Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: facebook instagram

Miršana

0

Pakalpojuma nosaukums:
miršanas fakta reģistrēšana

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
saskaņā ar normatīvajiem aktiem reģistrēt miršanas faktu un izsniegt miršanas apliecību

Pakalpojuma īss raksturojums:
Dzimšanas fakta reģistrācija ir valsts deleģēta funkcija pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļai.

Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citiem ģimenes locekļiem vai citai  personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu. 

Miršanas faktu apliecina ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves iestāšanos, tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu vai reabilitācijas iestāžu paziņojums par represētās personas nāvi.

Par miršanas faktu Dzimtsarakstu nodaļa izsniedz miršanas apliecību.

Pakalpojuma saņēmējs:
fiziskas personas

Normatīvie akti:

 

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti:

  • mirušās personas pase vai personas apliecība
  • ārstniecības iestādes izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina miršanas faktu
  • personas, kas paziņo par miršanas faktu, pase vai cits personu apliecinošs dokuments

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
miršanas apliecība tiek izsniegta miršanas fakta reģistrācijas dienā

Maksa par pakalpojumu:
bez maksas

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids:
klātiene

Miršanas faktu reģistrē Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā (1.stāvā)

Pakalpojuma sniedzēja darba laiks:

pirmdienās plkst.8-12.30, 13.30-17.00
trešdienās plkst.8-12.30, 13.30-19.00
ceturtdienās plkst.8-12.30, 13.30-17.00
piektdienās plkst.8-14.00

Uzziņas:

Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, tālr. 63941773, fakss 63941991, e-pasts: dzimtsaraksti@iecava.lv

Lapas informācija atjaunota:    15.11.2018