Iecavas
novads
IEsaistās
Seko: twitter facebook instagram

Iepriekšējo gadu laureāti

0
  2012.gads   

Arnis Veinbergs

Par nozīmīgu ieguldījumu Iecavas novada tautsaimniecības attīstībā,
vadot starptautiski atzītu uzņēmumu AS «Balticovo».

Dainis Upelnieks

par augstiem sportiskiem sasniegumiem un aktīvu dalību
Iecavas novada sporta dzīves organizēšanā.

Juris Ludriķis

Par ieguldījumu Iecavas novada sporta dzīves veidošanā,
veicinot futbola popularitāti jaunatnes vidū.

 2011.gads

 

Kārlis Sinka

Par izcilu ieguldījumu novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un radošu sabiedrisko aktivitāti, popularizējot nevalstisko organizāciju darbību.

Dzintars Zaumanis

Par izcilu ieguldījumu novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un radošu sabiedrisko aktivitāti, popularizējot nevalstisko organizāciju darbību.

Velga Ērgle

Par nozīmīgu ieguldījumu, iesaistot sabiedrību apkārtējās vides sakopšanā un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Guntis Pakalns

Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu novada sporta dzīves attīstībā, veicinot iedzīvotāju fiziskās kultūras aktivitātes.

Jānis Nudiens

Par nozīmīgu sabiedrisko darbību un ieguldījumu Iecavas novada tautsaimniecības attīstībā.

 2010.gads  
 

Voldemārs Pārums

Par pašaizliedzīgu darbu jaunās basketbolistu paaudzes audzināšanā.

 

Dace Okolovska

Par ilggadēju radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu pirmsskolas izglītībā.

 
 

AndrisKopeika

Par ieguldījumu Iecavas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

 

2009. gads 

 

Jana Arāja

Par profesionālo ieguldījumu jaunatnes izglītošanā un novada kultūras mantojuma saglabāšanu

 

 

Aina Ezergaile

Par radošu pilsonisko aktivitāti, izveidojot Zorģu bibliotēku par vietējo kultūras, izglītības un sabiedriskās dzīves centru

 

 

Ķelpju ģimene

Par Iecavas vārda popularizēšanu izveidojot, atpūtas un tūrisma objektu - minizoodārzu "Dobuļi"

 

 

2008. gads 

 

Maija Dūduma

Par mūža ieguldījumu medicīnā 

 

 

Pastaru ģimene

Par sabiedrisko aktivitāti un nozīmīgu ieguldījumu novada popularizēšanā

 

 

2007. gads 

 

Kristīne Karele

Par kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu novada, valsts un starptautiskā mērogā 

 

 

Saiva un Jānis Komisari

Par ilggadēju daiļdārza veidošanu un novada popularizēsanu valsts mērogā

 

Velta un Viktors Puži

Par ilggadēju daiļdārza veidošanu un novada popularizēsanu valsts mērogā

 

 

2006. gads 

 

Tamāra Gorohova

Par mūža ieguldījumu medicīnā. 

 

Valda Liekne

Par radošu ieguldījumu interešu un mūžizglītības attīstīšanā, iesaistot novada iedzīvotājus projektā "Arte".  

 

 

Lūcija Muceniece

Par ilggadēju nesavtīgu darbu kārtības uzturēšanā novadā. 

 

2005. gads 

 

Ilze Arāja

Par radošu darbu bērnu estētiskās audzināšanas jomā un nozīmīgiem sasniegumiem konkursos novada un valsts mērogā. 

 

Anda Šteina

Par aktīvu, radošu darbību novada kultūrvēstures un tradīciju kopšanā un veiksmīgu Iecavas mūzikas skolas vadīšanu. 

 

Lidija Grīga

Par ilggadēju, godprātīgu pedagoģisko darbu un profesionāli augstvērtīgu ieguldījumu talantīgo skolēnu izglītošanā. 

 

2004. gads 

 

Iveta Cera

Par personisko ieguldījumu estētisko vērtību kopšanā un popularizēšanā. 

 

Aija Krolle

Par ilggadēju radošu darbu skolēnu personības veidošanā un tautas dejas popularizēšanu. 

 

Beāta Mīlgrāve

Par personisko ieguldījumu Iecavas novada veselības aprūpes nodrošināšanā.

 

2003. gads 

Līga Grīnberga
Par estētisko vērtību kopšanu un klasiskās mūzikas tradīciju popularizēšanu.

Agita Hauka
Par sabiedrisko aktivitāti un iniciatīvu, darbojoties sieviešu klubā „Liepas”.

Roalds Cildermanis
Par ilggadējiem personiskiem sportiskiem sasniegumiem un aktīvu dalību pagasta sporta dzīves veidošanā. 

2002. gads

Guntars Jansons
Par radošu, pašaizliedzīgu, iniciatīvas pilnu tautas dejas popularizēšanu.

