Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Kāpēc Iecavai nepieciešama attīstības programma

0

Iecavā tiek izstrādāta attīstības programma

2011. gada 9. augusta sēdē Iecavas novada Dome nolēma sākt nozīmīga plānošanas dokumenta - Iecavas novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam - izstrādi. Attīstības programmu paredzēts izstrādāt līdz 2012. gada septembrim.

Kāpēc Iecavai nepieciešama attīstības programma?

Mēs katrs pazīstam cilvēkus, kuri savā dzīvē vēlas sasniegt konkrētus pozitīvus mērķus un mērķtiecīgi strādā, lai tos sasniegtu. Šādus cilvēkus pārējie ciena un viņiem uzticas, un galvenais - šiem cilvēkiem iecerētais parasti izdodas. Pašvaldības un valstis šajā ziņā neatšķiras - tikai mērķtiecīga savas attīstības plānošana un plānots ikdienas darbs nosprausto attīstības mērķu sasniegšanai ļaus veiksmīgi sasniegt kārotos attīstības mērķus.

Attīstības plānošanas dokumenti

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu katrā pašvaldībā ir jāizstrādā vismaz trīs attīstības plānošanas dokumenti:

 • ilgtspējīgas attīstības stratēģija - pašvaldības ilgtermiņa (līdz 25 gadiem) attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskā perspektīva. Šis dokuments ir hierarhiski augstāks, nekā teritorijas plānojums un attīstības programma.
 • teritorijas plānojums - dokuments, kas parāda pašvaldības teritorijas pašreizējo, plānoto un atļauto izmantošanu.
 • attīstības programma - pašvaldības attīstības prioritātes un pasākumi ilgtermiņa attīstības stratēģijā uzstādīto mērķu īstenošanai. Attīstības programmu izstrādā vidējam termiņam - parasti turpmākajiem septiņiem gadiem.
Vēsture un nākotne

Attīstības programmas Latvijas pašvaldības izstrādā salīdzinoši nesen - pirmo attīstības programmu 2005. gadā izstrādāja Rīga. Pašlaik attīstības programmas vienlaicīgi tiek izstrādātas lielākajā daļā Latvijas pašvaldību un saskaņā ar «Teritorijas attīstības plānošanas likumu» visām pašvaldību attīstības programmām jābūt izstrādātām līdz 2013. gada 31. decembrim.

Nākotnē attīstības programmu nozīme aizvien pieaugs - piemēram, nākamajā Eiropas Savienības budžeta plānošanas periodā (2014.-2020. gads) finansējumu pašvaldībām piešķirs tikai atbilstoši attīstības programmām.

Attīstības programmas saturs

Galvenās Iecavas novada attīstības programmas sastāvdaļas būs:

 • pašreizējās situācijas analīze - pilnvērtīgs un, vienlaikus, pēc iespējas īss Iecavas pašreizējās situācijas apraksts, attīstības tendenču analīze. Iecavas stipro un vājo pušu analīze, attīstības iespēju un draudu analīze.
 • stratēģiskā daļa:
 • attīstības redzējums - teikums (daži teikumi), kas raksturo Iecavas novada unikālo vērtību un tās nākotni;
 • specializācija - Iecavas novada konkurences priekšrocības un šo priekšrocību izmantošana nākotnē;
 • attīstības mērķi, prioritātes un rīcības virzieni turpmākajiem septiņiem gadiem.
 • rīcības plāns:
 • rīcību uzskaitījums stratēģisko mērķu sasniegšanai;
 • investīciju plāns - pašvaldības projekti turpmākajiem trijiem gadiem.
 • attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība.
Sabiedrības līdzdalība

Attīstības programmas izstrādes process nav iedomājams bez Iecavas novada iedzīvotāju, uzņēmēju, politiķu līdzdalības un sadarbības.

Līdz ar attīstības programmas izstrādes uzsākšanu aicināsim tajā iesaistīties iedzīvotāju un uzņēmēju pārstāvjus, tiks rīkoti arī vairāki semināri un sanāksmes. Iedzīvotāji šī gada maijā-jūnijā tiks iepazīstināti ar attīstības programmas 1. redakciju, un no katra gaidīsim komentārus un ierosinājumus. Tomēr jau šobrīd jebkuram ir iespēja kaut nedaudz uzlabot topošo attīstības programmu ar savām idejām.

Aicinām katru Iecavas novada iedzīvotāju veltīt laiku un padomāt: kāda ir jūsu ideja (idejas), kuras realizācija palīdzētu Iecavas novadam veiksmīgi attīstīties.

Piedāvājiet savas idejas novada attīstībai, sūtot tās uz e-pastu: ineta.bramane@iecava.lv 

Lapas informācija atjaunota:    06.01.2015
TWITTER
Iecavas novads
21 sep
Palīdzi apkopot ierosinājumus turpmākajai kultūras dzīves organizēšanai – atvēli 5 minūtes sava laika un aizpildi a… https://t.co/E9D01yCjIu