Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Skolēni iepazīst profesijas

07.03.2018 0

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 6.martā  Iecavas vidusskolā  169  4.-5. klašu skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā  “Izzini, uzzini, dari!”

Pasākuma mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar profesijām dabaszinātņu un tehnikas nozarē, aktualizējot izglītojamo kompetences. Skolēni iepazinās ar mūsdienās vajadzīgām profesijām dabaszinātņu un tehnikas  nozarē, pilnveidoja  prasmi  klausīties, sadarboties, būt uzmanīgiem un  precīziem, būt radošiem. Pasniedzēji aktualizēja katra atbildību par darba kvalitāti. Radošo darbnīcu norises gaitā skolēni  iepazina dabaszinību un tehnikas jomu profesijas.  Radošās darbnīcas tika organizētas grupās pēc veidotā laika grafika. Skolēni darbojās divās darbnīcās - “Optikas fiziķis “ un „Mehāniķis un zobu birste”.

TEHNISKI RADOŠĀS DARBNĪCAS:

Radošajā darbnīcā “Optikas Fiziķis” izglītojamie tika iepazīstināti ar fiziķa profesiju un to, kā veiksmīgāk plānot karjeru. Prezentācijā skolēniem stāstīja par nepieciešamo izglītību, prasmēm, mācību priekšmetiem un īpašībām kādām jāpiemīt, lai kļūtu par fiziķi. Darbnīcas otrajā daļā dalībnieki iejutās fiziķa profesijā, pielietojot tajā nepieciešamās prasmes un nepieciešamās īpašības: zinātkāri, pacietību, rūpību, neatlaidību, kritisko domāšanu. Dalībniekiem bija jāstrādā precīzi, ievērojot fizikas principus un fiziķa darba īpatnības.

Radošās darbnīcas „Mehāniķis un zobubirste” pirmajā daļā izglītojamie iepazīstināti ar mehāniķa profesiju un to, kā veiksmīgāk plānot karjeru. Prezentācijā tika stāstīts par nepieciešamo izglītību, prasmēm, mācību priekšmetiem un īpašībām kādām jāpiemīt, lai kļūtu par mehāniķi.  Darbnīcas otrajā daļā dalībnieki izveidoja no zobu birstes robotu, iejutās mehāniķa profesijā, pielietojot tajā nepieciešamās prasmes un profesijā nepieciešamās īpašības: zinātkāri, pacietību, rūpību, neatlaidību, kritisko domāšanu.
 

Inga Belinska
Pedagogs - karjeras konsultants
Lapas informācija atjaunota:    07.03.2018