Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Iepazīst profesijas un mācās izvirzīt mērķus

17.12.2019 0

Realizējot projektā «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» plānoto, 2019./2020. mācību gada pirmais semestris bijis bagāts ar karjeras izglītības pasākumiem.

Iepazīst profesijas un mācās izvirzīt mērķus

7. novembrī Iecavas vidusskolas 9.a un 9.b klases skolēni devās uz Jelgavu, lai pasākuma «Profesijas metālapstrādē» ietvaros iepazītos ar karjeras iespējām nozarē. Pasākuma mērķis: iepazīstināt ar profesijām metālapstrādes nozarē, iepazīties ar profesionālās izglītības mācību iestādes - Jelgavas Amatu vidusskolas - piedāvājumu.

SIA «Dinex» personāldaļas speciāliste Lauma Štube iepazīstināja ar profesijām metālapstrādes nozarē, akcentēja starpnozaru jomu saistību, aktualizēja nepieciešamās zināšanas, prasmes, rakstura īpašības.  

Jelgavas Amatu vidusskolas direktores vietniece iepazīstināja ar profesionālās izglītības mācību iestādi, praktiski demonstrēja saistību starp izglītību un karjeru, motivēja skolēnus mācībām, nepieciešamo kompetenču un prasmju apgūšanai.

26. novembrī 12.a un 12.b klases skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā «Karjeras ceļš». Mērķis – iegūt izpratni, kā profesijas un darba izvēlē orientēties uz sava talanta un stipro pušu izmantošanu. Darbojoties jaunieši mācījās atpazīt cilvēka stiprās puses un talantus, izzināja nākotnes profesijas, kurās iespējams izmantot talantu.

27. novembrī karjeras attīstības atbalsta pasākumā «Iepazīstu profesiju!» 12.a un 12.b klases skolēni devās uz Rīgu, lai iepazītu darbu valsts pārvaldē. Mērķis: iepazīt profesijas un darba iespējas valsts pārvaldē, iepazīt vides, ekoloģijas un enerģētikas speciālista profesijas.

Pirmā tikšanās notika Pārtikas un veterinārajā dienestā. Jaunieši ne tikai guva ieskatu par darbu valsts pārvaldē, tā piedāvātajām iespējām no valsts pārvaldē strādājošo skatpunkta; izpratni, kur un kā meklēt sev nepieciešamo informāciju, risināt jautājumus, kas saistās valsts pārvaldes iestādēm, motivāciju mācīties, attīstīt valsts pārvaldes darbam nepieciešamās prasmes, bet arī iepazina pārtikas kvalitātes inspektora darbu, pienākumus, izmantojamos instrumentus. 

SIA «Getliņi EKO» jaunieši iepazina vides, ekoloģijas un enerģētikas speciālista profesijas, «zaļās domāšanas» pamatprincipus, videi draudzīgu saimniekošanu un ilgtspējīgās attīstības politiku.


3. decembrī 11.a un 11.b klases skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā «Profesiju pasaule», kura mērķis bija sniegt skolēniem ieskatu valsts pārvaldes darbā, attīstīt valsts pārvaldes darbam nepieciešamās prasmes, iepazīstināt ar skaņu režisora, skaņu operatora, žurnālista un mediatora profesijām. Pasākuma laikā jaunieši iepazina valsts pārvaldes darbu Eiropā un pasaulē, darba iespējas nākotnes valsts pārvaldē. KNAB speciālists iepazīstināja ar iestādes darbu, nepieciešamo izglītību, prasmēm, stāstīja par ikdienas tipiskām darba situācijām, stereotipiem.

Latvijas Radio Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Zomerovska un skaņu speciālisti iepazīstināja ar Latvijas Radio darbu, profesijām, nepieciešamo izglītību un darba iespējām.

4. decembrī karjeras attīstības atbalsta pasākumā «Mans nākotnes aicinājums» Iecavas vidusskolas 7.a,b, c un 8.a,b,c klases skolēni strādāja, lai veidotu mērķu kartes, kas palīdzētu skolēniem apzināties savus talantus, lai sasniegtu iecerēto nākotnes profesijas mērķi. Skolēni mācījās mērķu plānošanu, kā attīstīt mērķtiecību - prasmi, kas palīdz vēlāk attīstīt visas citas iemaņas.

4. decembrī 6.a,b un c klases skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā «Mans mērķis», lai palīdzētu saprast jau šobrīd, ko viņiem patiktu darīt nākotnē. Skolēni darbojās arī paši - zīmēja savu mērķi pēc mērķu plānošanas metodikas.

Izdevumi par pasākumiem un transportu tika segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» finansējuma.

Inga Belinska
pedagoģe, karjeras konsultante
Lapas informācija atjaunota:    17.12.2019