Elza Mediņa
Par ilggadēju sabiedrisko aktivitāti, vadot pagasta pašdarbības kolektīvus.

Anita Ozoliņa
Par ilggadēju, godprātīgi veiktu mācīšanas darbu un aktivitāti projektu un debašu vadīšanā.

Velta Palapa
Par ilggadēju kolekcijas dārza veidošanu un sakoptas vides popularizēšanu.  

2001. gads 

Vilnis Gailums
Par personisko ieguldījumu jaunatnes izglītošanā un jaunās basketbolistu paaudzes audzināšanu.

Aina Laudere
Par ilggadēju daiļdārza veidošanu un Iecavas pagasta popularizēšanu valsts mērogā.

Helga Pīlādze
Par personisko aktivitāti un iniciatīvu sakoptas pagasta sociālās vides veidošanā.

Biruta Švītiņa
Par aktīvu pilnvērtīgas kultūras dzīves organizēšanu un vadīšanu pagastā.

Laimdota Vēberga
Par nesavtību teātra mākslas popularizēšanā un personisko ieguldījumu pagasta iedzīvotāju kultūrizglītošanā.   

2000. gads 

Andis Paeglītis
Par personisko ieguldījumu Iecavas pagasta slimnīcas turpmākajā pastāvēšanā, aktīvi iesaistoties pilnvērtīgas veselības aprūpes iespēju nodrošināšanā.

Rasma Kreicberga
Par sabiedrisko aktivitāti, iniciatīvu un praktisku darbu Iecavas baznīcas atjaunošanā.

Agra Zaķe
Par nozīmīgu personisko ieguldījumu Iecavas vidusskolas renovācijā un izglītības attīstības plāna sekmīgā īstenošanā.

Baiba Gāga
Par ilggadējiem personiskiem sportiskiem sasniegumiem un pašaizliedzīgu darbu pagasta sporta dzīves veidošanā.

Zita Zaumane (pēc nāves)
Par sabiedrisko aktivitāti un iniciatīvu pagasta kultūrvides sakopšanā. Balvu pasniegt Tālim Zaumanim.   

1999. gads 

Erna Holšteina
Par ilggadēju pedagoģisko darbu bērnudārzā „Dartija” un nozīmīgu ieguldījumu pagasta sabiedriskās dzīves veidošanā.

Ausma Riekstiņa
Par personisko ieguldījumu jaunatnes audzināšanā un izglītošanā, sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju.

Jānis Romāns
Par personisko ieguldījumu jaunatnes audzināšanā un izglītošanā, sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju.

Aina Greznova
Par ilggadēju pedagoģisko darbu, sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju.  

1998. gads 

Jānis Arājs
Par sabiedrisko aktivitāti un iniciatīvu sakoptas pagasta kultūrvides veidošanā.

Aleksandrs Kristons
Par nozīmīgu ieguldījumu jaunatnes muzikālajā izglītošanā, ilggadēju aktīvu dalību pagasta sabiedriskā dzīves veidošanā.

Agra Stankeviča
Par pašaizliedzīgu darbu, atsaucību un neatlaidību, ilggadīgi rūpējoties par iedzīvotāju veselību.

Ojārs Pārums
Par nozīmīgu personisko ieguldījumu aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšanā.

Solveiga Zemberga
Sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju, par personisko ieguldījumu jaunatnes audzināšanā un izglītošanā.   

1997. gads 

Anna Akote
Par ilggadēju, nesavtīgi veiktu darbu, pildot Iecavas internātpamatskolas pavāres pienākumus.

Ausma Feldmane
Par nozīmīgu ieguldījumu pagasta vēsturiskās izziņas materiālu apkopošanā un popularizēšanā.

Ēvalds Kivilands
Par sabiedrisko aktivitāti un iniciatīvu sakoptas pagasta kultūrvides veidošanā.  

1996. gads 

Antonija Jansone
Par personiskā darba ieguldījumu Iecavas pagasta sabiedriskās dzīves veidošanā.

Laima Leite
Par personiskā darba ieguldījumu Iecavas pagasta sabiedriskās dzīves veidošanā.

Pauls Griķis
Par personiskā darba ieguldījumu Iecavas pagasta sabiedriskās dzīves veidošanā.

Mihails Gorskis
Par personiskā darba ieguldījumu Iecavas pagasta sabiedriskās dzīves veidošanā. 

1995. gads 

Arvīds Anūzis
Par personiskā darba ieguldījumu Iecavas pagasta sabiedriskās dzīves veidošanā.

Jānis Zīvārts
Par personiskā darba ieguldījumu Iecavas pagasta sabiedriskās dzīves veidošanā. 

Lapas informācija atjaunota:    21.02.2017
TWITTER
Iecavas novads
02 jūl
Turpinot ieguldīt arvien jaunās tehnoloģijās un uzņēmuma attīstībā, olu un olu produktu ražotājs AS «Balticovo» 1.… https://t.co/R2LNm0aMZu