Iecavas
pilsēta un pagasts
IEgūst
Seko: facebook instagram

Info DzKS

0

(30.11.2022.)

SIA „DZĪVOKĻU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” INFORMĒ

 

Sakarā ar dabas resursu nodokļa likmes maiņu, paaugstinot tarifu Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajā sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā un poligonā „Brakšķi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, 

no 2023.gada 1.janvāra sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 20,15 EUR/m3 (bez PVN)
(līdz 2022.gada 31.decembrim  - 19,27 EUR/m3 bez PVN).

 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 20,15 EUR/m3 (bez PVN) veido maksa par atkritumu savākšanu 9,12 EUR/m3 un atkritumu apglabāšanu 11,03 EUR/m3, t.sk. dabas resursu nodoklis. 

                                                                                             Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Maksa

01.01.2022.-31.12.2022.

(EUR ar PVN)

Maksa 

no 01.01.2023.

(EUR ar PVN)

Konteinera 0,14 m3 izvešanas maksa

3,27

3,41

Konteinera 0,24 m3 izvešanas maksa

5,59

5,85

Konteinera 0,36 m3 izvešanas maksa

8,40

8,77

Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

15,39

16,09

Konteinera 0,77 m3 izvešanas maksa

17,96

18,78

Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

23,32

24,38

Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

25,65

26,83

Atkritumu maisa (tilpums 60 l) izvešanas maksa

2,05

2,15

 

___________________________________________________________________________________

(28.10.2021.)

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē:

 paaugstinot tarifu Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajā sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā un poligonā „Brakšķi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, 
no 2021.gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs
18,39 EUR/m3
(bez PVN)
(līdz 2021.gada 30.novembrim  - 17,51 EUR/m3 bez PVN).

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 18,39 EUR/m3 (bez PVN) veido maksa par atkritumu savākšanu 9,12 EUR/m3 un atkritumu apglabāšanu 9,27 EUR/m3

                                                                                                                                                                                              

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Maksa  no 01.07.2021.

(EUR ar PVN)

Maksa   01.12.2021.-31.12.2021.

(EUR ar PVN)

Konteinera 0,14 m3 izvešanas maksa

2,97

3,11

Konteinera 0.24 m3 izvešanas maksa

5,08

5,34

Konteinera 0.36 m3 izvešanas maksa

7,62

8,01

Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

13,99

14,69

Konteinera 0,77 m3 izvešanas maksa

16,31

17,13

Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

21,19

22,25

Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

23,30

24,48

Atkritumu maisa (tilpums 60 l) izvešanas maksa

1,85

1,95

 

 

SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” ATGĀDINĀJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

Rēķinu sagatavošana neapsaimniekojamām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kurām SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” nodrošina tikai komunālos pakalpojumus (ūdensapgādi, kanalizācijas pakalpojumus, sadzīves atkritumu savākšanu), pakalpojumu sniedzējs nosaka maksu par 1 (viena) rēķina sagatavošanu (sadalīšanu) neapsaimniekojamo māju dzīvokļiem - 1,85 EUR.

  Rēķinu piegāde ar pasta starpniecību visiem - gan apsaimniekojamās, gan neapsaimniekojamās mājās - 1,50 EUR.

 

___________________________________________________________________________________

(28.04.2021.)

DzKS 3.maijā strādās

___________________________________________________________________________________

(18.12.2020.)

Apstiprināti jauni saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novadā

___________________________________________________________________________________

(30.11.2020.)

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» informē:

paaugstinot Dabas resursu nodokļa likmi Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajā sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā un poligonā «Brakšķi», kas atrodas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, 
no 2021. gada 1. janvāra  sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs
16,93 EUR/m3
(bez PVN)
(līdz 2020. gada 31. decembrim - 16,26 E UR/m3 bez PVN).

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Iecavas novadā 16,93 EUR/m3 (bez PVN) veido maksa par atkritumu savākšanu 8,54 EUR/m3
un atkritumu apglabāšanu 8,39 EUR/m3.                                                                                           

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Maksa  no 01.01.2020.

(EUR ar PVN)

Maksa  no 01.01.2021.

(EUR ar PVN)

Konteinera 0,14 m3 izvešanas maksa

2,76

2,87

Konteinera 0,24 m3 izvešanas maksa

4,72

4,92

Konteinera 0,36 m3 izvešanas maksa

7,08

7,38

Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

12,98

13,52

Konteinera 0,77 m3 izvešanas maksa

15,15

15,78

Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

19,67

20,49

Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

21,65

22,54

 

___________________________________________________________________________________

(24.11.2020.)

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» informē, ka decembrī no mājsaimniecībām bez maksas pieņems
vieglo automašīnu riepas utilizācijai (4 gb. no vienas mājsaimniecības)
.
Riepas varēs nodot Edvarta Virzas ielā 46 Iecavā (pie šķiroto atkritumu laukuma):
- 11. decembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00;
- 12. decembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00.

___________________________________________________________________________________

(29.10.2020.)

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība», reģ. Nr. 43603016206, Edvarta Virzas ielā 21A, Iecavā, Iecavas novadā,
piedāvā darbu namu pārvaldniekam (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis).
Darba samaksa no 950 EUR līdz 1100 EUR mēnesī.
Pieteikties pa tālruni 22304932.

___________________________________________________________________________________

(26.10.2020.)

PAZIŅOJUMS par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar Regulatora padomes 2020.gada 21.oktobra lēmumu Nr.132. apstiprināja SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība 2020.gada 23.martā iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus:

 • ūdensapgādes pakalpojumu tarifs - 0,86 EUR/m3 (bez PVN);
 • kanalizācijas pakalpojumu tarifs - 1,74 EUR/m3 (bez PVN),

kas stājas spēkā no 2020.gada 1.decembra.

 

Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)  

Tarifs no 01.12.2020.
(bez PVN)

 Ūdensapgādes pakalpojumi

0,71 EUR/m3

0,86 EUR/m3

 Kanalizācijas pakalpojumi

1,57 EUR/m3

1,74 EUR/m3

___________________________________________________________________________________

(18.01.2020.)

LIELGABARĪTA ATKRITUMU SAVĀKŠANA

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» informē, ka mēbeles un citi lielgabarīta atkritumi Iecavā tiks izvesti katra mēneša ceturtajā otrdienā. Tuvākajos mēnešos lielgabarīta atkritumi tiks izvesti 26. janvārī, 23. februārī un 23. martā.

Mēbeles un citus lielgabarīta atkritumus pie atkritumu konteineru laukumiem drīkst novietot iepriekšējās dienas vakarā vai izvešanas dienas rītā. 

Citās dienās mēbeles var izvest par atsevišķu samaksu, iepriekš saskaņojot izvešanas laiku pa tālruni 25508909 katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. pantu, par mēbeļu un citu lielgabarīta atkritumu neatļautu novietošanu fiziskai personai var tikt piemērots naudas sods līdz 1000 eiro.

