Iecavas
pilsēta un pagasts
IEsaistās
Seko: facebook instagram

Iecavas sieviešu klubs ''Liepas''

28-02-2017 0

Lielākie pēdējos gados īstenotie biedrības «Liepas» projekti:

 • 2016.gadā biedrība turpina atbalstīt jaunos un talantīgos iecavniekus. Atbalstīta jaunās un talantīgās iecavnieces Patrīcijas Spales dalība XXIV STARPTAUTISKAJĀ BĒRNU UN JAUNIEŠU FESTIVĀLĀ “WE – XXI CENTURY”, kas notika 2016.gada 21. – 28.augustā Bulgārijā. Atbalstīta arī Iecavas folkloras kopas “Tarkšķi” vasaras skola no 2016.gada 7. līdz 13.augustam Augstkalnes vidusskolā;
 • 2016.gadā turpina labdarības projektus daudzbērnu ģimeņu atbalstam, vientuļo novada pensionāru un cilvēku ar invaliditāti un viņu ģimeņu atbalstu;
 • 2016.gada maijā biedrības 15 gadu jubilejas ietvaros organizēta fotoizstāde un konference «Sieviete cauri laikiem – sievietes loma mainīgajā kultūrvēsturiskajā vidē»;
 • 2016.gadā Iecavas novada domes līdzfinansēts projekts “Pasākums bērniem un vecākiem „Vesels un zinošs” Iecavā”  un pasākums “Audrupu sporta spēles 2016” ;
 • 2016.gadā līdzdalība VKKF projektā “Latviskās dzīves ziņas radošās darbnīcas “Vakarēšana kaimiņos”;
 • 2016.gadā uzsākta darbība biedrībā Sadarbības platforma, līdzdalība vairākos projektos, lielākie - "Sadarbība kopējai attīstībai" un «Dažādais vieno», pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, sadarbība ar mazākumtautību biedrībām, tradīciju saglabāšana;
 • 2015. gadā Iecavas novada domes līdzfinansētais projekts „Iecavas novada veselību veicinoši pasākumi ģimenēm ar bērniem  jeb „Veseli vecāki – veseli bērni”,
 • 2015. gadā Iecavas novada domes līdzfinansētais projekts „Zaļās dienas Iecavā”;
 • 2014.gadā Iecavas novada domes līdzfinansēts projekts «Ozola acīm -1» un «Ozola acīm -2»;
 • 2013.-2014.gadā leģendārā basketbolista V.Eglīša grāmatas «Mūža mīlstība – basketbols. Višuka stāsts» izdošana;
 • 2014.gadā Eiropas Komisijas līdzfinansēts projekts «Eiropas NVO sadarbības tīkla atbalsta nodrošināšana» (biedrība «Liepas» EK projekta koordinators Latvijā);
 • 2013.gadā Iecavas novada domes līdzfinansēts projekts «Latvisko tradīciju stiprināšana iecavnieku ģimenēs»;
 • 2013.gadā Eiropas Komisijas līdzfinansēts projekts konkurss «Migranti Eiropā» (biedrība «Liepas» EK projekta koordinators Latvijā);
 • 2013. un 2014.gadā Eiropas Komisijas līdzfinansēts projekts konkurss «Access City Award 2014 (ACA 2014)» (biedrība «Liepas» EK projekta koordinators Latvijā);
 • 2012.  un 2011. gadā Iecavas novada domes līdzfinasētais projekts «Bērnu un jauniešu atpūtai Audrupos»;
 • 2012.un 2011.gadā Eiropas Komisijas līdzfinansēts projekts «Zini savas pasažiera tiesības» (biedrība «Liepas» EK projekta koordinators Latvijā);
 • 2011. un 2010. gadā Iecavas novada domes un VAS «Latvijas Hipotēku un zemes bankas» līdzfinasēts projekts «Iecavas kultūrvesturiskās vietas – Dievdarziņš labiekārtošana»;
 • 2011.un 2010.gadā Eiropas Komisijas līdzfinansēts projekts «Eiropas rīcības pogramma cīņā pret narkotikām» (biedrība «Liepas» EK projekta koordinators Latvijā);
 • 2010.gadā Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai atbalstītais projekts «Biedrības Iecavas sieviešu kluba «Liepas» sabiedrisko aktivitāšu dažādošana»;
 • 2010.gadā Eiropas Komisijas Tiesiskuma, brīvību un drošības ģenerāldirektorāta atbalstītais projekts «Konvencijas par bērna tiesībām 20.gadadiena» (biedrība «Liepas» EK projekta koordinators Latvijā);
 • 2009.gadā Eiropas Komisijas Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta atbalstīts projekts «komiksu konkurss Eiropas Savienība un pilsonība» (biedrība «Liepas» EK projekta koordinators Latvijā).

 

Lapas informācija atjaunota:    28.02.2017