Iecavas
pilsēta un pagasts
IEgūst
Seko: facebook instagram

''Iecavas siltuma'' iepirkumi

09-09-2021 0

Iecavas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Iecavas siltums”,

reģ. Nr. 40003097945, juridiskā adrese: Tirgus iela 12, Iecava, Bauskas novads, LV-3913,

izsludina iepirkuma procedūru

“KOKSNES ŠĶELDAS PIEGĀDE SILTUMENERĢIJAS RAŽOŠANAI KATLUMĀJĀ GRĀFA LAUKUMĀ 5, IECAVĀ “ (ID Nr. IS-2021/4)

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2021.gada 28.septembrim  plkst. 15:00

Piedāvājumus var iesniegt personīgi, Tirgus ielā 12, Iecavā, aizlīmētā aploksnē  ar norādi  SIA Iecavas siltums iepirkuma par “KOKSNES ŠĶELDAS PIEGĀDE SILTUMENERĢIJAS RAŽOŠANAI KATLUMĀJĀ GRĀFA LAUKUMĀ 5, IECAVĀ “ (ID Nr. IS-2021/4)

vai nosūtīt pa pastu, sūtījumam jābūt saņemtam, SIA Iecavas siltumā, Tirgus ielā 12, Iecavā, pirms norādītā laika, vai nosūtot dokumentus, elektroniski parakstītus, uz e-pastu: iecavas.siltums@inbox.lv  

Kontaktpersonas -   SIA „Iecavas siltums” jurists Andis Kaspars

                                tālr.: 29725598, e-pasts: iecavas.siltums@inbox.lv

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms – koksnes šķeldas (apjoms 5000 MWh) piegāde katlu mājai Grāfa laukumā  5, Iecavā, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu un pielikumu prasībām.

Iepirkumu dokumenti: 

  1. Nolikums
  2. Finanšu piedāvājums
  3. Piegādātāja informācija
  4. Šķeldas piegādes līguma projekts
Lapas informācija atjaunota:    09.09.2021