņām 25773328.

Īpašumu klātienē varēs apskatīt 18.decembrī plkst. 10.00. (Īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties pa tālruni 25773328.)

Lapas informācija atjaunota:    14.02.2022