 

___________________________________________________________________________________

(30.09.2020.)

Turpinās ūdenssaimniecības projekta realizācija

Lai uzlabotu un attīstītu Iecavas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūru, ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” līdzfinansējumu tiek īstenots projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta”, Nr.5.3.1.0/17/I/016, kura realizācijas laiks - no 2018. līdz 2021 .gada oktobrim.

Šobrīd divos projekta posmos – 1. posms (Iecavas centra rajons) un 4. posms (teritorijas aiz Baldones ielas (Rūpniecības ielas rajons) - ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli nodoti ekspluatācijā.
2. posmā (Dzirnavu, Raiņa, Zemgales iela) – izbūvēti 1960 m (60%) no 3244 m plānotajiem kanalizācijas tīkliem, spiedvads – 284m (100%), viena kanalizācijas sūkņu stacija, veikta asfalta seguma atjaunošana 3574 m2 apjomā. Kā arī izbūvēts ūdensapgādes tīkls – 1341 m (48%) no plānotajiem 2790 m.

3. posmā Baldones iela un privātie kvartāli (Bērzu, Lauku, Pūpolu, Pļavu iela) būvdarbi pabeigti, norisinās labiekārtošanas darbi un uzsākta dokumentu noformēšana būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. 

5.posmā (pārupe) – būvdarbi pabeigti, norisinās labiekārtošanas darbi, tuvākajā laikā tiks uzsākta būvobjekta nodošana ekspluatācijā.


SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
valdes loceklis J. Jundulis

___________________________________________________________________________________

(02.09.2020.)

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» KASES DARBA LAIKS septembrī:

- 2. un 9. septembrī plkst. 8-13;
- 15., 16. un 17. septembrī  plkst. 8-16 (pusdienas pārtraukums plkst. 12-13).

No 18. septembra līdz 30. septembrim kase slēgta saistībā ar komunālo pakalpojumu datorsistēmu un grāmatvedības sistēmas  modernizāciju un atjaunināšanu.

___________________________________________________________________________________

(02.09.2020.)

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» informē, ka no 01.11.2020. tiek mainīta rēķinu piegādes un apmaksas kārtība.

 

Klientiem ir iespēja izvēlēties rēķina saņemšanas veidu:
        • elektroniski savā e-pastā vai
        • papīra formātā savā pastkastē.

Rēķinu saņemšana e-pastā ir BEZ MAKSAS!
Datu atjaunošana attiecas arī uz esošajiem klientiem, kuri jau izmanto rēķinu saņemšanu elektroniski (veiksim klientu datu atjaunošanu).

Lai piereģistrētos sistēmās un turpmāk saņemtu rēķinus elektroniski, lūdzam uz e-pastu rekini@iecavasdzks.lv sūtīt šādu informāciju:
vārds; uzvārds; adrese, par kuru noslēgts līgums; tālruņa numurs un e-pasta adrese, uz kuru turpmāk sūtīt rēķinus.
Lai mainītu esošo rēķina saņemšanas veidu, pārejas periods ir noteikts no 01.09.2020. līdz 20.10.2020.
Klienti kuri nebūs iesūtījuši savus datus, rēķinus turpinās saņemt papīra formātā savā pastkastē.
Rēķinu saņemšana papīra formātā no 01.11.2020. - 1,50 EUR (t. sk. PVN).

No 01.11.2020. dzīvokļiem, par kuriem noslēgti līgumi par ūdeni, kanalizāciju un atkritumiem, bet ēka nav SIA «Dzīvokļu komunālā saimiecība» apsaimniekošanā, par rēķinu sagatavošanu dzīvokļa īpašumam tiks aprēķināta pakalpojuma maksa - 1,85 EUR (t. sk. PVN).

No 01.11.2020. rēķina izdruka kasē pēc klienta pieprasījuma - 1,50 EUR (t. sk. PVN).

___________________________________________________________________________________

(02.09.2020.)

Informācija parādniekiem!

Sākot ar 61. kavējuma dienu, SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» nodod parāda piedziņas tiesības  trešajai personai – SIA  «Julianus Inkasso Latvija», kas ietver arī tiesības izmantot abonenta personas datus abonenta kredītvēstures veidošanai un šo datu ievietošanai parādvēstures datu bāzē.

___________________________________________________________________________________

(23.07.2020.)

PAZIŅOJUMS

Realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II kārta», būvuzņēmēji šogad ir izbūvējuši ūdensvada tīklus vairāku kilometru garumā - Zemgales rajona 2. posms un Zemgales rajona 3. posms (ielas starp Iecavas upi, Stelpes šoseju un Rīgas ielu).

Lai nodotu ekspluatācijā izbūvētos ūdensvada tīklus, nepieciešams veikt to skalošanu un dezinfekciju. Veicot jaunā ūdensvada tīklu dezinfekciju, daļēji tiek dezinficēti arī esošie tīkli. Tas var radīt nelielu dezinfekcijas līdzekļu palieku esamību dzeramajā ūdenī. TAS NAV KAITĪGI veselībai.

Ja ievērojat neierastu ūdens smaržu (pēc hlora), ūdeni pirms lietošanas uzturā nepieciešams uzvārīt, kā arī ziņot SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» Klientu apkalpošanas centram pa tālr. 63942800.

Sakarā ar ūdensvadu skalošanu un dezinfekciju iespējami ūdens piegādes traucējumi (spiediena samazināšanās tīklos un īslaicīgi ūdens piegādes pārtraukumi).

Skalošanas un dezinfekcijas darbi turpināsies laika periodā no 2020. gada 27. jūlija līdz 1. oktobrim. 

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
valdes loceklis J. Jundulis

___________________________________________________________________________________

(03.04.2020.)

Paziņojums par tarifa projektu

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 43603016206, Edvarta Virzas iela 21a, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, izstrādāja un 2020.gada 23. martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  padomes 2016.gada 14.janvāra  lēmumu Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, ievērojot regulatora padomes 2010.gada 14.jūlija lēmumu Nr.1/12 „Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu”.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais
tarifs *
(bez PVN) **

Piedāvātais tarifs
(bez PVN) **

Tarifa palielinājums (%)

Ūdensapgādes pakalpojumi

0,71 EUR/m3

0,76 EUR/m3

7,1%

Kanalizācijas pakalpojumi

1,57 EUR/m3

1,86 EUR/m3

18,5%

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu pieaugumu un tarifu projektā iekļauto Kohēzijas fonda līdzfinensētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā” kredīta pamatsummas atmaksu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecavā, LV-3913, no plkst. 9:00 līdz 16:00 (pusdienas pārtraukums no plkst. 12:00 līdz 13:00), iepriekš sazinoties ar ūdenssaimniecības vadītāju Jāni Nitišu pa tālr. 29293932 vai ekonomisti Ināru Lokšinu pa tālruni 28768306.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecavā, LV-3913, e-pasta adrese info@iecavasdzks.lv,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

___________________________________________________________

(23.03.2020.)

