Iecavas
pilsēta un pagasts
IEgūst
Seko: facebook instagram

Info Iecavas siltums

0

19.12.2021.

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/077 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Siltumtīklu pārbūve Iecavā" īstenošanu. 2020.gada 12. jūlijā Uzņēmums noslēdza līgumu ar SIA “DGS” par “Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzības veikšana savienojošā siltumtīklu posma izbūvei Iecavā”. Siltumtrases izbūve ir pabeigta. Izbūvētā siltumtrase nodota ekspluatācijā 2021.gada oktobrī.

_________________________________________________________________________________________

19.12.2021.

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/078 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu" īstenošanu. Katlu mājas vispārējā būvniecība pabeigta. Šķeldas katls uzstādīts, turpinās ieregulēšanas darbi un veikta 72h testēšana.  Objekts tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā.

_________________________________________________________________________________________

19.09.2021.

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/077 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Siltumtīklu pārbūve Iecavā" īstenošanu. 2020.gada 12. jūlijā Uzņēmums noslēdza līgumu ar SIA “DGS” par “Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzības veikšana savienojošā siltumtīklu posma izbūvei Iecavā”. Siltumtrases izbūve ir pabeigta.

_________________________________________________________________________________________

19.09.2021.

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/078 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu" īstenošanu. Katlu mājas vispārējā būvniecība pabeigta. Šķeldas katls uzstādīts un veikti regulēšanas darbi.  Notiek iekšdarbi un labiekārtošanas darbi.

_________________________________________________________________________________________

 

Gala tarifs lietotājiem no 2020.gada 21.decembra līdz 2021.gada 20.decembrim - 51,57 EUR/MWh (bez PVN).

 

Siltumenerģijas tarifu apkopojums no SPRK tarifu kartes (2021.gada februāris) - šeit.
 

____________________________________________________________________________________________

12.02.2021.

Pēc SPRK lēmuma rēķinu sagatavošanas izcenojums tiek norādīts atsevišķi

____________________________________________________________________________________________

25.11.2020.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Iecavas siltums” jaunus siltumenerģijas pakalpojumu tarifus

Gala tarifs lietotājiem no 2020.gada 21.decembra līdz 2021.gada 20.decembrim - 51,57 EUR/MWh (bez PVN).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 12.11.2020. lēmums Nr.146 - šeit.

 

 

____________________________________________________________________________________________

19.06.2021.

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/078 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu" īstenošanu. Katlu mājas vispārējā būvniecība pabeigta. Šķeldas katls uzstādīts un veikti regulēšanas darbi.  Notiek iekšdarbi un labiekārtošanas darbi.

____________________________________________________________________________________________

19.06.2021.

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/077 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Siltumtīklu pārbūve Iecavā" īstenošanu. 2020.gada 12. jūlijā Uzņēmums noslēdza līgumu ar SIA “DGS” par “Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzības veikšana savienojošā siltumtīklu posma izbūvei Iecavā”. Siltumtrases izbūve ir pabeigta. Notiek asfaltēšanas un labiekārtošanas darbi.

____________________________________________________________________________________________

19.03.2021.

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/078 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu" īstenošanu. 2021.gada Notiek katlu mājas demontāžas, dolomīta slāņa noņemšanas un pamatplātnes, dūmeņa pamatnes betonēšanas darbi. Tiek veikta metāla konstrukciju un iekārtu piegāde.

____________________________________________________________________________________________

19.03.2021.

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/077 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Siltumtīklu pārbūve Iecavā" īstenošanu. 2020.gada 12. jūlijā Uzņēmums noslēdza līgumu ar SIA “DGS” par “Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzības veikšana savienojošā siltumtīklu posma izbūvei Iecavā”. Siltumtrases izbūve ir pabeigta. Notiek labiekārtošanas darbi.

____________________________________________________________________________________________

19.12.2020.

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/078 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu" īstenošanu. Būvprojektam tiek veikta ekspertīze.

____________________________________________________________________________________________

19.12.2020.

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/077 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Siltumtīklu pārbūve Iecavā" īstenošanu. 2020.gada 12. jūlijā Uzņēmums noslēdza līgumu ar SIA “DGS” par “Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzības veikšana savienojošā siltumtīklu posma izbūvei Iecavā”. Siltumtrases izbūve ir pabeigta. Asfaltēšanas un labiekārtošanas darbi atlikti līdz brīdim, kad iestāsies attiecīgie laika apstākļi šo darbu veikšanai.

____________________________________________________________________________________________

 

19.09.2020.

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/078 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu" īstenošanu. Notiek būvprojekta izstrāde.

