Iecavas
pilsēta un pagasts
IEgūst
Seko: facebook instagram

''Iecavas siltuma'' iepirkumi

0

30.,09.2022.

PAZIŅOJUMS

PAR Iepirkuma ID Nr. IS-2022/6

“Siltumtrases un siltummezgla būvprojekta izstrāde un būvdarbi

IESNIEGŠANAS TERMIŅA PAGARINĀJUMU

 

Iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas Nr.:

“SILTUMTRASES UN SILTUMMEZGLA BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN BŪVDARBI”, identifikācijas Nr. IS-2022/6

 

Iepirkuma procedūras veids - atklāts konkurss.

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: iecavas.siltums@inbox.lv ne vēlāk kā līdz 05.10.2022. plkst.17:00, norādot konkursa ID numuru.

 

Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. Tie netiks atvērti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

 

__________________________________________________________________

19.09.2022.

Bauskas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Iecavas siltums”, reģ. Nr. 40003097945, juridiskā adrese: Tirgus iela 12, Iecava, Bauskas novads, LV-3913,

izsludina iepirkuma procedūru (cenu aptauju)

“Siltumtrases un siltummezgla būvprojekta izstrāde un būvdarbi
   (ID Nr. IS-2022/6)

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2022.gada 29.septembrim  plkst. 15:00

Piedāvājumus var iesniegt personīgi, Tirgus ielā 12, Iecavā, aizlīmētā aploksnē  ar norādi  SIA Iecavas siltums iepirkuma par ““Siltumtrases un siltummezgla būvprojekta izstrāde un būvdarbi “ (ID Nr. IS-2022/6)

vai nosūtīt pa pastu, sūtījumam jābūt saņemtam, SIA Iecavas siltumā, Tirgus ielā 12, Iecavā, pirms norādītā laika, vai nosūtot dokumentus, elektroniski parakstītus, uz e-pastu: iecavas.siltums@inbox.lv  

 

Kontaktpersonas -   SIA „Iecavas siltums” valdes loceklis Andis Kaspars

                                tālr.: 29725598, e-pasts: iecavas.siltums@inbox.lv

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms –  SILTUMTRASES UN SILTUMMEZGLA BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN BŪVDARBI saskaņā ar nolikumu un tehniskajām prasībām.

IEPIRKUMA DOKUMENTI:

1.NOLIKUMS 
2. Pielikumi 1-3 
3. Pielikumi 4-15 (t.sk. tehniskā specifikācija)
4. Topografija.
 

___________________________________________________________________

Iecavas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Iecavas siltums”, reģ. Nr. 40003097945, juridiskā adrese: Tirgus iela 12, Iecava, Bauskas novads, LV-3913,

izsludina iepirkuma procedūru (cenu aptauju)

“KATLU MĀJU TIRGUS IELĀ 12, GRĀFA LAUKUMĀ 5, IECAVĀ, BAUSKAS NOVADĀ FASĀDES REMONTA PAKALPOJUMI “  (ID Nr. IS-2022/5)

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2022.gada 22.jūlijam  plkst. 15:00

Piedāvājumus var iesniegt personīgi, Tirgus ielā 12, Iecavā, aizlīmētā aploksnē  ar norādi  SIA Iecavas siltums iepirkuma par “KATLU MĀJU TIRGUS IELĀ 12, GRĀFA LAUKUMĀ 5, IECAVĀ, BAUSKAS NOVADĀ FASĀDES REMONTA PAKALPOJUMI “ (ID Nr. IS-2022/5)

vai nosūtīt pa pastu, sūtījumam jābūt saņemtam, SIA Iecavas siltumā, Tirgus ielā 12, Iecavā, pirms norādītā laika, vai nosūtot dokumentus, elektroniski parakstītus, uz e-pastu: iecavas.siltums@inbox.lv  

 

Kontaktpersonas -   SIA „Iecavas siltums” valdes loceklis Andis Kaspars

                                tālr.: 29725598, e-pasts: iecavas.siltums@inbox.lv

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms –  KATLU MĀJU TIRGUS IELĀ 12, GRĀFA LAUKUMĀ 5, IECAVĀ, BAUSKAS NOVADĀ FASĀDES REMONTA PAKALPOJUMI saskaņā ar nolikumu un tehniskajām prasībām.