Sāksies sadzīves kanalizācijas izbūves darbi Dzirnavu ielā

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» īstenotā projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta» (Nr.5.3.1.0/17/I/016) ietvaros 25.martā sāksies būvniecības darbi būvobjektā «Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana, 2. posms Zemgales 1. rajons, Iecava, Iecavas novads».

Sākotnēji būvdarbi tiks veikti Dzirnavu ielā posmā no Zemgales ielas līdz Rīgas ielai (skatīt satiksmes organizācijas shēmu).

Lūdzam iedzīvotājus un viesus būt saprotošiem, ievērot satiksmes organizācijas izmaiņas, kā arī sekot līdzi turpmākajām izmaiņām satiksmes organizācijā.

___________________________________________________________

(09.03.2020.)

Uzsākta kanalizācijas pieslēgumu projektēšana, lai nodrošinātu privātīpašumu pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Lai uzlabotu un attīstītu Iecavas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūru, ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” līdzfinansējumu tiek īstenots projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta”, Nr.5.3.1.0/17/I/016 (turpmāk tekstā - Projekts), kura realizācijas laiks - no 2018. līdz 2021.gada oktobrim.

Projekta ietvaros līdzfinansējums paredzēts izbūves darbiem pie ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas, kā arī pievadu būvniecībai līdz privātīpašumu robežām.

Projekts nodrošinās privātmāju īpašniekiem iespēju pieslēgt savu īpašumu Iecavas ciema centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Šā gada martā un aprīlī norisināsies projektēšanas darbi Zemgales ielā (posmā no Zemgales ielas 1 līdz Zemgales un Tirgus ielas krustojumam), Dārza ielā un Klusajā ielā.

Minētajos posmos izdevumi par privātīpašuma pieslēgumu pie centralizētās kanalizācijas sistēmas jāsedz privātīpašumu īpašniekiem no saviem līdzekļiem. Izdevumos ietilpst kanalizācijas pievada izbūve pa privātīpašuma teritoriju no pieslēguma vietas līdz komunikācijām, tajā skaitā projektēšanas darbi un uzmērījumi ar reģistrāciju Mērniecības datu centrā.

Par izdevumiem privātīpašumu pieslēgšanai centralizētajam kanalizācijas tīklam īpašniekiem tiks nodrošināta iespēja veikt samaksu pa daļām ilgākā laika periodā, noslēdzot vienošanos ar SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība».

Savu īpašumu robežās iedzīvotāji var veikt kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūvi saviem spēkiem vai pieaicināt kvalificētus speciālistus. Obligāta prasība – izbūvēto tīklu uzmērīšana un reģistrācija Mērniecības datu centrā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» ūdenssaimniecības vadītāju Jāni Nitišu, mob.tālr. 29293932.

Lūdzam iedzīvotājus būt atsaucīgiem un izmantot sniegto iespēju pieslēgt savu īpašumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, atļaut speciālistiem apsekot teritoriju savā īpašumā un fotografēt. Tāpat lūdzam parūpēties, lai jūsu suņi neapdraud SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» un SIA «Būvuzņēmēju apvienība» darbiniekus.

Vienlaikus atgādinām, ka pieslēgšanās centralizētajai kanalizācijas sistēmai notiek saskaņā ar Iecavas novada domes 2017. gada 8. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 «Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Iecavas novadā».

___________________________________________________________

(16.12.2019.)

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» informē, ka projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II.kārta» ietvaros,
būvdarbi norisināsies arī brīvdienās - 21., 27.-31.decembrī - Pļavu un Pūpolu ielā, Iecavā, Iecavas novadā.

Būvdarbu veikšanas laikā var tikt apgrūtināta gājēju un automašīnu pārvietošanās. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

___________________________________________________________

(04.12.2019.)

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» vērš privātmāju īpašnieku uzmanību uz to, ka lietus ūdeņu iepludināšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegta. To regulē Ministru kabineta 2018.gada 22.marta noteikumi Nr.174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”, kā arī Iecavas novada saistošie noteikumi Nr.8 „Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Iecavas novadā” (III.daļa).

___________________________________________________________

(05.11.2019.)

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» informē,
ka, pamatojoties uz Iecavas novada domes 2019. gada 29. oktobra sēdes lēmumu,
no 2020. gada 1. janvāra
apstiprināta jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa
16,26 EUR/m3
(bez PVN)
(līdz 2019. gada 31. decembrim - 15,84 EUR/m3 bez PVN)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Iecavas novadā – 16,26 EUR/m3 (bez PVN) veido maksa par atkritumu savākšanu 8,54 EUR/m3 un atkritumu apglabāšanu 7,72 EUR/m3.

Maksas izmaiņas saistītas ar dabas resursu nodokļa likmes palielinājumu Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajā sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā un poligonā «Brakšķi», kas atrodas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā.

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Maksa  no 01.03.2019.

(EUR ar PVN)

Maksa  no 01.01.2020.

(EUR ar PVN)

Konteinera 0,14 m3 izvešanas maksa

2,69

2,76

Konteinera 0.24 m3 izvešanas maksa

4,61

4,72

Konteinera 0.36 m3 izvešanas maksa

 

6,91

7,08

Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

12,66

12,98

Konteinera 0,77 m3 izvešanas maksa

14,77

15,15

Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

19,17

19,67

Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

21,09

21,65

 

___________________________________________________________

(16.10.2019.)

No 2019.gada 1.novembra
SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” kases darba laiks IEDZĪVOTĀJIEM:

- otrdienās no plkst. 8:30 līdz 16:45

- trešdienās no plkst. 8:30 līdz 17:45

- ceturtdienās no plkst. 8:30 līdz 16:45

Sakarā ar tirgus apsaimniekošanu SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» informē par tirgus darba laiku un tirgus vietas izmantošanu no 2019.gada 1.novembra:

Tirgus darba laiks

Samaksas kārtība

Pirmdiena – brīvdiena

-

Otrdiena      9:00-16:00

DzKS kasē 8:30-16:45

Trešdiena    9:00-16:00

DzKS kasē 8:30-17:45

Ceturtdiena 9:00-16:00

DzKS kasē 8:30-16:45

Piektdiena   9:00-16:00

DzKS kasē 8:30-15:45

Sestdiena    9:00-14:00

Priekšapmaksa DzKS kasē darba dienās vai ar pārskaitījumu

Svētdiena   7:00-15:00

Priekšapmaksa DzKS kasē vai pie tirgus kasieres

 

Aicinām pakalpojumu saņēmējus maksājumus veikt arī ar internetbankas starpniecību

uz SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, reģ.Nr.43603016206, kontu Nr.LV73HABA0551030958969.

Informācija tirgotājiem uzziņām un par rēķiniem pa tālruni 29419495.

