Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana

30-04-2019 0

Pakalpojuma raksturojums

Kadastra informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas vai to pilnvarotās personas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

Klātienē (Bauskas novada pašvaldības iestādes "Iecavas novada pašvaldības administrācija" Nekustamā īpašuma nodaļā), pa pastu, e-pastu (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma saņemšanas veids

Klātienē (Bauskas novada pašvaldības iestādes "Iecavas novada pašvaldības administrācija" Nekustamā īpašuma nodaļā), pa pastu, e-pastu (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Informāciju Valsts zemes dienestam par zemes vienības lietošanas mērķa noteikšanu un izmaiņām pašvaldība nodod elektroniski

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

Normatīvie akti

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Viens mēnesis

Maksa par pakalpojumu

Bez maksas

Pakalpojuma sniedzēja apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās plkst.8-12.30; 13.30-17

Trešdienās plkst.8-12.30; 13.30-19

Uzziņas

Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads, tālr.63941301; 63941962; 25644393

e-pasts: dome@iecava.lvbaiba.leitlante@iecava.lv

Lapas informācija atjaunota:    14.07.2021