IEPIRKUMU DOKUMENTI:

  1. Nolikums

___________________________________________________________________

Bauskas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Iecavas siltums”,

reģ. Nr. 40003097945, juridiskā adrese: Tirgus iela 12, Iecava, Bauskas novads, LV-3913,

izsludina iepirkuma procedūru (cenu aptauju)

“KOKSNES ŠĶELDAS PIEGĀDE SILTUMENERĢIJAS RAŽOŠANAI KATLUMĀJĀ GRĀFA LAUKUMĀ 5, IECAVĀ “ (ID Nr. IS-2022/4)

 

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2022.gada 15.jūlijam  plkst. 15:00.

 

Piedāvājumus var iesniegt personīgi, Tirgus ielā 12, Iecavā, aizlīmētā aploksnē  ar norādi  SIA Iecavas siltums iepirkuma par “KOKSNES ŠĶELDAS PIEGĀDE SILTUMENERĢIJAS RAŽOŠANAI KATLUMĀJĀ GRĀFA LAUKUMĀ 5, IECAVĀ “ (ID Nr. IS-2022/4)

vai nosūtīt pa pastu, sūtījumam jābūt saņemtam, SIA Iecavas siltumā, Tirgus ielā 12, Iecavā, pirms norādītā laika, vai nosūtot dokumentus, elektroniski parakstītus, uz e-pastu: iecavas.siltums@inbox.lv  

 

Kontaktpersonas -   SIA „Iecavas siltums” valdes loceklis Andis Kaspars
                                tālr.: 29725598, e-pasts: iecavas.siltums@inbox.lv

 

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms – koksnes šķeldas (apjoms 7200 MWh) piegāde katlu mājai Grāfa laukumā  5, Iecavā, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu un pielikumu prasībām.

 

IEPIRKUMA DOKUMENTI: 

  1. Nolikums
  2. Finanšu piedāvājums
  3. Piegādātāja informācija
  4. Šķeldas piegādes līguma projekts

 

______________________________________________________________________

Iecavas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Iecavas siltums”,

reģ. Nr. 40003097945, juridiskā adrese: Tirgus iela 12, Iecava, Bauskas novads, LV-3913,

izsludina iepirkuma procedūru

“KOKSNES ŠĶELDAS PIEGĀDE SILTUMENERĢIJAS RAŽOŠANAI KATLUMĀJĀ GRĀFA LAUKUMĀ 5, IECAVĀ “ (ID Nr. IS-2021/4)

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2021.gada 28.septembrim  plkst. 15:00

Piedāvājumus var iesniegt personīgi, Tirgus ielā 12, Iecavā, aizlīmētā aploksnē  ar norādi  SIA Iecavas siltums iepirkuma par “KOKSNES ŠĶELDAS PIEGĀDE SILTUMENERĢIJAS RAŽOŠANAI KATLUMĀJĀ GRĀFA LAUKUMĀ 5, IECAVĀ “ (ID Nr. IS-2021/4)

vai nosūtīt pa pastu, sūtījumam jābūt saņemtam, SIA Iecavas siltumā, Tirgus ielā 12, Iecavā, pirms norādītā laika, vai nosūtot dokumentus, elektroniski parakstītus, uz e-pastu: iecavas.siltums@inbox.lv  

Kontaktpersonas -   SIA „Iecavas siltums” jurists Andis Kaspars

                                tālr.: 29725598, e-pasts: iecavas.siltums@inbox.lv

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms – koksnes šķeldas (apjoms 5000 MWh) piegāde katlu mājai Grāfa laukumā  5, Iecavā, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu un pielikumu prasībām.

Iepirkumu dokumenti: 

  1. Nolikums
  2. Finanšu piedāvājums
  3. Piegādātāja informācija
  4. Šķeldas piegādes līguma projekts
Lapas informācija atjaunota:    03.10.2022