Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Skolēnus iesaista karjeras izglītībā

30.05.2017 0

Karjera ir viens no galvenajiem elementiem, kas nosaka cilvēka dzīves kvalitāti. Veiksmīga karjera sniedz cilvēkam iespēju īstenot viņa spējas un intereses personīgajā, profesionālajā un sociālajā ziņā. Taču izvēle, par ko kļūt, ir tik grūta.

Skolēnus iesaista karjeras izglītībā
FOTO: Anta Kļaveniece

Lai uzlabotu pieeju karjeras atbalstam, Iecavas pašvaldība ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs». Projekta laikā no 2017. līdz 2019. gadam Iecavas novadā paredzētas daudzveidīgas aktivitātes - karjeras atbalsta pasākumu īstenošana visiem Iecavas vidusskolas audzēkņiem un Iecavas internātpamatskolas 7.-9. klašu skolēniem.

Ar mērķgrupu strādās trīs ar karjeras izglītību saistītas profesionāles, pedagoģes-karjeras konsultantes Inga Belinska, Anita Rācene un Tatjana Šlikaite. Jau maijā liela daļa skolēnu ir iesaistījušies projekta aktivitātēs: vidusskolas 3., 4. un 5. klašu skolēni iepazina dažādas ar drošību saistītas profesijas, savukārt 1.-3. klašu skolēni ar sajūsmu uzņēma zinātnisko teātri «Laboratorium», kura priekšnesumi un eksperimentu demonstrējumi ir gan aizraujoši, gan izglītojoši un rada bērnos pozitīvu priekšstatu un interesi par fiziku un ķīmiju. «Šo zinātniskā teātra izrādi būtu vērtīgi parādīt arī pamatskolēniem, kuri jau mācās fiziku un ķīmju,» teic Inga Belinska.  

22. maijā ar drošību saistītās profesijas devās iepazīt vidusskolas trīs ceturto klašu skolēni. Viņi apļa kārtībā paviesojās autoskolā «ZAMS», Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) punktā, kur ar ārsta palīga profesiju iepazīstināja Vēsma Balode, un zemessardzes birojā, kur par dienestu zemessardzē un jaunsardzes kustību pastāstīja Iecavas novada jaunsargu vienības instruktors Dainis Kravals. 

Autoskolā «ZAMS» pirmie ieradās 4.c klases skolēni ar audzinātāju Ingrīdu Draudziņu. Bērniem par drošību uz ceļa, instruktora profesiju un iespēju iegūt dažādu kategoriju vadītāja apliecību pastāstīja autoskolas pasniedzēja Nadežda Manavicka. Viņa ir viena no trim autoskolas pasniedzējiem un autoskolā «ZAMS» strādā jau piekto gadu, mācot B kategorijas autovadītājus. Autoskolā strādā arī pieci braukšanas instruktori, kas vada praktiskās nodarbības. Pasniedzēja pastāstīja, ka profesijā svarīgas ir ne tikai zināšanas, bet arī komunikācijas prasmes, jo grupā katru reizi ir atšķirīgi cilvēki un katram jāatrod pareizā pieeja. Taču Nadežda secina, ka strādāt ar pieaugušiem cilvēkiem ir vieglāk, nekā ar skolas vecuma bērniem, jo nav tik ļoti jācenšas noturēt viņu uzmanību, radīt motivāciju mācīties, jo viņi paši zina, ko vēlas sasniegt.

Audzinātāja Ingrīda Draudziņa piekrīt viedoklim, ka par karjeras iespējām bērniem jāsāk stāstīt jau sākumskolā. Arī paši bērni par šo tēmu izrāda lielu interesi. «Zināšanas par dažādām profesijām tiek apgūtas sociālo zinību stundās, šogad arī projektu nedēļā izvēlējāmies karjeras tēmu - bērni ēnoja skolā pieejamās profesijas - pavāri, IT speciālistu, autobusa šoferi, grāmatvedi un citas. Vēlāk rakstīja atskaites un kopumā bija sajūsmā par gūto pieredzi,» tā audzinātāja. «Profesiju izzināšana motivē bērnus arī mācīties, jo viņi saprot, kādēļ tas ir vajadzīgs. Arī iesaistīšanās šajā projektā ir ļoti vērtīga. Šodien ne tikai iepazīstam profesijas, bet arī atkārtojam un uzzinām kaut ko jaunu par drošības tēmu.»

«Mums ir arī lieli plāni vasaras mēnešiem. Trīs nedēļas ir ieplānotas aktivitātes «Profesiju vasara». Pirmās nedēļas nodarbībās - no 12. līdz 16. jūnijam - iesaistīsies bērni no 1. līdz 6. klasei, nākamajā - no 26. līdz 30. jūnijam - Iecavas vidusskolas 7.-9. klašu skolēni, un trešajā - no 10. līdz 14. jūlijam - Iecavas internātpamatskolas 7.-9. klašu skolēni. Diemžēl dalībnieku skaits ir ierobežots un katrā no nedēļām varēs darboties 15 attiecīgā vecumposma bērni.

Nodarbību laikā skolēniem tiks dota iespēja iepazīt dažādas profesijas - rotu darināšanu, uzņēmējdarbību ēdināšanā, biškopību un tās blakusproduktu ražošanu, uzņēmējdarbību tūrismā, kā arī filmētāja, restauratora un, iespējams, arī citas profesijas,» pastāstīja Inga Belinska. Viesošanās pie sava aroda pratējiem tiks organizēta tā, lai bērni iepazītu ne tikai profesiju, bet arī darba vidi, aprīkojumu, ierīces, kā arī uzzinātu, kur šo profesiju var apgūt, kādas zināšanas un īpašības tai nepieciešamas.

Augustā projektā iesaistītie pedagogi-karjeras konsultanti no visas Latvijas piedalīsies kopīgā seminārā, kur dalīsies pieredzē, analizēs darba rezultātus, lai turpmākās projekta aktivitātes, mācoties no plusiem un mīnusiem, varētu noorganizēt vēl labāk.

Anta Kļaveniece
Lapas informācija atjaunota:    30.05.2017