____________________________________________________________________________________________

19.09.2020.

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/077 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Siltumtīklu pārbūve Iecavā" īstenošanu. 2020.gada 12. jūlijā Uzņēmums noslēdza līgumu ar SIA “DGS” par “Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzības veikšana savienojošā siltumtīklu posma izbūvei Iecavā”. Siltumtrases izbūve ir pabeigta. Uzsākti labiekārtošanas darbi.

___________________________________________________________________________________________

19.06.2020.

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/078 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu" īstenošanu. Pabeigta katla izgatavošana. Notiek būvprojekta saskaņošana.

____________________________________________________________________________________________

19.06.2020.

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/077 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Siltumtīklu pārbūve Iecavā" īstenošanu. Šī gada 12. jūlijā Uzņēmums noslēdza līgumu ar SIA “DGS” par “Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzības veikšana savienojošā siltumtīklu posma izbūvei Iecavā”. Norisinās būvdarbi. Izbūvēti 230m trases.

____________________________________________________________________________________________

19.03.2020.

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/078 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu" īstenošanu. Šobrīd notiek katla izgatavošana un projektēšana.

____________________________________________________________________________________________

19.03.2020.

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/077 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Siltumtīklu pārbūve Iecavā" īstenošanu. Šī gada 12. jūlijā Uzņēmums noslēdza līgumu ar SIA “DGS” par “Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzības veikšana savienojošā siltumtīklu posma izbūvei Iecavā”. Saņemta būvatļauja būvniecības darbu uzsākšanai. Notiek satiksmes organizācijas saskaņošana un tiek veikti priekšdarbi būvniecības uzsākšanai.

____________________________________________________________________________________________

19.12.2019

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/078 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu" īstenošanu. Šobrīd notiek katla izgatavošana un projektēšana.

____________________________________________________________________________________________

19.12.2019

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/077 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Siltumtīklu pārbūve Iecavā" īstenošanu. Šī gada 12. jūlijā Uzņēmums noslēdza līgumu ar SIA “DGS” par “Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzības veikšana savienojošā siltumtīklu posma izbūvei Iecavā”. Šobrīd notiek projektēšana.

____________________________________________________________________________________________

20.09.2019

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/078 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu" īstenošanu. Šobrīd notiek katla izgatavošana un projektēšana.

____________________________________________________________________________________________

20.09.2019

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/077 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Siltumtīklu pārbūve Iecavā" īstenošanu. Šī gada 12. jūlijā Uzņēmums noslēdza līgumu ar SIA “DGS” par “Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzības veikšana savienojošā siltumtīklu posma izbūvei Iecavā”. Šobrīd notiek projektēšana.

____________________________________________________________________________________________

18.06.2019

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/078 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu" īstenošanu. Šī gada 29. maijā Uzņēmums noslēdza līgumu ar SIA “FILTER” par "Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu".

____________________________________________________________________________________________

18.06.2019

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/077 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Siltumtīklu pārbūve Iecavā" īstenošanu. Pašlaik turpinās iepirkuma procedūras “Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzības veikšana savienojošā siltumtīklu posma izbūvei Iecavā” norise.

____________________________________________________________________________________________

20.03.2019

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/078 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu" īstenošanu. Pašlaik norisinās iepirkuma procedūra “Būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana siltumavota Grāfa laukumā 5, Iecavā, izbūves laikā”.

____________________________________________________________________________________________

20.03.2019.

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/077 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru ”SIA "Iecavas siltums" veiksmīgi turpina projekta "Siltumtīklu pārbūve Iecavā" īstenošanu. Pašlaik norisinās iepirkuma procedūra “Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzības veikšana savienojošā siltumtīklu posma izbūvei Iecavā”.

____________________________________________________________________________________________

07.11.2018.

Iecavas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Iecavas siltums”, reģ. Nr. 40003097945,
juridiska adrese: Tirgus iela 12, Iecava, Iecavas novads, LV-3913,
izsludina iepirkuma procedūru “Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzības veikšana
savienojošā siltumtīklu posma izbūvei Iecavā” (ID Nr. IS-2018/3).

Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Kontaktpersonas - SIA „Iecavas siltums” valdes loceklis Juris Drizļionoks

                            tālr.: 26008070, e-pasts: iecavas.siltums@inbox.lv

                           SIA „Iecavas siltums” jurists Andis Kaspars

                           tālr.: 29725598, e-pasts: iecavas.siltums@inbox.lv

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms - būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzības veikšana jauna siltumtīklu savienojošā posma izbūvei Iecavā saskaņā ar visu iepirkuma procedūras dokumentu (t.sk. nolikuma ar visiem pielikumiem) prasībām, tehnisko specifikāciju, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, Latvijas būvnormatīvus, standartus un Eiropas standartizācijas organizācijas standartus, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā.

