Iecavas
pilsēta un pagasts
IEsaistās
Seko: facebook instagram

Baznīcas un draudzes

0


Iecavas evaņģēliski luteriskā draudze

Draudzes adrese: Rīgas iela 11, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

Mācītājs - Rolands Radziņš (mob.t.29906019).

Draudzes padomes  priekšnieks – Kaspars Svirskis (mob.t.26403736).

Ērģeļniece - Zaiga Lazdiņa-Radziņa.

Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst. 10.00.

Draudze reģistrēta LR Tieslietu ministrijā 1991.gada 27. martā.

Daudz darba un līdzekļu vēl jāiegulda, lai atjaunotu baznīcas iekštelpu galveno daļu. Ikviens tiek aicināts ziedot šim mērķim kontā:
LV57 HABA0551034534677
klienta numurs 040256
Reģistrācijas Nr. 90000389153

Ziedojuma mērķis: Iecavas evaņģēliski luteriskās baznīcas iekštelpu galvenās daļas atjaunošanai.

 

 


Iecavas Svētā Antona katoļu draudze

Adrese: Lauku iela 16, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

1997.gada 7.aprīlī Iecavas Romas katoļu draudze reģistrēta LR Tieslietu ministrijā.
Reģ. Nr. 90000851874.

Prāvests Agris Ruļuks (tālr. 28677846).
e-pasts: iecavas.draudze@inbox.lv


Dievkalpojumi notiek:

svētdienās     plkst. 12:00                                     
pirmdienās     plkst. 8:00     
otrdienās       plkst. 8:00     
trešdienās     plkst. 8:00     
ceturtdienās  plkst. 8:00     
piektdienās   plkst.18:00  
sestdienās    plkst. 8:00   

Svētkos iespējami citi dievkalpojumu laiki.

Svētdienas skolai  iespējams pieteikties, zvanot prāvestam Agrim Ruļukam (tālr. 28677846).
  

 


Iecavas Vissvētās Dievmātes piedzimšanas draudze


Draudzes adrese: Edvarta Virzas iela 4, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
tālrunis: 28796902
Draudzes vecākā: Margarita Ananjeva
Draudze reģistrēta LR Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvaldē 2001.g. 12.februārī.


 

 

Iecavas Evaņģēliskās Ticības Kristiešu Draudze «Dzīvības Straume»

 

Draudzes adrese: Rīgas iela 14, otrajā stāvā, Iecava, Bauskas novads, LV-3913.
Mob. tālr.: 29243378; 20223063. 

Draudze dibināta - 1991. gada 15. aprīlī.
Draudzes mācītājs kopš 1998. gada ir Raivo Šastakovičs.
Kopš 2003. gada 25. novembra draudze ir Latvijas Evaņģēliskās Alianses locekle.
Draudzē darbojas svētdienas skola bērniem, kur tiek mācīti Bībeles un vispārēji ētikas pamati.

 


Pestīšanas armijas Iecavas korpuss

Adrese: Rīgas iela 23, Iecava, Bauskas novads, LV-3913, tālr. 63941918.

Korpusa (draudzes) vadītāja:

Kapteine Karīna Kozlovska
Tālr.: 29568002
e-pasts: karina.kozlovska@pestisanasarmija.lv

Pestīšanas armijas mājaslapa ŠEIT.

Pestīšanas armija ir starptautiska kustība, evaņģēliskas ticības apvienība brīvā kristīgā baznīcā. Iecavā darbību uzsāka 1992. gada augustā.

 

Lapas informācija atjaunota:    06.07.2021