Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Pedagogiem piešķir kvalitātes pakāpes

30.12.2011 0

30. decembrī noslēdzās projekta «Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos»  5. posms. Šajā posmā uz 4. kvalitātes pakāpi bija pieteikušies deviņi pedagogi: septiņi no Iecavas vidusskolas, viens no Iecavas internātpamatskolas un PII «Dartijas», kā arī viens PII «Cālītis» pedagogs. Pamatojoties uz novērtēšanas komisijai iesniegtajiem dokumentiem un materiāliem, novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdē 27. decembrī tika veidots pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātu kopsavilkums. Šajā sēdē tika apkopota un izanalizēta informācija par katru novērtējamo pedagogu. Komisija izteica priekšlikumu piešķirt 4. kvalitātes pakāpi visiem deviņiem pedagogiem.

Ar 29.12.2011. Iecavas novada Domes izpilddirektora rīkojumu Nr. 341 PE
4. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe piešķirta:

Iecavas vidusskola pedagogiem: Vitai Lauciņai-Veinerei, Ingrīdai Draudziņai, Ingai Belinskai, Solveigai Linejai, Militai Pīlādzei, Edgaram Šmitam, Sanitai Kozlovai; Iecavas internātpamatskolas un Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija» pedagoģei: Inetai Zirgzdai-Šebinai un Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» pedagoģei Marinai Veserei.

Lapas informācija atjaunota:    12.12.2014
TWITTER
Iecavas novads
30 okt
Novembrī grupu vingrošanas nodarbībās varēs piedalīties attālināti! #IEcavasnovads #IEkustina https://t.co/mdvV0F3fIj