___________________________________________________________

INFORMĀCIJAI!
(23.05.2019.)

No 2019. gada 1. jūnija SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» mainīts kases darba laiks:

- otrdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00;
- trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00.

Aicinām  pakalpojumu saņēmējus maksājumus veikt arī ar internetbankas starpniecību.

___________________________________________________________

Ūdens skaitītāju nomaiņas IZCENOJUMI

(14.02.2019.)

(cenas norādītas ar PVN)

Jauna ūdens skaitītāja nomaiņa ar noplombēšanu:

 • 1 skaitītājs 22,51 EUR
 • katrs nākamais 17,90 EUR.

Jauna ūdens skaitītāja nomaiņa (nododot veco skaitītāju) ar noplombēšanu:

 • 1 skaitītājs 20,27 EUR
 • katrs nākamais 15,67 EUR.

Verificēta ūdens skaitītāja nomaiņa ar noplombēšanu:

 • 1 skaitītājs 15,91 EUR
 • katrs nākamais 11,31 EUR.

Verificēta ūdens skaitītāja nomaiņa (nododot veco skaitītāju) ar noplombēšanu:

 • 1 skaitītājs 13,67 EUR
 • katrs nākamais 9,08 EUR.

Piezīme: apmaiņai tiek ņemti tikai modeļu Minol un Zenner (skaitītāja garums 80 mm) ūdens skaitītāji, kuri nav vecāki par 6 gadiem un iespējams aprīkot ar čipiem. Ūdens skaitītāji iekļauti izcenojumā.

___________________________________________________________

 

Informācija dzīvokļu īpašniekiem par iespēju piedalīties dzīvojamo māju renovācijas procesā

(14.02.2019.)

___________________________________________________________

Apstiprināta jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

(30.01.2019.)

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» informē, ka ar Iecavas novada domes 2019. gada 29. janvāra sēdes lēmumu no 2019. gada 1. marta apstiprināta jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa 15,84 EUR/m3 (bez PVN) (līdz 2019. gada 28. februārim - 14,70 EUR/m3 bez PVN).

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Iecavas novadā 15,84 EUR/m3 (bez PVN) veido maksa par atkritumu savākšanu 8,54 EUR/m3 un atkritumu apglabāšanu 7,30 EUR/m3.

Maksas palielinājums saistīts ar sadzīves atkritumu apglabāšanas cenas palielināšanu Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajā sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā un poligonā «Brakšķi», kas atrodas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā.

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Maksa  no 01.07.2018.

(EUR ar PVN)

Maksa  no 01.03.2019.

(EUR ar PVN)

Konteinera 0,14 m3 izvešanas maksa

2,49

2,69

Konteinera 0.24 m3 izvešanas maksa

4,27

4,61

Konteinera 0.36 m3 izvešanas maksa

 

6,40

6,91

Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

11,74

12,66

Konteinera 0,77 m3 izvešanas maksa

14,63

14,77

Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

17,79

19,17

Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

19,57

21,09

___________________________________________________________

Apstiprināta jauna maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

(30.05.2018.)

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē, ka ar Iecavas novada domes 2018. gada 29. maija sēdes lēmumu no 2018. gada 1. jūlija apstiprināta jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa - 14,70 EUR/m3 (bez PVN) (līdz 2018. gada 30. jūnijam - 15,70 EUR/m3 bez PVN).

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Iecavas novadā - 14,70 EUR/m3 (bez PVN) veido maksa par atkritumu savākšanu 8,54 EUR/m3 un atkritumu apglabāšanu 6,16 EUR/m3.

Maksas samazinājums saistīts ar sadzīves atkritumu apglabāšanas cenas samazināšanu Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajā sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā un poligonā „Brakšķi”, kas atrodas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā.

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Maksa  no 01.01.2018.
(EUR ar PVN)

Maksa  no 01.07.2018.
(EUR ar PVN)

Konteinera 0,14 m3 izvešanas maksa

2,66

2,49

Konteinera 0.24 m3 izvešanas maksa

4,56

4,27

Konteinera 0.36 m3 izvešanas maksa

 

6,84

6,40

Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

12,54

11,74

Konteinera 0,9 m3 izvešanas maksa

17,10

16,01

Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

19,00

17,79

Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

20,90

19,57

 

___________________________________________________________

 

Ūdenssaimniecības būvdarbu laikā ierobežos satiksmes plūsmu

(24.04.2018.)

Saistībā ar plānotajiem sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves darbiem projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2. kārta» realizācijas laikā Zemgales, Klusajā, Dārza, Robežu un Viļa Plūdoņa ielā tiks ierobežota transporta satiksme un apgrūtināta iedzīvotāju pārvietošanās. Iespēju robežās piekļūšana īpašumiem tiks nodrošināta.

Ielās, kur notiks jauna ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves darbi, māju īpašnieki tiek aicināti interesēties par pieslēgšanās iespējām SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» pie ūdenssaimniecības vadītāja Jāņa Nitiša pa telefonu 29293932.

Transporta organizācija augstāk minētajās ielās plānota saskaņā ar pievienotajām shēmām.

___________________________________________________________

 

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» sāk projekta
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II kārta» realizāciju

(04.04.2018.)

Būvdarbus veiks personu apvienība SIA «Būvuzņēmēju apvienība» (reģ. Nr. 40103723794) un SIA «Kvintets M» (reģ. Nr. 43603027515).

Inženiertehnisko uzraudzību veiks Personu apvienība «Eirokonsultantu nams – TEAM Projektu Valdymas» (reģ. Nr. 40003572185 un 300006426).

Auroruzraudzību veiks SIA «BaltLine Globe» (reģ. Nr. 40003780856).

Projekta ietvaros paredzēts:

 1. izbūvēt jaunus pašteces sadzīves kanalizācijas tīklus 10 km garumā;
 2. izbūvēt jaunus kanalizācijas spiedvadus 1 km garumā;
 3. izbūvēt 5 kanalizācijas sūknētavas;
 4. nomainīt daļu veco ūdensvadu un izbūvēt jaunus ūdensvada tīklus – kopā 10 km garumā;
 5. pilnībā atjaunot asfalta ceļa segumu uz ielām apmēram 6 km garumā;
 6. atjaunot grants-šķembu maisījuma segumu uz ielām apmēram 3 km garumā.

Darbus plānots uzsākt 2018. gada 9. aprīlī.

I. posms:

1. Zemgales ielā no Edvarta Virzas ielas līdz Tirgus ielai.

2. Posmā no Klusās ielas 4 līdz Zemgales ielai.

3. Dārza ielā no Edvarta Virzas ielas līdz Zemgales ielai.

4. Posmā no Zemgales ielas 2 līdz Edvarta Virzas ielai.

IV. posms

1. Posmā no Robežu ielas 34 līdz Baldones ielai.

2. Viļa Plūdoņa ielā no Vītolu ielas līdz Rūpniecības ielai.

3. Posmā no Vītolu ielas 7 līdz Baldones ielai.

4. Rūpniecības ielā posmā no ražotnes SIA „Jaunpagasts Plus” līdz Robežu ielai.

Turpmāk informēsim par būvdarbiem II., III., un V. posmā.

