Iecavas
pilsēta un pagasts
IEsaistās
Seko: twitter facebook instagram

Pašvaldību piešķirtie apbedīšanas pabalsti

14-02-2018 0
  • Pašvaldība, kur mirusī persona bija deklarēta, var piešķirt apbedīšanas pabalstu mirušā tuviniekiem. Apbedīšanas pabalsta lielums un saņemšanas kārtība noteikti konkrētās pašvaldības saistošajos noteikumos.
  • Par iespēju pieteikties apbedīšanas pabalstam nepieciešams interesēties konkrētajā pašvaldībā.

 

Iecavas novada pašvaldības iestādē “Iecavas novada Sociālais dienests” apbedīšanas pabalstu var saņemt, pamatojoties uz Iecavas novada domes 2017.gada 12.septembra Saistošajiem noteikumiem Nr.10 “Par pabalsta piešķiršanu, neizvērtējot personas ienākumus”.

Saistošie noteikumi nosaka, ka vienreizējo pabalstu piešķir personas apbedīšanai, to pārskaitot apbedīšanas pakalpojuma sniedzējam:

  • nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, ja personai nav tiesību uz valsts apbedīšanas pabalstu un apbedīšanu uzņemas ģimenes loceklis vai cita persona;
  • gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta summa ir mazāka nekā valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp valstī noteikto minimālo mēneša darba algu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto pabalsta summu.

Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas.
 

Lapas informācija atjaunota:    16.02.2018