Iepirkuma procedūra sastāv no diviem posmiem:

1. posms – Kandidātu atlase, kurā piedalās visi Kandidāti, kuri ir iesnieguši Pieteikumu iepirkuma procedūrā, kurā tiks atlasīti Kandidāti tālākai dalībai iepirkuma procedūrā un Piedāvājumu iesniegšanai atbilstoši uzaicinājumā noteiktām prasībām;

2. posms –saimnieciski visizdevīgākā Piedāvājuma izvēle.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājaslapā https://www.iecava.lv/.

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai Iecavas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Iecavas siltums" , Tirgus iela 12, Iecava, Iecavas novads, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 27.novembrim, plkst. 14:00, Tirgus iela 12, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 personīgi vai atsūtot pa pastu.

IEPIRKUMA DOKUMENTI - šeit

Iepirkuma rezultāti:

Iepirkuma uzvarētājs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DGS", Reģ.Nr. 40003261723
Līgumcena - 525 032.18 EUR
 

____________________________________________________________________________________________

01.11.2018.

Iecavas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Iecavas siltums”, reģ. Nr. 40003097945,
juridiskā adrese: Tirgus iela 12, Iecava, Iecavas novads, LV-3913,
izsludina iepirkuma procedūru “Būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana
siltumavota Grāfa laukumā 5, Iecavā, izbūves laikā” (ID Nr. IS-2018/2).

Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Kontaktpersonas - SIA „Iecavas siltums” valdes loceklis Juris Drizļionoks

                               tālr.: 26008070, e-pasts: iecavas.siltums@inbox.lv

                             SIA „Iecavas siltums” jurists Andis Kaspars

                                tālr.: 29725598, e-pasts: iecavas.siltums@inbox.lv

 

       Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms - būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana biomasas (šķeldas) katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3,0 MW Grāfa laukumā 5, Iecavā, izbūves laikā, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma ar visiem pielikumiem prasībām, Tehnisko specifikāciju, Latvijas būvnormatīviem un standartiem.

       Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi jāveic ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, Latvijas būvnormatīvus, standartus un Eiropas standartizācijas organizācijas standartus, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā, kā arī visus iepirkuma procedūras dokumentus.

Iepirkuma procedūra sastāv no diviem posmiem:

1. posms – Kandidātu atlase, kurā piedalās visi Kandidāti, kuri ir iesnieguši Pieteikumu iepirkuma procedūrā, kurā tiks atlasīti Kandidāti tālākai dalībai iepirkuma procedūrā un Piedāvājumu iesniegšanai atbilstoši uzaicinājumā noteiktām prasībām;

2. posms – Tehniskā un finanšu piedāvājuma iesniegšana, sarunas ar uzaicinātajiem Pretendentiem (ja tādas ir nepieciešamas), un saimnieciski visizdevīgākā Piedāvājuma izvēle.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā https://www.iecava.lv/.

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai Iecavas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Iecavas siltums" , Tirgus iela 12, Iecava, Iecavas novads, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 23.novembrim, plkst. 14:00, Tirgus iela 12, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 personīgi vai atsūtot pa pastu.

IEPIRKUMA DOKUMENTI - šeit

JAUTĀJUMI UN ATBILDES - šeit

Kandidātu atlases nolikumā veikti grozījumi, kā arī ir pagarināts kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 04.12.2018.
Koriģētais iepirkuma nolikums - šeit

Iepirkuma rezultāti:

Iepirkuma uzvarētājs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FILTER", Reģ.Nr. 50003186431
Līgumcena - 1 677000.00 EUR

____________________________________________________________________________________________

17.11.2017.

SIA ''Iecavas siltums''
Reģ.Nr. 40003097945
Adrese: Tirgus iela 12, Iecava, Iecavas novads
izsludina iepirkumu Nr. IS/2017/005

„Lietota komerctransporta piegāde”.

 

Iepirkuma procedūras nolikums

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 30.novembrim plkst.14:00 Tirgus ielā 12, Iecavā, Iecavas nov., iesniedzot personīgi, atsūtot pa pastu vai atsūtot elektroniski uz iecavas.siltums@inbox.lv.

Kontaktpersona - valdes loceklis Juris Drizļionoks, tel. 63941564.