Par iespēju pieslēgties pie Iecavas ciema centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla sazināties ar valdes locekli Jāni Feldmani - 29124408 un ūdenssaimniecības vadītāju Jāni Nitišu - 29293932.

Būvdarbu laikā iedzīvotājiem jārēķinās ar ūdens piegādes pārtraukumiem, izraktām tranšejām, troksni, satiksmes ierobežojumiem un citām neērtībām. Aicinām būt saprotošiem.

___________________________________________________________

 

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” PAZIŅOJUMS par atkritumu izvešanu
(18.12.2017.)

 2018. gada 1. janvārī

SADZĪVES ATKRITUMUS NEVEDĪS!

Atkritumi tiks izvesti 2018. gada 2. janvārī.

___________________________________________________________

 

PAZIŅOJUMS PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MAKSU
(18.12.2017.)

 

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē,

ka ar Iecavas novada domes 2017. gada 12. decembra sēdes lēmumu

no 2018. gada 1. februāra apstiprināta jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa -

15,70 EUR/m3 (bez PVN)

(2017. gadā - 13,26 EUR/m3 bez PVN).

Maksas palielinājums ir saistīts ar nepieciešamību no 2018. gada 1. janvāra Iecavas novada administratīvajā teritorijā savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus nogādāt apglabāšanai Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajā sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā un poligonā „Brakšķi”, kas atrodas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā.

     

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa sastāv no divām daļām:

 1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu un nogādāšanu līdz poligonam;
 2. maksa par szdīves atkritumu apglabāšanu poligonā un dabas resursu nodokļa.

 

2018.gadā

EUR/t

(bez PVN)

  EUR/m3

(bez PVN)

Sadzīves atkritumu savākšana

-

8,30

30,90EUR/t (apglabāšana) +
16,80 EUR/t (dabas resursu nodoklis)

47,70

7,40

Kopā:

 

15,70

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Maksa
2017. gadā

(EUR, t. sk. PVN)

Maksa no 01.02.2018.

(EUR bez PVN)

Maksa no 01.02.2018.

(EUR ar PVN)

Konteinera 0,14 m3 izvešanas maksa

2,25

2,20

2,66

Konteinera 0.24 m3 izvešanas maksa

3,85

3,77

4,56

Konteinera 0.36 m3 izvešanas maksa

 

5,77

 

5,65

 

6,84

Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

10,59

10,36

12,54

Konteinera 0,9 m3 izvešanas maksa

14,44

14,13

17,10

Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

16,04

15,70

19,00

Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

17,65

17,27

20,90

 

 

Salīdzināšanai sadzīves atkritumi (2018. gadā):

Jelgavā - 1 m3 cena 19,26 EUR, t.sk. PVN

 

Bauskā - 1 m3 cena 19,13 EUR, t.sk. PVN

 

Iecavā - 1 m3 cena 19,00 EUR, t.sk. PVN

 

 

Skaidrojums par tonnu (t) un kubikmetru (m3) proporciju:

Iedzīvotāji maksā par atkritumu kubikmetriem (EUR/m3), savukārt apsaimniekotājs nodod atkritumus poligonā tonnās (EUR/t).

Piemērs:

Vidēji mēnesī Iecavā savāktais atkritumu daudzums 1260 kubikmetri - nododot poligonā, tas ir 195 tonnas, pārrēķinot, iegūst koeficientu:

vidēji mēnesī savākto atkritumu daudzumu 1260 m3 dalot ar poligonā nodoto daudzumu 195 t, iegūst koeficientu 6,46 (1 tonna atkritumu = 6,46 kubikmetri atkritumu, t.i., 1m3 sver 154,8 kg).

 

Paziņojums par sadzīves atkritumu tarifa izmaiņu apstiprināšanu
(31.01.2017.)

Saskaņā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, no 2017. gada 1. janvāra sadzīves atkritumu radītājam vai valdītājam (Iecavas novada administratīvajā teritorijā -SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība») tiek piemērota mainīta nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu no 12,00 EUR/t uz 25,00 EUR/t.

No 2017. gada 1. marta Iecavas novadā stāsies spēkā sadzīves atkritumu tarifs 13,26 EUR/m3 (bez PVN), līdz 2017. gada 28. februārim 11,24 EUR/m3 (bez PVN).

 SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» nemainīs maksu par atkritumu savākšanu un pārvadāšanu. Tarifs palielinās par 17,98% (bez PVN) dabas resursu nodokļa maiņas dēļ.

 

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Līdzšinējā maksa

(EUR ar PVN)

Jaunā maksa

(EUR ar PVN)

Konteinera 0,24 m3 izvešanas maksa

3,27

 3,85

Konteinera 0,36 m3 izvešanas maksa

 

4,90

 

5,77

Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

8,98

10,59

Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

13,60

16,04

Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

14,96

17,65

 

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ikmēneša maksa par atkritumiem palielināsies proporcionāli, ņemot vērā no daudzdzīvokļu mājām izvesto atkritumu daudzumu un dzīvoklī deklarēto vai faktiski dzīvojošo cilvēku skaita.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”
reģ. Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads,
paziņo, ka iepirkuma

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota renovācija Skolas ielā 1, Iecavā”

projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/088 (ERAF)
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Skolas ielā 1, Iecavā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ietvaros (identifikācijas Nr. DzKS 2015/02/ERAF)
līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „GS CELT”  (reģ.Nr. 43603047371)
ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 100 719,70.

Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu datums – 29.05.2015.

Protokols

Būvdarbu līgums

___________________________________________________________________________________________________________________________________

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”
reģ. Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads,
izsludina iepirkumu

 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota renovācija Skolas ielā 1, Iecavā

projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/088 (ERAF)
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Skolas ielā 1, Iecavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ietvaros.
(identifikācijas Nr. DzKS 2015/02/ERAF)

Ar iepirkuma procedūras nolikumu un veicamo darbu apjomu var iepazīties un saņemt elektroniski – internetā, Iecavas novada pašvaldības mājas lapas www.iecava.lv pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informācijas sadaļā līdz 25.05.2015. plkst.16:00.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiek noteikts 2015.gada 25.maijs plkst.16:00.

Kontaktinformācija: Jānis Feldmanis, SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes loceklis, mob. Tālr. 29124408, tālrunis 63942938, fakss 63963955.

Paskaidrojuma raksts

Nolikums

Ēkas energoaudita pārskats

Ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte

Ēkas tehniskās atzinums

Paveikto darbu apjomi

Tehniskā specifikācija

Tehniskais projekts

_________________________________________________________________________________________________________________________

13.04.2015.

