Iecavas
pilsēta un pagasts
IEgūst
Seko: facebook instagram

Uzņēmēju konsultatīvā padome

18-04-2017 0

Uzņēmēju konsultatīvā padome veidota pēc Iecavas novada domes iniciatīvas, lai veicinātu labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstību pašvaldībā. Tā ir institūcija, kas konsultē domi uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas jautājumos, pārstāv nozaru uzņēmēju intereses novadā un darbojas uz brīvprātības principiem.

Priekšsēdētājs:

Sekretāre: Solvita Gulbe

Padomes locekļi:

 • Solvita Gulbe (AS „Balticovo”);
 • Linda Arāja (biedrība “Sporta klubs „Drostalas””);
 • Jānis Zeltiņš (SIA „Vizulo”);
 • Edgars Grunšteins (IK „Iecavas labumi”);
 • Jurina Berga (SIA „Baltijas Moteļu Grupa”);
 • Andris Kudlāns (SIA „Baltijas Moteļu Grupa”).

 

Padomes uzdevumi ir:

 1. pašvaldības normatīvo aktu un stratēģiskās plānošanas dokumentu izskatīšana, priekšlikumu izstrādāšana un iesniegšana domei;
 2. novada attīstības un citu stratēģiski svarīgu plānošanas dokumentu ietekmes izvērtēšana uz uzņēmējdarbības vidi un uzņēmējdarbības attīstību novadā;
 3. atbalstīšana un pasākumu organizēšana, kas veicinātu labvēlīgāku uzņēmējdarbības vides veidošanu;
 4. nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmes izvērtēšana uz sociāli ekonomisko attīstību novadā un to atbilstību novada stratēģiskajiem mērķiem un attīstības plānošanas dokumentiem;
 5. kopīgu projektu ierosināšana un īstenošana sadarbībā ar domes struktūrvienībām, lai veicinātu novada sociāli ekonomisko attīstību;
 6. uzņēmēju līdzdalības veicināšana novada mārketinga pasākumos;
 7. viedokļa noskaidrošana dažādos uzņēmējus interesējošos jautājumos un priekšlikumu sagatavošana to risināšanai;
 8. uzņēmēju informēšana par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbību;
 9. informācijas apkopošana ar uzņēmējdarbību saistītajās aktuālajās problēmās un iespēju robežās savstarpējās informācijas apmaiņas veicināšana starp nozaru uzņēmējiem;
 10. citi uzdevumi, kas saistīti ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu novadā.

 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums

Lapas informācija atjaunota:    02.05.2019