Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: facebook instagram

Iecavas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

0

                                                                              

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada pašvaldības iestādes
''Iecavas apvienības pārvalde'' 1.stāvā.

Adrese 

Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

Tālrunis 63974907; 66954893
E-pasts iecava@pakalpojumucentri.lv
Darba laiks

Pirmdiena: 8.00-18.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00-16.00

 

Svarīgi:

- Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

- Lai saņemtu e-pakalpojumu, personai nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, ar eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

 


Centrā var saņemt šādu valsts iestāžu pakalpojumus, informāciju vai konsultācijas par tiem:

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRAhttps://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi )

Pieņem iesniegumus šādu pakalpojumu saņemšanai:

 • apbedīšanas pabalsts;
 • bezdarbnieka pabalsts;
 • bērna invalīda kopšanas pabalsts;
 • bērna kopšanas pabalsts;
 • bērna piedzimšanas pabalsts;
 • ģimenes valsts pabalsts;
 • invaliditātes pensija;
 • maternitātes pabalsts;
 • pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
 • pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās;
 • paternitātes pabalsts;
 • slimības pabalsts;
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
 • vecāku pabalsts;
 • vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam (pensionāram).

 

Uzrakstot iesniegumu, iedzīvotāji var saņemt izziņu:

 • par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
 • par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam);
 • par piešķirtās pensijas, pabalsta un atlīdzības apmēru;
 • par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu un atlīdzību;
 • par VSAA ieturēto ienākuma nodokli;
 • par prognozējamo vecuma pensijas apmēru;
 • par izmaksātajiem pabalstiem, pensijām, atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai);
 • par apdrošinātās personas pensijas kapitālu;
 • par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli;
 • par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības;
 • par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu un citiem pakalpojumiem.

 

Ievērībai!

Ārstniecības čeki, kas saistīti ar arodslimību un nelaimes gadījumu darbā, kā arī iesniegums valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem piešķiršanu netiek pieņemts. Čeki un minētais iesniegums jānosūta pa pastu VSAA vai personīgi jānogādā tuvākajā VSAA nodaļā.

 

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (https://www.vid.gov.lv/ )

Pieņem iesniegumus šādu pakalpojumu saņemšanai:

 • elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas iesniegšana/izņemšana;
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšana vai anulēšana;
 • lietotājvārda un paroles saņemšana elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai;
 • gada ienākumu deklarācijas iesniegšana (bez konsultācijas par deklarācijas aizpildīšanu).

Sniedz atbalstu darbā ar EDS un VID e-pakalpojumu izmantošanā.

 

Konsultācijas par e-pakalpojuma saņemšanu:

UZŅĒMUMU REĢISTRS (https://www.ur.gov.lv/?a=1181&v=lv )

NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRA (https://nva.gov.lv/index.php?cid=433 )

VALSTS DARBA INSPEKCIJA (https://www.vdi.gov.lv/lv/internetapkalposanas-centrs/internetapkalposanas-centrs/ )

LAUKU ATBALSTA DIENESTS (https://www.lad.gov.lv/lv/ )

PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE (https://www.pmlp.gov.lv/)

VALSTS DARBA INSPEKCIJA (https://www.vdi.gov.lv/lv/internetapkalposanas-centrs/internetapkalposanas-centrs/)

VESELĪBAS UN DARBSPĒJU EKSPERTĪZES ĀRSTU VALSTS KOMISIJA (http://www.vdeavk.gov.lv/)

BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMA (https://bis.gov.lv/bisp)

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA (https://siva.gov.lv)

Visos valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) ir pieejams jauns pakalpojuma sniegšanas kanāls – pilnvarotais e-pakalpojums, kas ir e-pakalpojums, kuru fiziskas personas vārdā, pamatojoties uz pilnvarojumu, piesaka VPVKAC darbinieks, ja fiziskai personai nav pieejami personas elektroniskās identifikācijas līdzekļi.

 

Lapas informācija atjaunota:    28.10.2022