25.aprīlī rīkosim akciju Iecavā un Dimzukalnā

Videi kaitīgu preču apsaimniekotājs «Latvijas Zaļais elektrons» sadarbībā ar SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» sestdien, 25.aprīlī, aicina atbrīvot mājas, šķūnīšus un dzīvokļus no vecās, nederīgās elektrotehnikas, izlietotajām baterijām un akumulatoriem.

Pētījumi ir pierādījuši, ka elektronisko ierīču sastāvdaļas satur kaitīgus metālus, kas, nepienācīgi apsaimniekoti, rada draudus cilvēku veselībai un videi. Piemēram, televizoru un datoru monitoros izmantotās katodstaru lampas var saturēt līdz pat 600 gramiem svina. Pat neliels daudzums šī metāla var bojāt nervu sistēmu, nieres un veicināt saindēšanos.Tāpat lielāks vai mazāks daudzums veselībai kaitīgu smago metālu un citu vielu ir arī daudzās citās elektroprecēs.

Lai veicinātu nolietoto elektropreču pārstrādi, akcijas organizatori piedāvā iedzīvotājiem ne tikai nogādāt nederīgās elektropreces līdz savākšanas automašīnai tās stāvēšanas vietās, bet arī:

pa bezmaksas akcijas info tālruni 80000515

pieteikt lielgabarīta elektroiekārtu izvešanu tieši no dzīvesvietas.

Lūdzam veikt iepriekšēju pieteikšanos no 20. līdz 24. aprīlim darba laikā no plkst.9:00 līdz 18:00.

Šajā laikā pieteiktajām adresēm apkalpošanu akcijas laikā  - 25.aprīlī no plkst.10:00 līdz 14:00 - garantējam!

Akcijas dienā pieteiktās adreses apkalposim iespēju robežās.

 

Stacionārās savākšanas auto 25. aprīlī atradīsies:

Nr.

   Vieta

                         no                  līdz

1.

 Ozolu ielā starp 1. un 3. namu

10:00

10:30

2.

 Baldones ielā 28 pie veikala «Lats»

10:40

11:20

3.

 Skolas ielā pie internātskolas

11:30

12:10

4.

 Tirgus ielā 5 pie atkritumu konteineru laukuma

12:20

12:40

5.

 Skolas ielā 3

12:50

13:15

6.

 Dimzukalnā pie veikala

13:30

14:00

 Jebkuru jautājumu, kas attiecas uz šo akciju, lūdzu, noskaidrojiet, piezvanot pa bezmaksas tālruni 80000515 darba laikā no plkst. 9:00 līdz 18:00.

____________________________________________________________________________________________________________________

30.03.2015.

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”
reģ. Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads,
izsludina iepirkumu

Mikroautobusa ar kravas kasti piegāde SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” vajadzībām
(identifikācijas Nr. DzKS 2015/01)

Ar iepirkuma procedūras nolikumu un veicamo darbu apjomu var iepazīties un saņemt elektroniski – internetā, Iecavas novada pašvaldības mājas lapas www.iecava.lv pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informācijas sadaļā līdz 13.04.2015. plkst.10:00.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiek noteikts 2015.gada 13.aprīlis plkst.10:00.

Kontaktinformācija: Jānis Feldmanis, SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes loceklis, mob. tālr. 29124408,
tālrunis 63942938, fakss 63963955

Nolikums

Protokols - lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Līgums

_____________________________________________________________________________________________________________________

04.11.2014.

Iecavas novada iedzīvotāju ievērībai!

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumiem Nr. 817 «Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013 «Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu»», no 2015. gada 1. janvāra SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» veiks ūdens patēriņa uzskaiti katrai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai pēc kopējā ūdens skaitītāja rādījumiem.

19. punkts MK noteikumos Nr. 1013:
«Ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu (turpmāk - ūdens patēriņa starpība), tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam.»

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» lūdz iedzīvotājus rūpīgi iepazīties ar MK noteikumiem Nr. 1013 (ar 2013. gada 17. septembra grozījumiem), lai nerastos pārpratumi.

Ar MK noteikumiem Nr. 1013 var iepazīties interneta vietnē www.likumi.lv vai ierodoties SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» pie namu apsaimniekotāja 3. stāvā un kasē 1. stāvā.

Lūdzam Iecavas novada iedzīvotājus nolasīt ūdens skaitītāju rādījumus mēneša pēdējā dienā, lai nerastos liela starpība rādījumos starp mājas kopējo skaitītāju un dzīvokļu skaitītājiem.

Mājas, kurās uzstādīti kopējie ūdens skaitītāji:

Iecavā -  Baldones iela 2B;

Dārza iela 4;

Edvarta Virzas iela 23; 25; 26; 27; 28;

Ozolu iela 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 

Rīgas iela 15; 19; 21; 25A; 41;

Sila iela 6; 8;10; 12; 14;

Skolas iela 1; 2; 4;

Sporta iela 1;

Tirgus iela 2B, 2C; 3; 5; 7A; 9;

Zemgales iela 13, 13A;

Zālītē - Dārza iela 1; 3; 5; 7; 9; 10; 11; 14; 16;

Zorģos - Zorģi 1 (bibliotēka); Zorģi 2; Zorģi 3.

 

 

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» rīko akciju ŠĶIROTO ATKRITUMU SAVĀKŠANA:

 • 29. septembrī Zorģos (pie bibliotēkas)  
 • 30. septembrī Dimzukalnā (pie bibliotēkas) un Dzimtmisā (aiz Jaunkalniņu kapiem uz pagrieziena pie «Vārnu» mājām) 
 • 2. oktobrī Zālītē (pie bibliotēkas)

 
no plkst.17:00 līdz 19:00 iedzīvotāji bez maksas var nodot stiklu (pudeles, burkas), elektroniku (televizorus, datorus, monitorus, ledusskapjus),
papīru un kartonu, PET pudeles.

 

                       

                                    SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība"                             

Noslēdzies ES Kohēzijas fonda projekts

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā"

2010.gada 27.oktobrī, Rīgā, Latvijas Republikas Vides ministrijā (tagad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā) starp Vides ministriju un SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība" tika parakstīts Civiltiesiskais līguma Par projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/020 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā" īstenošanu.

Projekta izmaksas - Ls 3 603 241,42 (EUR 5 126 950,64), no tā Ls 1 290 314,42 (EUR1 835 952,02) jāapmaksā no SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība" līdzekļiem.

 Līgums tika īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā" ietvaros, veicot iepirkumus un noslēdzot līgumus par būvuzraudzību - ar SIA „BaltLine Globe", par būvdarbiem - ar Personu apvienību SIA „AKC Būve" un „Aquatica Group inc."

