Iecavas
pilsēta un pagasts
IEsaistās
Seko: facebook instagram

Atbalsts Iecavas novada daudzbērnu ģimenēm

20-11-2019 0

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei. 

Pabalsts mācību gada uzsākšanai daudzbērnu ģimenēm par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē. Pabalsta apmērs ir 55 eiro mācību gadā katram bērnam.

 

Apmaksāts ēdināšanas pakalpojums pirmsskolas izglītības iestādēs.

Pirmsskolas izglītības iestādēs brīvpusdienas pašvaldība nodrošina visiem bērniem.

Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm tiek apmaksātas arī brokastis un launags.

 

Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu ir 200 eiro, par katru bērnu.

 

 

Līdzfinansējuma apmērs ēdināšanas pakalpojumam pirmsskolas izglītības iestādēs (trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām).

Pabalsta brīvpusdienām un bezmaksas ēdināšanai izmaksu apmērs nevar pārsniegt 3 eiro dienā.

 

Pabalsts brīvpusdienām profesionālajās izglītības iestādēs (trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām).

Pabalsta brīvpusdienām un bezmaksas ēdināšanai izmaksu apmērs nevar pārsniegt 3 eiro dienā.

 

Ģimenes asistenta pakalpojums.

Pakalpojums tiek nodrošināts sociālā dienesta redzeslokā esošām ģimenēm pēc izvērtējuma un saskaņā ar rehabilitācijas plānu.

 

Sociālā rehabilitētāja pakalpojums.

Pakalpojums tiek nodrošināts sociālā dienesta redzeslokā esošām ģimenēm pēc izvērtējuma un saskaņā ar rehabilitācijas plānu.

 

Pabalsti audžuģimenēm.

Pabalsts bērna uzturam līdz 18 gadu vecumam ir 60% apmērā no normatīvos aktos noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī – pašlaik 300 eiro.

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 300 eiro apmērā vienam bērnam, atbilstoši bērna vecumam un vajadzībām.

 

 

Apmaksa interešu izglītības programmām pašvaldības izglītības iestādēs.

Vairums interešu izglītības programmu tiek finansēts no valsts mērķdotācijas, izņēmums ir atsevišķas programmas, kurās ir līdzfinansējums, piemēram, Bērnu un Jauniešu Centrā ir 3 eiro, kā arī dažās citās interešu izglītības programmās sportā un mūzikā.

 

 

Informācija daudzbērnu ģimenēm godagimene.lv

Lapas informācija atjaunota:    22.09.2022