Iecavas
pilsēta un pagasts
IEsaistās
Seko: twitter facebook instagram

Miršanas fakta reģistrācija

14-02-2018 0
 • Par miršanas faktu paziņo jebkurai dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.
 • Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, ģimenes loceklim vai citai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu. Ja sakarā ar personas nāvi notiek izmeklēšana, izmeklēšanas vai izziņas iestādes pienākums ir rakstiski paziņot par miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļai.
 • Ja persona mirusi ārstniecības iestādē, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādē, pansionātā vai ieslodzījuma vietā un par miršanas faktu nav paziņojuši mirušā tuvinieki vai citas personas, kurām kļuvis zināms par miršanas faktu, minēto iestāžu vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir pienākums rakstveidā paziņot par miršanas faktu dzimtsarakstu iestādei.
 • Ja par miršanas faktu nav paziņojušas iepriekš minētās personas un iestādes, un par personas nāvi kļuvis zināms pašvaldībai, tai ir pienākums rakstveidā paziņot par miršanas faktu dzimtsarakstu iestādei.
 • Ja miršanas fakts ir reģistrēts ārvalstīs, tad dzimtsarakstu iestādē Latvijā miršanas fakta pārreģistrāciju neveic.
 • Miršanas faktu reģistrē, pamatojoties uz vienu no miršanas faktu apliecinošajiem dokumentiem: ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni; tiesas spriedumu par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu; reabilitācijas iestāžu paziņojumu par represētās personas nāvi.
 • Miršanas fakta reģistrācijai nepieciešams mirušās personas personu apliecinošs dokuments (pase un ID karte, ja izsniegti abi) un personas, kura paziņojusi par miršanas faktu, personu apliecinošs dokuments.
 • Ja mirušais ir citas valsts pilsonis, tad miršanas fakta reģistrācijai ir nepieciešams mirušās personas personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja, ja tāda ir izsniegta.
 • Ja mirušā personas apliecinošos dokumentus nav iespējams atrast, tad dzimtsarakstu iestāde iegūst nepieciešamo informāciju no sev pieejamajām vienotajām datu bāzēm.
 • Reģistrējot miršanas faktu, dzimtsarakstu iestāde reģistrā norāda, vai mirušās personas personu apliecinošs dokuments/dokumenti ir vai nav iesniegts dzimtsarakstu iestādē.
 • Ja bērns piedzimis nedzīvs vai miris dzemdībās, ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas pienākums ir paziņot par to dzimtsarakstu nodaļai astoņu dienu laikā. Miršanas fakta reģistrāciju šādā gadījumā neveic, bet izsniedz izziņu par dzimšanas reģistrāciju.
 • Ja bērns pēc piedzimšanas dzīvojis neilgu laiku (dažas minūtes), reģistrē gan viņa dzimšanas, gan miršanas faktu. Šajā gadījumā izsniedz izziņu par dzimšanas reģistrāciju un miršanas apliecību
Lapas informācija atjaunota:    14.02.2018