Iecavas
pilsēta un pagasts
IEsaistās
Seko: twitter facebook instagram

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) piešķirtie pabalsti

14-02-2018 0
 • No 2017. gada 1. janvāra pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no miršanas dienas.
 • Pieprasot pabalstu, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.
 • Iesnieguma iesniegšana apbedīšanas pabalsta piešķiršanai VSAA ir bez maksas.
 • Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir apdrošinātās personas ģimenes loceklim vai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi apdrošinātā persona (ar to saprot personu, kas nāves dienā ir darba ņēmēja statusā vai pašnodarbinātā persona). Pabalstu izmaksā arī, ja apdrošinātā persona vai tās apgādībā bijušais ģimenes loceklis miris mēneša laikā pēc iemaksu perioda beigām.
 • Apbedīšanas pabalstu piešķir arī gadījumos:

- ja miris sociāli apdrošinātas personas apgādībā bijis ģimenes loceklis (nepilngadīgs bērns vai bērns vecumā līdz 24 gadiem, kurš mācījās vidējā vai augstākā mācību iestādē);

- ja miris bezdarbnieks, kurš ir bijis bezdarbnieka pabalsta saņēmējs vai par kuru pēdējo 36 mēnešu laikā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas iemaksas bezdarba gadījumam veiktas ne mazāk kā par 12 mēnešiem;

- ja miris atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs.

 • Pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu divu mēnešu pensijas apmērā.
 • Radniecība, pieprasot apbedīšanas pabalstu, nav jāpierāda.
 • Informācija par apbedīšanas pabalsta apmēru un personām, kurām ir tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu, ir pieejama VSAA tīmekļvietnē sadaļā “Apbedīšanas pabalsts” vai portālā www.latvija.lv sadaļā “Apbedīšanas pabalsts”.
 • Iesniegumu var iesniegt elektroniski, aizpildot E-iesniegumu portālā www.latvija.lv vai arī elektroniska dokumenta formā. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
 • Pieteikumu var nosūtīt pa pastu VSAA nodaļai pēc mirušā deklarētās dzīvesvietas vai iesniegt klātienē jebkurā VSAA nodaļā, vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC).
 • Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments  - pase vai ID karte.
 • Atsevišķi apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji piedāvā iespēju palīdzēt ar apbedīšanas pabalsta noformēšanu, ieskaitot to kā daļu no pilnās pakalpojuma cenas. Tādā gadījumā mirušā tuviniekiem ir tiesības iepazīties ar visiem VSAA izsniegtajiem dokumentiem un apbedīšanas pabalsta apmēru.
Lapas informācija atjaunota:    14.02.2018