____________________________________________________________________________________________

SIA ''Iecavas siltums''
Reģ.Nr. 40003097945
Adrese: Tirgus iela 12, Iecava, Iecavas novads
izsludina iepirkumu:
Identifikācijas Nr. IS/2015/001 "Lietota komerctransporta piegāde".


Ar iepirkuma procedūras nolikumu var iepazīties šeit.
Pieteikuma iesniegšanas termiņš tiek noteikts 2015.gada 13.aprīlis plkst. 14:00
Pieteikumu var iesniegt personīgi SIA Iecavas siltums, Tirgus ielā 12, Iecavā, Iecavas novadā
vai sūtot pa pastu vai sūtot piedāvājumu uz e-pastu: iecavas.siltums@inbox.lv

Kontaktpersona Andis Kaspars, tel. 29725598, e-pasts iecavas.siltums@inbox.lv.

____________________________________________________________________________________________

SIA Iecavas siltums
Reģ.Nr. 40003097945
Adrese:Tirgus iela 12, Iecava, Iecavas novads
izsludina sekojošu iepirkumu:
Identifikācijas Nr. IS/2014/002
Gaisa kondicionēšanas sistēmas uzstādīšana SIA Iecavas siltums administrācijas ēkā


Ar iepirkuma procedūras nolikumu  var iepazīties  šeit
Pieteikuma iesniegšanas termiņš tiek noteikts līdz 2014.gada 2.septembrim plkst. 14:00
Pieteikumu var iesniegt personīgi SIA Iecavas siltums, Tirgus ielā 12, Iecavā, Iecavas novadā vai sūtot pa pastu vai sūtot piedāvājumu uz e-pastu iecavas.siltums@inbox.lv

Kontaktpersona Andis Kaspars, tel. 29725598 e-pasts iecavas.siltums@inbox.lv

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums 26.05.2016.

Siltumenergijas uzskaite un aprēķins par 2012. gada decembri

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums 24.10.2012.

Iecavas novada domes 14.08.2012. sēdes lēmums «Par individuālo siltummezglu apkalpošanas tarifa apstiprināšanu Iecavas novadā»

 

Tarifi

- siltumenerģijas tarifs no 2020.gada 21.decembra līdz 2021.gada 20.decembrim - 51,57 EUR/MWh (bez PVN).