Projekta ietvaros Iecavā:

 1. ierīkoti 2(divi) jauni ūdens ieguves artēziskie urbumi;
 2. izbūvēta ūdens sagatavošanas - atdzelžošanas stacija, nodrošinot ūdens uzkrāšanu un piegādi iedzīvotājiem;
 3. izbūvētas jaunas bioloģiskās Notekūdens attīrīšanas iekārtas (NAI);
 4. izbūvētas 2(divas) jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) un 2(divas) rekonstruētas;
 5. izbūvēti jauni un rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 6820 metru garumā;
 6. izbūvēti jauni kanalizācijas spiedvadi 3185 metru garumā;
 7. rekonstruēti un izbūvēti jauni pašteces kanalizācijas tīkli 3935 metru garumā.

Ieguvums:

 1. Pieejamība tīram, atdzelžotam dzeramam ūdenim nodrošināta 67% iedzīvotāju Iecavā.
 2. Pieejamība notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumiem nodrošināta 61,8% iedzīvotāju Iecavā.

Projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā" līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība".

 

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀ, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

05.09.2014. uzklausīšanas sanāksme par SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība" iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2014.gada 5.septembrī plkst.13:00 SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība" telpās (3.stāva zālē), E.Virzas ielā 21, Iecavā, Iecavas novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība" iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība" pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība" iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt  pa telefonu vai e-pastu līdz 2014.gada 4.septembrim (kontaktpersona Kristīne Breikša, t.67873185;  kristine.breiksa@sprk.gov.lv).                                                                                                                                                                       

Iepazīties ar SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība" iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu var Regulatora mājaslapā https://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

 

Paziņojums par tarifa projektu
(18.08.2014.)

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība", reģ. Nr. 43603016206, Edvarta Virzas iela 21a, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, izstrādāja un 2014.gada 9.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu,
kas ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2010.gada 12.maija lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika",
ievērojot regulatora padomes 2010.gada 14.jūlija lēmumu Nr.1/12
„Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu".

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN) **

Piedāvātais tarifs
(bez PVN) **

  Tarifa palielinājums (%)

 Ūdensapgādes pakalpojumi

0,57 EUR/m3
(0,40 Ls/m3)

0,71 EUR/m3

  24,6

 Kanalizācijas
pakalpojumi

1,04 EUR/m3
(0,73 Ls/m3)

1,64 EUR/m3

  57,7

 

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība", Edvarta Virzas ielā 21a, Iecavā, LV-3913, no plkst. 9:00 līdz 16:00 (pusdienas pārtraukums no plkst. 12:00 līdz 13:00), iepriekš sazinoties ar ūdenssaimniecības vadītāju Jāni Nitišu pa tālr. 29293932 vai ekonomisti Ināru Lokšinu pa tālruni 63963956.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība", Edvarta Virzas ielā 21a, Iecavā, LV-3913, e-pasta adrese udenss@apollo.lv, faksa numurs 63963955, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» 12.maijā noslēdza līgumu par būvdarbu veikšanu ERAF līdzfinansētā projekta «Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Dārza ielā 4, Iecavā» ietvaros ar būvnieku SIA «Kvēle» par cenu EUR 321 009,55 (bez PVN 21%). Būvuzraudzību veiks SIA «Būvniecības Konsultants». Līgums noslēgts 15.maijā par cenu EUR 2904 (t.sk. PVN 21%).

Līgums par autoruzraudzību noslēgts 14.maijā ar SIA «Arhitekta G.Vīksnas birojs» par cenu EUR 1452,00 (t.sk. PVN 21%).

Saskaņā ar noslēgto līgumu, būvdarbi tiek uzsākti 21.maijā. Darbus paredzēts veikt 12 mēnešu laikā.

 

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» rīko akcijas šķiroto atkritumu savākšana Iecavas novadā.

Iedzīvotāji bez maksas var nodot stiklu (pudeles, burkas), elektroniku (televizorus, datorus, monitorus, ledusskapjus), papīru un kartonu, PET pudeles, arī lielgabarīta atkritumus.

Lielgabarīta atkritumus lūdzam pieteikt iepriekš.

Informācijas tālrunis: 25508909

 

 • 2014.gada 15.maijā no plkst.17:00 līdz 19:00 Zorģos (pie bibliotēkas)
 • 2014.gada 20.maijā no plkst.17:00 līdz 19:00 Dimzukalnā (pie bibliotēkas), Dzimtmisā (aiz Jaunkalniņu kapiem uz pagrieziena pie dzīvojamām mājām „Vārnas")
 • 2014.gada 22.maijā no plkst.17:00 līdz 19:00 Zālītē (pie bibliotēkas)

 

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»

reģ. Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads,

paziņo, ka iepirkuma

«Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota renovācija Dārza ielā 4, Iecavā»

projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/160 (ERAF)

«Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Dārza ielā 4, Iecavā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi» ietvaros (identifikācijas Nr. DzKS 2014/01/ERAF)

līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA «Kvēle» (reģ.Nr. 43603002795) 

ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 321 009,55.

Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - 11.03.2014.

 

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»

reģ. Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads,

paziņo, ka iepirkuma

«Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota renovācija Skolas ielā 1, Iecavā»

projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/088 (ERAF)

 «Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Skolas ielā 1, Iecavā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi» ietvaros (identifikācijas Nr. DzKS 2014/02/ERAF)

līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA «BKS Energy» (reģ.Nr. 40003416897) 

ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 145 479,48.

Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - 11.03.2014.

 

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» atvainojas visiem ABONENTIEM,

kuri 2014.gada 15. un 16.janvārī veica maksājumus SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» kasē par apsaimniekošanas un komunālajiem pakalpojumiem 2013.gada decembrī.

Saistībā ar izmaiņām pakalpojumu uzskaites sistēmā, pārejot no latiem uz euro, pakalpojumu uzskaites programmas aprēķins nesakrita ar rēķinos norādīto summu,
un iekasēta programmas aprēķinātā summa (lielāka vai mazāka).

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» apliecina, ka rēķinos norādītā summa ir pareiza. Starpība no iekasētās summas, kas lielāka par rēķinā norādīto summu, tiks uzskaitīta kā avanss, bet starpība no iekasētās summas, kas mazāka par rēķinā norādīto summu,
tiks pievienota rēķinam par 2014.gada janvāri.

Neskaidrību gadījumā zvanīt valdes loceklim J.Feldmanim, mob.tālr.29124408.

 

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»

reģ. Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads,

izsludina iepirkumu

 «Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota renovācija Skolas ielā 1, Iecavā»

projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/088 (ERAF)

 «Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Skolas ielā 1, Iecavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi» ietvaros.

 (identifikācijas Nr. DzKS 2014/02/ERAF)

Ar iepirkuma procedūras nolikumu un veicamo darbu apjomu var iepazīties un saņemt elektroniski - internetā, Iecavas novada pašvaldības mājas lapas www.iecava.lv pašvaldības kapitālsabiedrības SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» informācijas sadaļā
līdz 17.02.2014. plkst.16:00.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiek noteikts 2014.gada 17.februāria plkst.16:00.