- siltumenerģijas tarifs 2020. gada decembrī - 45,11 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2020. gada novembrī - 45,11 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2020. gada oktobrī - 45,11 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2020. gada septembrī - 45,11 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2020. gada augustā - 45,11 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2020. gada jūlijā - 45,11 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2020. gada jūnijā - 45,11 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2020. gada maijā - 45,11 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2020. gada aprīlī - 45,11 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2020. gada martā - 45,11 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2020. gada februārī - 49,57 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2020. gada janvārī - 50,01 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2019. gada decembrī - 50,91 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2019. gada novembrī - 50,91 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2019. gada oktobrī - 50,91 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2019. gada septembrī - 50,91 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2019. gada augustā - 50,91 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2019. gada jūlijā - 50,91 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2019. gada jūnijā - 50,91 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2019. gada maijā - 50,91 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2019. gada aprīlī - 50,91 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2019. gada martā - 49,13 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2019. gada februārī - 51,79 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2019. gada janvārī - 48,68 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2018. gada decembrī - 48,68 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2018. gada novembrī - 54,47 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2018. gada oktobrī - 54,47 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2018. gada septembrī - 49,12 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2018. gada jūnijā - 49,12 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2018. gada maijā - 49,12 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2018. gada aprīlī - 49,12 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2018. gada martā - 49,12 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2018. gada februārī - 49,12 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2018. gada janvārī - 49,12 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2017. gada decembrī - 49,12 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2017. gada novembrī - 49,12 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2017. gada oktobrī - 49,12 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2017. gada septembrī - 49,12 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2017. gada augustā - 49,12 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2017. gada jūnijā - 48,68 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2017. gada maijā - 48,68 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2017. gada aprīlī - 48,68 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2017. gada martā - 49,12 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2017. gada februārī - 49,12 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2017. gada janvārī - 47,79 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2016. gada decembrī - 47,79 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2016. gada novembrī - 46,90 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2016. gada oktobrī - 46,90 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2016. gada septembrī - 46,90 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2016. gada augustā - 46,90 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2016. gada jūlijā - 46,46 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2016. gada jūnijā - 46,02 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2016. gada maijā - 46,46 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2016. gada aprīlī - 47,34 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2016. gada martā - 48,24 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2016. gada februārī - 49,12 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2016. gada janvārī - 50,01 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2015. gada decembrī - 50,01 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2015. gada novembrī - 50,01 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2015. gada oktobrī - 50,01 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2015. gada septembrī - 50,01 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2015. gada augustā - 50,46 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2015. gada jūlijā - 50,91 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2015. gada jūnijā - 52,23 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2015. gada maijā - 53,13 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2015. gada aprīlī - 53,13 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2015. gada martā - 53,13 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2015. gada februārī - 54,03 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2015. gada janvārī - 54,47 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2014. gada decembrī - 54,91 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2014. gada novembrī - 55,35 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2014. gada oktobrī - 55,35 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2014. gada septembrī - 54,91 EUR/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2014. gada augustā - Eur 54,91 (38,59 Ls)/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2014. gada jūlijā - Eur 54,91 (38,59 Ls)/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2014. gada jūnijā - Eur 54,47 (38,28 Ls)/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2014. gada maijā - Eur 54,47 (38,28 Ls)/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2014. gada aprīlī - Eur 54,47 (38,28 Ls)/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2014. gada martā - Eur 54,47 (38,28 Ls)/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2013. gada oktobrī - 38,90 Ls (55,35 Eur)/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2013. gada septembrī - 38,90 Ls/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2013. gada augustā- 38,90 Ls/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2013. gada jūlijā- 38,90 Ls/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2013. gada jūnijā - 39,22 Ls/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2013. gada maijā - 39,22 Ls/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2013. gada aprīli - 39,22 Ls/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2013. gada martā - 39,22 Ls/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2013. gada februārī - 39,22 Ls/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2013. gada janvārī - 40,15 Ls/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2012. gada decembrī - 40,47 Ls/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2012. gada novembrī - 48,89 Ls/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2012. gada oktobrī - 48,89 Ls/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2012. gada septembrī - 48,89 Ls/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2012. gada augustā - 48,89 Ls/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2012. gada jūlijā - 48,89 Ls/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2012. gada jūnijā - 46,36 Ls/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2012. gada maijā - 46,36 Ls/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2012. gada aprīlī - 46,36 Ls/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2012. gada martā - 46,36 Ls/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2012. gada februārī - 46,36 Ls/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2012. gada janvārī - 46,36 Ls/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2011. gada decembrī - 40,47 Ls/MWh (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2011.gada novembrīLs 41,95 (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2011.gada oktobrīLs 41,95 (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2011.gada aprīlī - Ls 38,79 (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2011.gada martā - Ls 38,79 (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2011.gada februārī - Ls 39,42 (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2011.gada janvārī - Ls 40,05 (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2010.gada decembrī - Ls 41,31 (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2010.gada novembrī - Ls 41,31 (bez PVN)

- siltumenerģijas tarifs 2010.gada oktobrī - Ls 41,31 (bez PVN) 

- siltumenerģijas tarifs 2010.gada aprīlī - Ls 39,42

- siltumenerģijas tarifs 2010.gada martā - Ls 34,37
pie dabasgāzes diferencētā tirdzniecības gala tarifa bez PVN 166.10 (Ls/tūkst.nm).

- siltumenerģijas tarifs 2010.gada februārīLs 34,37
pie dabasgāzes diferencētā tirdzniecības gala tarifa bez PVN 166.10 (Ls/tūkst.nm).

- siltumenerģijas tarifs 2010.gada janvārīLs 34,37
pie dabasgāzes diferencētā tirdzniecības gala tarifa bez PVN 166.10 (Ls/tūkst.nm).

- siltumenerģijas tarifs 2009.gada decembrīLs 34,37
pie dabasgāzes diferencētā tirdzniecības gala tarifa bez PVN 166.10 (Ls/tūkst.nm).

- siltumenerģijas tarifs 2009.gada novembrī - Ls 34,37
pie dabasgāzes diferencētā tirdzniecības gala tarifa bez PVN 166.10 (Ls/tūkst.nm).
       
- siltumenerģijas tarifs 2009.gada oktobrī ir 36.27 Ls/MWh (bez PVN), ievērojot piegādātās dabasgāzes tirdzniecības gala tarifu oktobrī 181.10 Ls/tkst.nm3.


 

Sabiedrisko pakalpojumu regulatora padomes lēmums Nr.40

Sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmums Nr.33 

 

  • Gada pārskati

2018. gads

2017. gads

2016. gads

2015. gads

​2014. gads

2013. gads

2012. gads

2011. gads 

2010. gads

2009. gads

2008. gads

2007. gads

2006. gads

 

  • Daudzdzīvokļu māju apkures izmaksas 2006.-2007.gadā

 

Iecavas centrs 

Dartija 

Lapas informācija atjaunota:    14.03.2022