Kontaktinformācija: Jānis Feldmanis, SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» valdes loceklis, mob. Tālr. 29124408, tālrunis 63942938, fakss 63963955.

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Ēkas energoaudita pārskats

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums

Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte

Ēkas tehniskā informācija

Paskaidrojuma raksts

Jautājumi un atbildes

 

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»

reģ. Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads,

izsludina iepirkumu

 «Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota renovācija Dārza ielā 4, Iecavā»

projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/160 (ERAF)

 «Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Dārza ielā 4, Iecavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi» ietvaros

 (identifikācijas Nr. DzKS 2014/01/ERAF).

Ar iepirkuma procedūras nolikumu un veicamo darbu apjomu var iepazīties un saņemt elektroniski - internetā, Iecavas novada pašvaldības mājas lapas www.iecava.lv pašvaldības kapitālsabiedrības SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» informācijas sadaļā
līdz 17.02.2014. plkst.14:00.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiek noteikts 2014.gada 17.februāra plkst.14:00.

Kontaktinformācija: Jānis Feldmanis, SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» valdes loceklis, mob. tālr. 29124408, tālrunis 63942938, fakss 63963955.

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Ēkas energoaudita pārskats 

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums

Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte

Ēkas tehniskā informācija

Darba organizācija

Ģenerālais plāns

Paskaidrojuma raksts

Apkures tehniskā shēma:

AVK 1 ; AVK 2 ; AVK 3 ; AVK4 ; AVK 5 ; AVK 6 ; AVK7 ; AVK8 ; AVK 9 ; AVK 10 ; AVK 11 ; AVK12

Arhitektūras risinājumi:

AR1 ; AR2

Pielikumi: P1 ; P2 ; P3 ; P4 ; P5 ; P6 ; P7 ; P8 ; P9 ; P10 ; P11 ; P12 ; P13

Jautājumi un atbildes

 

Paziņojums par sadzīves atkritumu tarifa apstiprināšanu

Saskaņā ar dabas resursu nodokļa likmes maiņu (pēc 2013. gada 6. novembra grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā), palielinās maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu SIA „Zemgales EKO" apsaimniekotajā poligonā „Grantiņi", kur visus Iecavas novadā savāktos sadzīves atkritumus deponē SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība".

Šo izmaiņu rezultātā no 2014.gada 1.februāra ir noteikts jauns tarifs par 1 m3 cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība" klientiem tiks palielināts no LVL 9,29 (EUR13,22) uz LVL 9,56 (EUR 13,60)
ar pievienotās vērtības nodokli.

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība" nemainīs maksu par atkritumu savākšanu un pārvadāšanu. Tarifs palielinās sakarā ar dabas resursu nodokļa maiņu.

Privātmāju īpašnieki par 0,24 m3 konteinera izvešanu līdz šim maksāja Ls 2,23 (euro 3,17).

No 2014. gada 1. februāra 0,24 m3 konteinera izvešana maksās Ls 2,29 (euro 3,27)
ar pievienotās vērtības nodokli.

 Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ikmēneša maksa par atkritumu savākšanu palielināsies aptuveni par 0,05 euro.

 

PAZIŅOJUMS Iecavas iedzīvotājiem

Saistībā ar pāreju uz eiro SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» kase no 2014.gada 1.janvāra līdz 14.janvārim būs slēgta.

Maksājumu veikšanai lūdzam izmantot bezskaidras naudas norēķinu.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» administrācija

 

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»

reģ. Nr. 43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads,

paziņo, ka iepirkuma procedūrā «Atlikto darbu un defektu novēršana līgumā «Dzeramā ūdens ieguves un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija Iecavas novadā» projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā»» Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/020 ietvaros
Identifikācijas Nr. DzKS 2013/03/KF
līguma slēgšanas tiesības piešķirtas
Personu apvienībai SIA «Vītola projekti» (reģ. Nr. 40103419423) un
SIA «Būvuzņēmēju apvienība»(reģ. Nr. 40103723794)
ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa Ls 214 500,00.
Lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu datums - 11.11.2013.

 

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»

reģ. Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads,

paziņo, par iepirkuma

«Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota renovācija Skolas ielā 1, Iecavā»

projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/088 (ERAF)

 «Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Skolas ielā 1, Iecavā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi» ietvaros (identifikācijas Nr. DzKS 2013/01/ERAF)

procedūras pārtraukšanu un

lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA «Abama Holding» atcelšanu.

Lēmuma par iepirkuma procedūras pārtraukšanu datums - 08.11.2013.

   

Iedzīvotāju ievērībai - izmaiņas kases darba laikā (no 01.05.2010.)

 • Maksa par atkritumu apsaimniekošanu - Ls 7,39 par 1 m3.  

No 2009.gada 1.jūlija tiks aprēķināta maksa par atkritumu apsaimniekošanu vienam iedzīvotājam mēnesī pēc attiecīgajā mēnesī faktiski savākto atkritumu daudzuma.

Savākto atkritumu uzskaite tiks veikta atsevišķi Iecavas centrā un Dartijas mikrorajona teritorijā.

Piemērs:

2009.gada jūnijā faktiski savāktais atkritumu daudzums:

Iecavas centrā - 341,16 m3

Dartijas teritorijā - 84,72 m3.

Samaksa vienam iedzīvotājam par sadzīves atkritumu izvešanu:

Iecavas centrā - Ls 1,15

341,16 m3 (izvesti atkritumi) x 6,11 Ls/m3 (jaunais tarifs) : 2193 (cilvēki Iecavas centrā) = Ls 0,95 + PVN 21% = Ls 1,15;

Dartijas teritorijā - Ls 1,11

84,72 m3 (izvesti atkritumi) x 6,11 Ls/m3 (tarifs) : 563 (cilvēki Dartijas teritorijā) = Ls 0,92 Ls + PVN 21% = Ls 1,11.

Maksājuma summa mainīsies pēc faktiski izvesto atkritumu daudzuma katru mēnesi.

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» uzsver, ka maksu var samazināt, šķirojot atkritumus. Par dalīto atkritumu konteineru izvešanu iedzīvotājiem nav jāmaksā.

Par dalītajiem atkritumiem

Konteinerus papīram un plastmasai (PET) var izmantot jebkura fiziska un juridiska persona, kurai ar SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība" noslēgts līgums par atkritumu savākšanu.

No 2011. gada 1. augusta uzņēmums aicina iedzīvotājus papildu papîram un plastmasai šķirot arī stiklu. Taras stiklu (pudeles un burkas) jānovieto dzeltenajos konteineros konteineru novietošanas laukumos kopā ar plastmasu vai arī Iecavas notekūdens attīrīšanas iekârtu teritorijā novietotajos stikliem paredzētos konteineros atsevišķi:

Ø taras stiklam (pudelēm, burkām);
Ø logu stiklam.

Lapas informācija atjaunota:    01.12.2022